Sobota, Únor 22, 2020

Prolomení hradeb

- věci před pár roky považované za naprosto nemožné jsou dnes označované za běžné a normální (71 pohlaví)
- ještě my uvidíme hořící evropská města, zabíjení nevěřících jako součást každodenního života a nastolení chalífátu, případně pád do neustálého a chaotického boje nejrůznějších islámských skupin.
- západní civilizace vychovala vrstvu vzdělanců, kteří využívají všech jejích výhod a přitom jí nenávidí a snaží se jí zničit
- Reformy školství končí snížením úrovně výuky, výsledky IQ testů, resp. amerických SAT testů potvrzují totéž.
Benjamin Kuras myslí, že hlavní příčinou je úpadek západní vzdělanosti, který se šíří do všech institucí
- Média získala obrovskou moc manipulovat lidmi a určovat jejich mínění.
- prezident Barack Obama konzultoval složení své vlády se zástupci Saudské Arábie.
- Saudská Arábie vynaložila miliardy dolarů na ovlivňování západních politiků a intelektuálů.
- Saudská Arábie vydává na šíření islámu v přepočtu víc peněz než Sovětský svaz v dobách svého největšího rozmachu na šíření komunismu
- trend je klesající životní úroveň většiny obyvatel a velmi rychlé bohatnutí úzké vrstvy
Problém první – rostoucí sociální rozdíly.
- vyrostla generace, která není fyzicky schopná zajistit obranu vlastních zemí.
- morální úpadek, rychle roste procento dětí narozených mimo manželství a vyrůstajících v neúplných rodinách.
Proč nevznikají podobné programy i na podporu tradiční rodiny?
Rodiče by měli mluvit s dětmi a vysvětlovat jim, že to, co se dozvídají ve škole, jsou propagandistické lži.

Je velice obtížné udržet byrokracii pod kontrolou. Vždy existuje riziko, že vykazování nahradí vlastní práci. Čím je organizace větší a vnitřně složitější, tím je toto nebezpečí nahrazení práce papírováním větší. Byrokratizace významně ovlivňuje lidské chování a tím i myšlení.
Tak jako Škodovka dokáže vyrábět stále více automobilů, tak moderní úřad dokáže vyrábět stále více nových předpisů. Stejný princip, nekontrolovatelný růst byrokratických aparátů
Člověk nemůže skoro ani vstát z postele, aniž by tím neporušil nějaké nařízení. Společnost je škrcena byrokracií.
elita placená za to, že bude vyrábět umělé problémy
lidé ztratili morální zábrany, a tudíž usilují o prosazení předpisů proti svým sousedům
mladí lidé už nechtějí pracovat, nýbrž působit ve velkých byrokratických aparátech
Ti dole živili ty nahoře a ti jim za to poskytovali společenskou stabilitu, zajišťovali obranu
dnes jsme v situaci, kdy se obě třídy navzájem nenávidí, každá se snaží tu druhou zničit, superelita se snaží rozvrátit životní styl a mravní přesvědčení normálních pracujících
byrokratické aparáty se vymkly kontrole a zahlcují společnost nesmyslnými předpisy
v každé době a vrstvách se najdou lidé, kteří se připojí k dobyvatelům
https://www.kosmas.cz/knihy/62101/proc-tak-snadno-/
Islámská agrese, extrémní byrokratizace a nepřátelství mezi sociálními třídami tvoří strašlivou směs.
V konfliktu civilizací neplatí pravidla, nelze se spolehat na to vítěz se smiluje a dodrží závazek.
Odpovědnost nesou ti, kdo otevřeli dveře imigraci a přenesli konflikt civilizací do ulic evropských měst.
Svoboda slova byla příliš nahrazena politickou korektností a vnucováním jediného správného názoru.

