Úterý, Prosinec 18, 2018

Přečteno

Čurda z Hlíny
Opálkovi přiveze do Prahy jeho dívka Miluška, tedy učitelka Rudolfa Hainová z Rešic, kufr plný oblečení.
Opálka varuje své přechovávatelky, paní Kasprovou a Kropáčkovou, před ne úplně spolehlivým Čurdou.
Čurda zradí kamaráda z anglického paravýcviku Františka Pospíšila (Opálkova bratrance), velitele paraskupiny BIVOUAC. Ten se po několik měsíců pronásledování skrývá v Brně u Adamců, bytem Tivoli č. p. 45.
Doma v jižních Čechách mu Karolína Jiráková porodila dceru, dnes žije na pražském Chodově.
Dne 21. února 1944 se koná civilní sňatek Karla a Marie v Praze, jejich syn žije ve Vídni
Z manželství s Němkou Marií Bauerovou se Jerhotovi narodil syn Karel, žije ve Vídni.

Žena z roku 1899
Bylo to vidět třeba na sádle, které v roce 1939 stálo 19 korun, ale nyní už se platilo 200 korun
V roce 1942 se běžně vejce prodávalo za 10 korun.
Jaroušek Kubiš. O Jarouškovi se po vsi také moc nemluvilo, protože ho Němci poslali na práci do Reichu, odkud začátkem tohoto roku utekl. Šuškalo se, že občas bývá u svého bratra Rudy v Třebíči, občas ve Vilímovicích.
Z nejbližších příbuzných přežil jen František, to byl Jeníkův nejmladší nevlastní bráška. S pak jeho nevlastní matka a její děti z prvního manželství. A taky malý Ruda Kubiš. Ruda Kubiš mladší byl ještě mnoho let po válce jakýmsi ztělesněním neštěstí Kubišovy rodiny. U Denemarkům se tehdy skrýval další parašutista, František Pospíšil.

Pravdu, prosím
Oto Kraus, číslo 73046
Poznal jsem tady taky řadu dobrých, někdy i vynikajících německých dozorců, stejně jako sviní mezi spoluvězni.
Dávám přednost literatuře faktu, baví mě to hledání pravdy
Nashromáždíme ledacos, jak jsem si všiml, a s naším odchodem odejde i velká část smyslu toho nahromaděného, ztratí se souvislosti.
Někteří lidé tak touží po vlastnictví, až zapomínají na smrt. Z hlediska vlastnictví je smrt nebývalá prasárna. O všechno přijdeš. A další nakládání s tím, co bylo tvé, neovlivníš.

Můj život s Reinhardem
Hromadně se hlásili k „poněmčení“. Reinhard jim říkal „margarínoví Němci“, protože po změně statusu dostávali větší příděly lístků.
Paní Helena Vovsová zná přesné místo v parku, kde byl pohřben můj bratr Klaus
Hans von Ringhoffer, po roce 1945 bídně zahynul https://cs.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1_Ringhoffer
zapěli „Píseň Horsta Wessela“: „Prapor vzhůru. V řadách pevně sevřených. SA pochoduje…“
Albert Speer ve svých „Vzpomínkách“ („V srdci třetí říše“)

