Čtvrtek, Duben 25, 2019

zákon o svobodném přístupu k informacím

https://wiki.pirati.cz/infoz/106/zadost
https://www.vlada.cz … /detail.php?pgid=816 Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019
- počet plátců poplatku a jeho celková suma v roce 2019
- seznam fyzických a právnických osob, které zaplatily ubytovací nebo rekreační poplatek obci a v jaké výši
- na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s uvedením popisu činnosti a odměny
- seznam fyzických a právnických osob, které mají s obcí Rouchovany uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem pozemku
- jmenný seznam všech zájemců o koupi stavebního pozemku v Rouchovanech s uvedením obce, kde mají trvalé bydliště

https://www.mojedato … cz/sds/searchForm.do seznam držitelů datových schránek
https://www.seznamzp … ane-externisty-70191

VZOR:
Předmět: Žádost o informace ohledně daně z nemovitosti

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o poskytnutí informací,
zda vlastník parcely č. 522/3 v KÚ Rouchovany (12187 m2 ostatní plocha) tj. Clipperton Blue AG, Copthall 8, 00152 Roseau Valley, Dominické společenství
podal daňové přiznání z daně nemovitosti a zda dluží na dani z nemovitosti.
Doručovat prosím v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu a zaslat prosím potvrzení o tom, že jste podání obdrželi.
Děkuji a jsem s pozdravem

Povinný subjekt: Finanční úřad, územní pracoviště v Třebíči
Žadatel: xxx, nar. xxx, bytem xxx