Bitva u Tours roku 732 (známá též jako bitva u Poitiers) je jedna z nejdůležitějších bitev 8. století, Evropané jen s velkými potížemi odrazili arabský pokus o dobytí Evropy
- bitva u Lepanta byla velká bitva Osmansko-benátské války, která proběhla 7. října 1571
- 12. září roku 1683 zkončilo obléhání Vídně, na pomoc přišel polský král Jan III. Sobieský (první obléhání Vídně bylo roku 1529)
- Nekontrolovaná imigrace, jaká nemá obdobu v evropských dějinách, je prováděna výměna obyvatel
evropské elity prosadily otevření hranic a aktivně podporují imigrační toky, přestože děsivé až likvidační následky na evropské země jsou viditelné
dobudou muslimové Západ dělohami svých žen během jediné generace, nejvýše dvou generací, nárůst křestního jména Mohamed mezi novorozenci
Zalidníme Evropu našimi dětmi. Porazíme bezvěrce dělohami našich žen! řekl roku 1974 prezident Alžírska Boumedienne
lidé jiné kultury, jiných zvyků, s úplně jinými hodnotami a pohrdající těmi našimi.
Muslimové počítají s tím, že brzy bude jejich celá Evropa, Každá další generace muslimů vyrostlých v Evropě je radikálnější než jejich rodiče,
Některé oblasti kolonizované Evropy už jsou nenávratně ztraceny, možná dokonce celé státy.
V minimálně pěti zemích je tomu tak, že už v nadcházející generaci se bude většina dětí rodit v muslimských rodinách. I kdyby došlo k okamžitému a úplnému zastavení imigrace, nahrazení západní civilizace islámem je jen otázkou času.
muslimská populace nebude ochotná ze svých daní financovat důchody nevěřících? rozdělení vlastních zemí na islámské a neislámské zóny.
Stačí počkat jednu generaci a získají Francii celou, stejně jako další evropské země
většina kluků je vychovávána tak, aby z nich vyrostli slaboši, Muslimští kluci jsou oproti tomu vedeni k agresivitě, a pokud chodí do islámských škol, tak i k nenávisti vůči nevěřícím.
Převaha islámských dobyvatelů s časem poroste, mají islamistický režim Turecka s největší armádou v regionu, navíc výborně vyzbrojenou. Islámská komunita v Evropě je již příliš silná; návrat ke světu, jaký byl před 20 či 30 lety, již není možný;

Připomíná osud Židů ve 20. století. Když začaly transporty do vyhlazovacích táborů, dělal každý to, co zvýšilo šance jemu osobně a jeho nejbližším. Tedy nedělat problémy, neklást odpor, neupozorňovat na sebe, rozumně spolupracovat s dozorci, získat jídlo či jinou výhodu na úkor spoluvězně. Protože se každý snažil přežít, nepřežil nikdo.
O pár let později šli izraelští vojáci s odhodláním nechat se zabít jako první, pokud to bude zapotřebí. Chápali, že osud státu Izrael je důležitější než jejich osobní životy. Izrael přežil, zachránila se většina jeho obyvatel, museli se změnit z národa ovcí na národ vlků. Dnes drží šest milionů Izraelců v šachu stovky milionů muslimů.

Nepřekvapuje mě, že nás elity prodaly. Ale šokuje mě, že nás prodaly tak lacino, likvidace kultury a životního stylu nižších vrstev.
Zplodila marxismus nikoliv ve smyslu zájmu o nižší třídy, nýbrž jako smrtící hegeliánskou utopii. Poté nacismus, poté multikulturalismus, nyní se na obzoru vynořuje další hrozba – jako už tradičně děsivě podceňovaná – autonomní bojové stroje, scénář známý z filmu Terminátor se může docela dobře naplnit. Války budou vedeny bez pravidel a tudíž nesmírně brutálně;

Pátek, Únor 21, 2020

Přednáška

Velká pozapomenutá bitva u Horního Žďáru 30. září 1745
Účastnilo se 38 tis. mužů na rakousko-saské straně, 22 tisíc na pruské.
Bitva u Žďáru bylo jedním z nejkrvavějších střetnutí války o dědictví rakouské.
Ztráty činily 7,4 tis. a 3,7 tis. vojáků na pruské. Prohra v bitvě u Žďáru zkomplikovala rakouskou vyjednávací pozici při mírových jednáních v prosinci roku 1745.
Trenckovy panduři měli vpadnout pruské armádě do týlu, místo toho začaly plundrovat pruský tábor, v kterém kromě jiného ukořistily armádní pokladnu.
http://www.vhu.cz/ve … -zdaru-30-zari-1745/
https://cs.wikipedia … ranti%C5%A1ek_Trenck
https://mapy.cz/zakl … urce=base&id=2139081