Bůh žije (Slavomír Ravik)
Morálka, kterou vyznávají mocní a úspěšní této planety, nese v sobě zárodek zkázy a rozkladu.
Kdyby výroky, že z cizího krev neteče, že drzá huba je lepší než poplužní dvůr a že silná a široká ramena otevírají cesty k úspěchu, byla obecně vyznávanou normou, pak by se svět již dávno zhroutil ve svých základech.
“I prostý člověk dovede logicky usuzovat. Ví, že samo se nic neudělá. Ví, že všechno má svou příčinu. Vidíme-li hodinový stroj, nenamluví nám nikdo, že se sestavil sám. Usuzujeme na hodináře. Vidíme-li sochu, nemůžeme věřit, že vznikla sama sebou. Usuzujeme na sochaře. Vidíme-li svět, usuzujeme, že nevznikl sám od sebe. Svět předpokládá Původce.”
Život je možný jen v úzkém prstenci 140 až 150 miliónů kilometrů od Slunce. Tedy právě tam, kde žijeme.
Atmosféra je dostatečně tuhá a tlustá, aby působila vzplanutí předmětů dopadajících na ni zvenku a filtruje i různá zhoubná záření, zejména silné ultrafialové záření.
“Pravděpodobnost, že život vzešel z náhody, je srovnatelná s pravděpodobností, že slovník Unabridged Dictionary vzešel z exploze v tiskárně.” Přírodovědec tuší programátora a synchronizátora velkého kosmického dějství.
Ze 100 kg obézní postavy budou celých 96 kilogramů představovat jen tyto čtyři prvky: uhlík, kyslík, vodík a dusík.

Post scriptum: psové (Erazim Kohák)
svátek Díkůvzdání vznikl teprve v letech hospodářské krize ve třicátých letech. Tehdy se ustálil na třetím čtvrtku v listopadu.
Ježíš radil svým učedníkům, aby nejprve hledali Království Božího, to ostatní že bude jim přidáno. My to už dvě stě let zkoušíme obráceně.
Chamtivost povýšená na nejvyšší cíl lidského snažení je zhoubná pro duši a vede nejprve k srážce majetných a nemajetných, dlouhodobě pak k ekologické zhoubě.
je to problém neřešitelný:
nekonečně stoupající spotřeba na velmi konečné, omezené Zemi, nemůže neskončit katastrofou.
Z Bureše Babišem
https://biztweet.cz
hlidacipes.org
https://www.oziveni.cz
Systém „z pole až na vidličku“,„od osiva po biopaliva“.
„Ano, s panem Babišem se znám. Občas si telefonujeme,“ řekl Gross v roce 2004 týdeníku Respekt.
… se měl seznámit a pak opakovaně setkávat na tenisových turnajích prominentů. Slávia Agrofert STU. Ten dodnes organizuje ani ne profesionální turnaje, ale spíš setkání smetánky, lidí z byznysu a politiky. Přes tenis se už léta zná s Ivo Rittigem. Na turnajích pro vysoce postavené lidi se dostal také ke Stanislavu Grossovi, Ivanu Langerovi či Václavu Klausovi.
Duslo Šala získalo za podivných okolností dotaci 58 milionů eur.
Od autora Dušana Válka vymohl odškodné 800 tisíc korun. Novináře to stálo soukromý majetek.
V Česku stojí jeden cyklus asistované reprodukce s darovaným genetickým materiálem průměrně 105 tisíc korun, páry v USA platí za cyklus až zhruba 20 tisíc dolarů.

