Sobota, Únor 22, 2020

Prolomení hradeb

- věci před pár roky považované za naprosto nemožné jsou dnes označované za běžné a normální (71 pohlaví)
- ještě my uvidíme hořící evropská města, zabíjení nevěřících jako součást každodenního života a nastolení chalífátu, případně pád do neustálého a chaotického boje nejrůznějších islámských skupin.
- západní civilizace vychovala vrstvu vzdělanců, kteří využívají všech jejích výhod a přitom jí nenávidí a snaží se jí zničit
- Reformy školství končí snížením úrovně výuky, výsledky IQ testů, resp. amerických SAT testů potvrzují totéž.
Benjamin Kuras myslí, že hlavní příčinou je úpadek západní vzdělanosti, který se šíří do všech institucí
- Média získala obrovskou moc manipulovat lidmi a určovat jejich mínění.
- prezident Barack Obama konzultoval složení své vlády se zástupci Saudské Arábie.
- Saudská Arábie vynaložila miliardy dolarů na ovlivňování západních politiků a intelektuálů.
- Saudská Arábie vydává na šíření islámu v přepočtu víc peněz než Sovětský svaz v dobách svého největšího rozmachu na šíření komunismu
- trend je klesající životní úroveň většiny obyvatel a velmi rychlé bohatnutí úzké vrstvy
Problém první – rostoucí sociální rozdíly.
- vyrostla generace, která není fyzicky schopná zajistit obranu vlastních zemí.
- morální úpadek, rychle roste procento dětí narozených mimo manželství a vyrůstajících v neúplných rodinách.
Proč nevznikají podobné programy i na podporu tradiční rodiny?
Rodiče by měli mluvit s dětmi a vysvětlovat jim, že to, co se dozvídají ve škole, jsou propagandistické lži.

Je velice obtížné udržet byrokracii pod kontrolou. Vždy existuje riziko, že vykazování nahradí vlastní práci. Čím je organizace větší a vnitřně složitější, tím je toto nebezpečí nahrazení práce papírováním větší. Byrokratizace významně ovlivňuje lidské chování a tím i myšlení.
Tak jako Škodovka dokáže vyrábět stále více automobilů, tak moderní úřad dokáže vyrábět stále více nových předpisů. Stejný princip, nekontrolovatelný růst byrokratických aparátů
Člověk nemůže skoro ani vstát z postele, aniž by tím neporušil nějaké nařízení. Společnost je škrcena byrokracií.
elita placená za to, že bude vyrábět umělé problémy
lidé ztratili morální zábrany, a tudíž usilují o prosazení předpisů proti svým sousedům
mladí lidé už nechtějí pracovat, nýbrž působit ve velkých byrokratických aparátech
Ti dole živili ty nahoře a ti jim za to poskytovali společenskou stabilitu, zajišťovali obranu
dnes jsme v situaci, kdy se obě třídy navzájem nenávidí, každá se snaží tu druhou zničit, superelita se snaží rozvrátit životní styl a mravní přesvědčení normálních pracujících
byrokratické aparáty se vymkly kontrole a zahlcují společnost nesmyslnými předpisy
v každé době a vrstvách se najdou lidé, kteří se připojí k dobyvatelům
https://www.kosmas.cz/knihy/62101/proc-tak-snadno-/
Islámská agrese, extrémní byrokratizace a nepřátelství mezi sociálními třídami tvoří strašlivou směs.
V konfliktu civilizací neplatí pravidla, nelze se spolehat na to vítěz se smiluje a dodrží závazek.
Odpovědnost nesou ti, kdo otevřeli dveře imigraci a přenesli konflikt civilizací do ulic evropských měst.
Svoboda slova byla příliš nahrazena politickou korektností a vnucováním jediného správného názoru.

Bitva u Tours roku 732 (známá též jako bitva u Poitiers) je jedna z nejdůležitějších bitev 8. století, Evropané jen s velkými potížemi odrazili arabský pokus o dobytí Evropy
- bitva u Lepanta byla velká bitva Osmansko-benátské války, která proběhla 7. října 1571
- 12. září roku 1683 zkončilo obléhání Vídně, na pomoc přišel polský král Jan III. Sobieský (první obléhání Vídně bylo roku 1529)
- Nekontrolovaná imigrace, jaká nemá obdobu v evropských dějinách, je prováděna výměna obyvatel
evropské elity prosadily otevření hranic a aktivně podporují imigrační toky, přestože děsivé až likvidační následky na evropské země jsou viditelné
dobudou muslimové Západ dělohami svých žen během jediné generace, nejvýše dvou generací, nárůst křestního jména Mohamed mezi novorozenci
Zalidníme Evropu našimi dětmi. Porazíme bezvěrce dělohami našich žen! řekl roku 1974 prezident Alžírska Boumedienne
lidé jiné kultury, jiných zvyků, s úplně jinými hodnotami a pohrdající těmi našimi.
Muslimové počítají s tím, že brzy bude jejich celá Evropa, Každá další generace muslimů vyrostlých v Evropě je radikálnější než jejich rodiče,
Některé oblasti kolonizované Evropy už jsou nenávratně ztraceny, možná dokonce celé státy.
V minimálně pěti zemích je tomu tak, že už v nadcházející generaci se bude většina dětí rodit v muslimských rodinách. I kdyby došlo k okamžitému a úplnému zastavení imigrace, nahrazení západní civilizace islámem je jen otázkou času.
muslimská populace nebude ochotná ze svých daní financovat důchody nevěřících? rozdělení vlastních zemí na islámské a neislámské zóny.
Stačí počkat jednu generaci a získají Francii celou, stejně jako další evropské země
většina kluků je vychovávána tak, aby z nich vyrostli slaboši, Muslimští kluci jsou oproti tomu vedeni k agresivitě, a pokud chodí do islámských škol, tak i k nenávisti vůči nevěřícím.
Převaha islámských dobyvatelů s časem poroste, mají islamistický režim Turecka s největší armádou v regionu, navíc výborně vyzbrojenou. Islámská komunita v Evropě je již příliš silná; návrat ke světu, jaký byl před 20 či 30 lety, již není možný;

Připomíná osud Židů ve 20. století. Když začaly transporty do vyhlazovacích táborů, dělal každý to, co zvýšilo šance jemu osobně a jeho nejbližším. Tedy nedělat problémy, neklást odpor, neupozorňovat na sebe, rozumně spolupracovat s dozorci, získat jídlo či jinou výhodu na úkor spoluvězně. Protože se každý snažil přežít, nepřežil nikdo.
O pár let později šli izraelští vojáci s odhodláním nechat se zabít jako první, pokud to bude zapotřebí. Chápali, že osud státu Izrael je důležitější než jejich osobní životy. Izrael přežil, zachránila se většina jeho obyvatel, museli se změnit z národa ovcí na národ vlků. Dnes drží šest milionů Izraelců v šachu stovky milionů muslimů.

Nepřekvapuje mě, že nás elity prodaly. Ale šokuje mě, že nás prodaly tak lacino, likvidace kultury a životního stylu nižších vrstev.
Zplodila marxismus nikoliv ve smyslu zájmu o nižší třídy, nýbrž jako smrtící hegeliánskou utopii. Poté nacismus, poté multikulturalismus, nyní se na obzoru vynořuje další hrozba – jako už tradičně děsivě podceňovaná – autonomní bojové stroje, scénář známý z filmu Terminátor se může docela dobře naplnit. Války budou vedeny bez pravidel a tudíž nesmírně brutálně;