Bavorský kurfiřt Karel Albrecht se roku 1741 prohlásil českým králem, kterému holdovala většina šlechty i kléru… Na šest set českých šlechtických rodů z 1200, tedy plná polovina, zradila novou panovnici a holdovala Karlu Albrechtovi, zatímco druhá polovina se k tomu chystala…
V březnu 1753 způsobila sedmnáctiletá Viktorie Veselá požár Vyškova (povidla, v roce 1917 vznikl požár od škvaření sádla). V únoru 1755 byla v Brně upálena zaživa na místě, kde dnes stojí Zderadův sloup
https://mapy.cz/turi … urce=base&id=2192006
https://www.kkdvysko … -knihy-josefa-spidly
Svatořečení Jana Sarkandera r. 1995 papežem Janem Pavlem II. bylo ve své době kontroverzní
Zinzendorfa světil Jablonský, vnuk Jana Amose Komenského
https://cs.wikipedia … dv%C3%ADk_Zinzendorf
https://cs.wikipedia … Ernst_Jablonsk%C3%BD

Lichtenštejnové chtějí Lednici i Valtice
https://ct24.ceskate … e-pozemku-taky-ctyri
https://hlidacipes.o … esku-vratit-majetek/
Jak přišli Lichtenštejnové ke svému bohatství?
https://www.stoplusj … e-ke-svemu-bohatstvi
Karel I. z Lichtenštejna nesmírně zbohatl na pobělohorských konfiskacích, předsedal popravě 27 českých pánů. Velké nákupy mu umožnily peníze, které získal účastí v takzvaném mincovním konsorciu, které razilo nekvalitní stříbrné mince, což vedlo v roce 1623 ke státnímu úpadku.

V roce 1950 se Chramostová provdala za Bohumila Pavlince, komunistického ředitele Československého rozhlasu v Brně, na svadbě jí byl krajský tajemník KSČ Otto Šling.
V listopadu 1957, po rozpadu prvního manželství žila se sochařem Konrádem Babrajem. Z jeho díla si Chramostová vzpomíná na Rudoarmějce ve Znojmě.
v roce 1957 podepsala spolupráci s komunistickou tajnou policií StB. Motivem jí k tomu bylo, že chtěla hodně vydělávat, mít hodně peněz a mít hodně rolí - pod krycím jménem “Klára” (jako dcera jejího druhého životního partnera Konráda Babraje).
V roce 1962 Chramostová ještě navíc vstupuje do Komunistické strany.
V roce 1963 Chramostová jede autem se svým synem a způsobí dopravní nehodu, při které je sama těžce zraněna a její čtyřletý syn při nehodě zemře.
Konrád Babraj ji následně coby řidičku vozu obviní ze zabití jejich dítěte a rozejde se s ní. Tehdy Chramostová říká „Potrestal mě Pán Bůh“ a poprvé skončí na psychiatrii. A tehdy se jí v nemocnici po bok postavíl Stanislav Milota.

Milenu Dvorskou vyhodili z divadla ihned po „sametu“. Přesto, že nebyla nikdy členkou KSČ a přesto, že organizovala stávku herců a celkově se výrazně angažovala během listopadových událostí. Milena Dvorská je vyhozena z Národního divadla, zatímco Chramostová do Národního divadla byla v té době už přijata. Milena Dvorská z toho obvinila Chramostovou,

Jiří Štěpnička se kvůli roli Gottwalda v komunistickém seriálu ocitl v dlouhé nemilosti po listopadu 89, podobně jako další vynikající herec Vladimír Brabec kvůli (skvěle ztvárněné) roli majora Zemana.

Pohádka o rasově méněcenné bílé Sněhurce
https://www.youtube. … /watch?v=fpCCYNVhyPU

Muzeum

Velká pozapomenutá bitva u Horního Žďáru 30. září 1745
Účastnilo se 38 tis. mužů na rakousko-saské straně, 22 tisíc na pruské.
Bitva u Žďáru bylo jedním z nejkrvavějších střetnutí války o dědictví rakouské.
Ztráty činily 7,4 tis. a 3,7 tis. vojáků na pruské. Prohra v bitvě u Žďáru zkomplikovala rakouskou vyjednávací pozici při mírových jednáních v prosinci roku 1745.
Trenckovy panduři měli vpadnout pruské armádě do týlu, místo toho začaly plundrovat pruský tábor, v kterém kromě jiného ukořistily armádní pokladnu.
http://www.vhu.cz/ve … -zdaru-30-zari-1745/
https://cs.wikipedia … ranti%C5%A1ek_Trenck
https://mapy.cz/zakl … urce=base&id=2139081

