Pondělí, Listopad 25, 2019

Kubiš a Valčík

https://cs.wikipedia … íšil_(výsadkář)
http://www.resice.cz … AD+%C4%8D.3-2015.pdf
https://archive.org/ … Nasikrajane_djvu.txt
zatčen 12. února 1943
zatklo mlýnského čeledína Rudolfa Padělka, který po nátlaku uvedl, že na cedulce vozu, který pravidelně jezdil do mlýna, stálo: K. Denemarek, Dolní Vilémovice 12.
21.března 1943 gestapo zatklo Karla Denemareka, byl sťat na Pankráci 19.dubna 1944
28. července 1943 gestapo zatklo rodiče. Antonín Denemarek zemřel na konci války v Dachau.
Marii Denemarkovou nacisté zplynovali v Ravensbrücku na Velký pátek, 30.března 1945.
Jaroušek Kubiš začátkem roku utekl z práce v Reichu, skrýval se u svého bratra Rudy v Třebíči, občas ve Vilímovicích. Jaroušek Kubiš s Aloisem Denemarkem za Jeníkem byli v Praze jen dva dny předtím, než esesáci zaútočili na ten kostel.“ Alois Denemarek tomu všemu šťastně unikl, protože se prý zrovna stěhoval a nebyl zatím nikde úředně přihlášený. „Měl hrozně těžký život jak za války, tak po válce. Nejenže přišel o celou rodinu a komunisti mu pak všechno vzali, ale dokonce mu někdo zavraždil i jednu z jeho dcer. Zemřel v 96 letech v Příměticích u Znojma.
https://www.pametnar … denemarek-alois-1917
https://www.pametnar … rek-alois-20070728-0
„Z těch nejbližších příbuzných to vlastně přežil jen František, to byl Jeníkův nejmladší nevlastní bráška.
Pak jeho nevlastní matka a její děti z prvního manželství. A taky synovec, malý Ruda Kubiš.
https://www.idnes.cz … 8_jihlava-zpravy_mkk

https://www.google.c … +Vil%C3%A9movice+79/
http://www.resice.cz/obec/adolf-opalka/
nemanželský syn mlynáře Viktora Jarolíma (1882—1942) Anežce Opálkové (1885—1923)
výchovy se ujala jeho teta Marie Opálková z Rešic
https://www.ceskatel … asutisty-jana-kubise
https://www.ceskatel … 94-sil-jsem-u-kubise
https://www.ceskatel … z-co-zabil-heydricha
V Mauthausenu popraveni rodiče Novákovi a čtyři děti
https://cs.wikipedia … ndřiška_Nováková
https://www.ceskatel … ka-proti-heydrichovi
https://www.ceskatel … my-hrdina-z-vysociny
https://www.ceskatel … -ct4-special/titulky

https://vets.estrank … /karel-drsticka.html
RADOTÍN V ODBOJI A REVOLUCI 1939 – 1945
http://www.letopisci … in.cz/docs/odboj.pdf
Na prvém místě jest jmenovati rodinu Vykoukovu, která se přistěhovala do Radotína v roce 1939 z Teplic-Šanova. Pravoslav Vykouk, nar. 5. III. 1902, zaměstnáním výběrčí Středočeských elektráren a jeho manželka Pavla Vykouková, byli čelní sokolští pracovníci župy Krušnohorské. Oba byli ve styku se starostou sokolské župy krušnohorské V. Zelenkou, ředitelem školy v Praze XI., který pod krycím jménem “Hajský” spolu s Aloisem Moravcem, inspektorem ČSD v Praze XI., a Terezií Kaliberovou, rovněž sokolskými pracovníky, organisovali ukrývání parašutistické skupiny, která provedla atentát na Heydricha. Manželé Vykoukovi ukrývali československého kapitána Adolfa Opálku, který byl velitelem této parašutistické skupiny a který pak zahynul s celou svoji skupinou v pravoslavném kostele v Resslově ulici. Pravoslav Vykouk i jeho manželka Pavla byli zatčeni gestapem dne 30. června 1942 v Radotíně, převezeni na Pankrác, odtud do Terezína a posléze dne 22. října do Mauthausenu. V lednu 1943 byli oba tito neznámí hrdinové v Mauthausenu umučeni. Německá pomstychtivost nezastavila se ani před dětmi těchto nešťastných manželů. 16letá dcera Naděžda a 12letý syn Pravoslav byli rovněž zatčeni gestapem dne 22. XI. 1942, vězněni v různých internačních táborech a osvobozeni až po květnové revoluci.

sestra Valčíka Františka Sívková byla popravena v lednu 1943 poté, co porodila chlapce (Vratislav Ebr), jenž byl dán k adopci. https://encyklopedie … osobnosti&load=14975
https://www.pametnar … s/ebr-vratislav-1942
http://www.valasskek … &id_dokumenty=457914

V pondělí 15. a úterý 16. června začalo zatýkání.
Gestapo ze Smoliny odvezlo jeho rodiče Jana a Veroniku,
svobodné sourozence Antonína a Ludmilu,
sestru Terezii Beňovou s manželem Janem.
v Křekově sestru Marii Kolaříkovou s manželem Josefem
v Střelné sestru Františku Sívkovou s manželem Františkem.
z Lipiny odvezli Aloise Valčíka s ženou Annou roz. Změlíkovou
v Brně Emil Valčíka s ženou Annou roz. Ležákovou
https://www.vets.cz/ … 7-valasske-klobouky/
https://www.databaze … u-na-heydricha-57124

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Valčík

Josef Valčík měl 7 sourozenců, po 14ti popravených příbuzných Josefa Valčíka zůstalo celkem patnáct sirotků.
https://www.idnes.cz … 1149_zlin-zpravy_sot
Josef Valčík [PDF, 434 kB]
http://www.valasskek … &id_dokumenty=457916