Bavorský kurfiřt Karel Albrecht se roku 1741 prohlásil českým králem, kterému holdovala většina šlechty i kléru… Na šest set českých šlechtických rodů z 1200, tedy plná polovina, zradila novou panovnici a holdovala Karlu Albrechtovi, zatímco druhá polovina se k tomu chystala…
V březnu 1753 způsobila sedmnáctiletá Viktorie Veselá požár Vyškova (povidla, v roce 1917 vznikl požár od škvaření sádla). V únoru 1755 byla v Brně upálena zaživa na místě, kde dnes stojí Zderadův sloup
https://mapy.cz/turi … urce=base&id=2192006
https://www.kkdvysko … -knihy-josefa-spidly
Svatořečení Jana Sarkandera r. 1995 papežem Janem Pavlem II. bylo ve své době kontroverzní
Zinzendorfa světil Jablonský, vnuk Jana Amose Komenského
https://cs.wikipedia … dv%C3%ADk_Zinzendorf
https://cs.wikipedia … Ernst_Jablonsk%C3%BD

Sobota, Únor 8, 2020

Fotopast

model MG984G-36M
http://www.fotopast-fotozved.cz/gprs.php
https://www.eshop-fo … d-pro-vasi-fotopast/
https://www.fox-cloud.cz
https://www.gomobil.cz/aktivace/ 797724946, 797724865 (200Kč/2měsíce)
https://molnus.com/#/login
nastavení SIM: internet.t-mobile.cz gprs gprs
nebo BMC_CONFIG_01_2019.zip viz. https://shopdelta.eu … g-36m_l8_p13949.html
https://www.whaat.cz … sla-6v-12ah-fa-4-7ah

kamery: http://www.webcamplaza.net/
lodě: https://www.cruisin. … es/diamond-princess/
https://www.insecam.org/en/bycountry/CZ/

https://www.lifewire … ere-in-world-3481869
“powered by webcamXP”
inurl:/view.shtml france
inurl:view/index.shtml rome
inurl:/view/index2.shtml
inurl:view/view.shtml beach
inurl:appletvid.html
inurl:8081 “live view”
inurl:8080 “live view”
intitle:”live view” intitle:axis
inurl:CgiStart?page=Single
inurl:MultiCameraFrame?Mode=Motion
inurl:ViewerFrame?Mode=Motion
intitle:”Network Camera NetworkCamera”
intitle:”live webcam” zoo
intitle:”Live View / – AXIS”
intitle:liveapplet
inurl:view/view.shtml site:edu
inurl:view/view.shtml site:gov
site:gov inurl:”live camera”
site:gov intitle:”traffic cameras” texas
intitle:EvoCam inurl:webcam.html

Středa, Únor 5, 2020

Přečteno2

Zadrátované slunce (Jan Bartoš)
Smysl kůlů byl prostý: měl vězňům znemožnit útěk prokopáním tunelu vedoucího mimo lágr.
UNRRA = U Nás Rabuje Rudá Armáda!
Milovali jsme rovněž konzervy s nápisem Horse Meat, až mnohem později jsem se dozvěděl – bylo to myslím v tercii, kdy jsme se začali učit angličtinu, že náš oblíbený horský guláš od “unry” je obyčejná konina.
V obchodech místo máku prodávali pracharandu, což byly sušené mleté hrušky

Cestou ze sovětského koncentráku (František Polák)
autor po návratu do vlasti po únorovém komunistickém puči v roce 1948 uprchl do USA, kde tuto knížku v roce 1959 vydal vlastním nákladem.
Když jsme přišli do Ruska, přidělila sovětská vláda našemu družstvu rozsáhlé pozemky u města Frunze, na nichž jsme vedle obytných domů a hospodářských stavení postavili též textilní továrnu a koželužnu. Družstvo tehdy organizoval pan Rudolf Mareček, který se stal předsedou družstva po jeho ustanovení. Družstvo se nazývalo „Interhelpo“, což znamená mezinárodní pomoc Rusku. Každý člen vstupující do družstva do něho musel vložit celý svůj majetek. Nemohli jsme ovšem tušit, že nás toto Rusko obere o celý náš po generace nastřádaný majetek, a nakonec že nás zlikviduje. https://cs.wikipedia.org/wiki/Interhelpo

Souostroví naděje (Zdeněk Procházka;Jaromír Štětina)
Ze čtrnácti obžalovaných bylo jedenáct odsouzeno k trestu smrti a ostatní k doživotnímu odnětí svobody. Odsouzení byli oběšeni 3. prosince 1952

Robert Conquest - Velký teror
Anglický historik Robert Conquest shromáždil všechny údaje dostupné k roku 1971. Předpokládá, že v lednu 1937 bylo ve vězeních a táborech kolem pěti milionů lidí. V období „ježovštiny“ (leden 1937 – prosinec 1938) bylo zastřeleno kolem jednoho milionu lidí a v táborech a ve věznicích zemřelo kolem dvou milionů vězňů. Conquest ve své knize Velký teror píše, že jen na Kolymě zahynuly do roku 1950 ne méně než dva miliony lidi.

České milenky nacistů (Václav Miko)
Na výčítku, že jezdí v autě bez ochranky. Heydrich tehdy s úsměvem odpověděl: “Češi nezabíjejí. Češi udávají.
Pražský Grand Hotel Steiner, především jeho noční bar “Boccaccio”, hojně navštěvovali jak prominentní čeští herci a další umělci, tak i důstojníci SS.
Vládní bar “Boccaccio” - Jan Berwid-Buquoy https://berwidbuquoy … z/blog.aspx?c=197409
Černou uniformu SS, kterou navrhl dodnes věhlasný módní návrhář Hugo Boss

Ve válce (Lenka Klicperová, Markéta Kutilová)
https://lenkaklicperova.cz/filmy/
V iráckém Kurdistánu je vyšší životní úroveň než v Česku a základní plat se pohybuje od 1000 dolarů měsíčně. Nevidíte jiná než novotou zářící auta, často velká SUV. Peníze z ropy jsou zde cítit na každém kroku.
Sunnitští Arabové tvoří sedmdesát procent obyvatel Sýrie, hodně civilních obyvatel většinou sunnitského vyznání s IS sympatizuje.
Asad patří k alávitům, což je odnož šíitské větve islámu. Asadova klika vládne dál, ale je stále více závislá na Rusku a Íránu.
Z každé rodiny v Čečensku prý odešel do Islámského státu aspoň někdo, pak Dagestánců a tisícovky dalších Kavkazanů. Rusko samo mělo zájem na tom, aby tito lidé s radikálním myšlením odjížděli.
Zaplatili jsme za každého z nás skoro čtyři tisíce eur. Všechny ty peníze šly pašerákovi.
Stálo mě to pět tisíc dolarů. Letělo nás víc, celá skupina, naší cílovou zemí bylo Švýcarsko.
Tady v Německu potkávají svoje bývalé trýznitele a další džihádisty. Prostě členové IS jsou teď mezi námi. Mezi námi v Evropě. Zejména ti, co měli evropské pasy, utíkali s nadějí směrem do Turecka. A velkému počtu členů IS s evropskými pasy se podařilo přejít přes Turecko zpět do Evropy. Jsou časovanou bombou.
V Česku nejsou žádné čtvrtě obývané jen Kurdy jako třeba v Paříži či Dortmundu. Kurdové jsou sice také sunnité, nicméně jejich pojetí víry je často velmi vágní.
Potrubí ke Středozemnímu moři vede přes území Asada, tedy území pod vlivem Ruska a Íránu. Když se USA a Rusko dohodnou, naftový průmysl se v Sýrii může začít obnovovat, přes Sýrii chtějí vést plyn do Evropy Katar i Írán.
V podstatě se zde odehrává konflikt mezi Saúdskou Arábií (podporovanou koalicí v čele s USA) a Íránem (s Ruskem v zádech). V náboženské rovině války se zde opět odehrává šíitsko-sunnitský konflikt.
Turecko od počátku syrské války podporuje sunnitské skupiny bojující proti režimu Bašára Asada. Turecko už ovládá přes 2000 km2 syrského území. Diktátor Erdogan úspěšně buduje svoji vysněnou novou Osmanskou říši.

Potopení a zachránění (Primo Levi)
Leviho až vědecky odtažité líčení pekla, jež připravují lidé lidem, je velkou metaforou o člověku 20. století.
Přežívali většinou ti horší, sobci, násilníci, lidé necitelní, kolaboranti z šedé zóny, donašeči.
Přežívali ti nejhorší, to jest přizpůsobivější. Ti lepší vesměs zemřeli.
říkají: „kdybych to nedělal já, dělal by to někdo jiný, horší než já.“
Rány zasazené spoluvězni, na které vzdělaný člověk málokdy dovedl reagovat, byly však nepřijatelné, protože nečekané a proti pravidlům hry.

Hovory s Luďkem Pachmanem (Jaroslav Knittl)

Václav Havel několikrát řekl, že považuje křesťanskou víru za princip morální a duchovní, na kterém má být vybudován stát.
Místo socialismu svoboda. Svobodu si nepředstavujeme jako svobodu bezbřehou, bez morálky a duchovních hodnot.
setkal mimo jiné s největším sovětským parapsychologem, kterému bylo povoleno toto bádání, byl osobním přítelem Stalinovým.
se mnou udělal několik pokusů a zjistil, že jsem jedno z nejlepších médií, které měl.
jak vznikne život? Každý jiný způsob je tak hluboce nepravděpodobný, že by to byl ještě mnohem větší zázrak než existence Tvůrce, který život vytváří. existuje určitá forma duchovní energie, nebo jak bychom to nazvali, která nemá s hmotnými zákony nic společného.
Bůh nám dal dokonce právo rozhodovat, a my rozhodujeme o tom, jestli ho uznáme, nebo neuznáme, ani to nám nevnucuje. Svoboda jednotlivce musí být vždycky zachována, to je nejdůležitější. Když se církvi dařilo příliš dobře, tak zahnívala. Když byla pronásledována, tak vítězila.
Před naší svatbou v roce 1946 jsem také já vystoupil z církve. Evženie, moje paní, se dala pokřtít, a že mne bude tedy na této cestě následovat.
Fučík: Když byl zatčen, po dobu asi 1 1/2 roku vykonával služby pro gestapo. V důsledku toho byla celá řada dalších lidí zatčena a popravena. Když ho už gestapo nemohlo potřebovat a bylo rozhodnuto o jeho likvidaci, on to věděl, že ho už nepotřebují, napsal knihu, která nebyla jeho zpovědí, nýbrž pokusem zakrýt, zamaskovat. To, že z něho po roce 1945 učinila největšího národního hrdinu, je příznačné pro hnutí, které v každém směru je založeno na lži, přetvářce a podvodu.

Jaroslav Hašek (Jan Berwid-Buquoy)
Po návratu do Prahy a během vyšetřování jeho případu prohlašoval, že prý přeběhl k bolševikům z pomsty, protože vedení Masarykových legií ho odmítlo povýšit na důstojníka. Přebíhá v únoru 1918 k „Rudé armádě“, kde se s bolševiky, pod vedením Kujbyševa, zúčastňuje několika akcí, je jmenován politickým komisařem 5. sibiřské armády, dotáhl to až na zástupce vrchního velitele J. M. Sverdlova.
Dne 15.05.1920 se v Irkutsku (Sibiř) oženil s jistou Alexandrou Lvovou, které nabulíkoval, že je svobodný, neboť se svojí pražskou ženou Jarmilou nebyl rozveden. Po Haškově smrti se Šůra zbláznila. Trpěla silnými depresemi a na veřejnosti vykládala celou řadu nesmyslných příběhů.
První humoreska pod titulem „Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem“ vyšla v pražském časopise „Karikatury“ dne 25. 05. 1911. Pražské nakladatelství „Hejda & Tuček“ je vydalo knižně pod názvem „Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky“.
„Osudy dobrého vojáka Švejka“ vydalo nakladatelstvím „Adolf Synek“ v roce 1923.
Švejk - Strašlipka bydlel Hostivice nedaleko Kladna https://svejkmuseum.cz/new/slovnik/r_straslipka.htm
kniha „Jaroslav Hašek, zajatec čís. 294217“, vydáno v Praze 1934

Dne 01. 05. 1955 došlo k odhalení největšího Stalinova pomníku na světě.
Základní kámen byl položen na letenském vrchu dne 22. 12. 1949 za přítomnosti předsedy vlády Antonína Zápotockého.
vyhotovení monstra, včetně přilehlého okolí, stálo tehdy 109 milionů korun (přepočteno na dnešní měnu cca 1,09 miliardy Kč).
Skupinový pomník dostal v lidové mluvě přezdívku „fronta na maso“, což mělo poukazovat na nedostatkové hospodářství komunistického státu. Partyzánka byla umístěna tak nešťastně, že to vypadalo, jako by držela vedle sebe stojícího vojáka za poklopec. Celé skupiny školáků pochodovaly kolem pomníku radostně volajíce: „Soudružko učitelko, pojďte se podívat! Ona mu honí vocas!“
V listopadu 1962 byl onen největší monument ostudy na světě vyhozen do povětří.
Bismarckové jedli bramboráky s jablečnou marmeládou a pocukrované. Česká kuchyně tento pokrm solí a přidává do něho česnek.