Human ex machina (Bartos, Adam Benjamin)
Člověk, stroj. Zatím ne svým tělem, ale už svým myšlením. Pokud přijmete roli asistenta, který bude pomáhat robotovi v továrně, potom eliminujete svůj život na bionický objekt. S myšlením otroka, za otrockou mzdu a snažící se vyplatit ze svých závazků, aby na stáří mohl člověk s mnoha nemocemi ulehnout do nemocnice, zemřít, a tím uvolnit místo jinému otrokovi.
Projevy globalizace, vidíme tlak na snížení porodnosti skrze rozvinutí homosexuality, vidíme snižování počtu dětí, mohutné zadlužování rodin v západní civilizaci, procesy globálního chudnutí. Rodina je základem, a proto je vyvíjena snaha o destrukci tradiční rodiny.
Energetický výkon Slunce se stále zvyšuje, zatímco tento fakt se úzkostlivě tají
Kdyby člověk věděl, že na planetě Zemi se upeče zaživa a nemůže to nijak ovlivnit, zatímco vybrané elity balí kufry a chtějí opustit Zemi způsobem, že nechají dělníky stavět technologie a rakety, ale s sebou je potom všechny nevezmou, potom by panika zachvátila celou civilizaci. Pokud je ale civilizaci namluveno, že má možnost teplotu planety ovlivnit, lidé se uklidní.
Planetu Zemi čekají – období oteplování s průniky tvrdého radiačního záření se zničujícími suchy a poruchami fotosyntézy a následně potom nová doba ledová. Až globální svět přestane jezdit na ropu, ale těžba zemního plynu bude stále vynášet. Ropa ztratí svůj smysl, význam a především hlavní úlohu. Její cena na trhu spadne, ropné koncerny zkrachují, většina přejde na těžbu plynu.
Práci převezmou roboti a dopravu autonomní systémy (Elysium), připravují nás na konfrontaci s architekty a na zhroucení víry v Boha (Prometheus) a připravují nás na problémy s potravinami, jejich získáváním, na problémy s výrobou kyslíku skrze fotosyntézu (Interstellar).
První na řadu přijde pitná voda, stane se jednou z nejdražších komodit. Zvykejme si více na kukuřičnou mouku, kukuřice je jedna z nejodolnějších plodin vůbec. Brzy nás čeká kromě ekonomické migrace i úplně nová vlna, kterou jsme dosud neznali. Migrace klimatická.
Povrchový život, vystavený žáru Slunce, je ve vesmíru spíše unikátní.
Elon Musk má zásadní projev o degradaci vzdělán, že civilizace zanikají. Civilizace bude chudnout a spolu s tím, jak práci převezmou roboti a autonomní systémy, bude i hloupnout.
Novým příběhem je vyprávění globalistů o tom, jak člověk otepluje planetu a jak musí snížit svoji spotřebu, aby zredukoval emise CO2. Člověk nemá, jak ovlivnit klimatické procesy v tom směru, aby na planetě bylo méně zemětřesení, méně erupcí sopek, méně sluneční aktivity, méně tvrdého gama záření ze Slunce. Celá planeta má vlastní klimatickou dynamiku a člověk by musel zcela vyhynout, aby teplota na planetě klesla o 0.5 stupně Celsia. To je příliš velká oběť za snahu zabránit klimatickým projevům.
Proč lidé u voleb hlasují tak, jak hlasují? Protože lidé jsou dobře programovatelní. A kdo z elit zná tyto programovací procesy, disponuje obrovskou mocí.
Člověk si neuvědomuje, když staví roboty a AI (Umělá inteligence, z angl. Artificial intelligence), že jenom kopíruje kroky, které někdo už provedl s lidstvem, s tím, co nazýváme lidská pracovní rasa.
Kvůli kontrole před vzpourou člověka je délka jeho života omezena na bázi telomerů v DNA, aby se mozek člověka nestačil za stovky let života rozvinout a nabrat vědomosti.
Film The Cloverfield Paradox pojednává o světové krizi a nedostatku energie, elektřiny atd. Jediná země, která má zdroje nerostů, ale nechce se o ně podělit se světem, je Rusko a ve filmu příběh vypráví o tom, jak Německo na Rusko kvůli těmto zdrojům zaútočilo, protože už nic jiného Německu nezbývá, samo trpí nedostatkem zdrojů.
Nebude důvod udržovat lidstvo v chodu tak, jak ho dosud známe, tzn. na biologické bázi potřeb, jídla, podnebí atd., mozek přenesený do nádoby a udržený ve stimulovaném prostředí si bude nadále uvědomovat sám sebe jako člověka, člověk bude jako stroj a jeho vědomí bude umístěno v neurální síti kvantového stroje.
Film Blade Runner, který popisuje, co se stane s lidskou rasou, když roboti začnou prosazovat lepší budoucnost lidstva.
Právě s tímto paradoxem se nyní setkali vědci v CERNu při zkouškách na LHC s antihmotovými prvky. Vesmír by podle zkoušky, funkcí a rovnic neměl existovat, ale přesto existuje. Nejde jenom o hmotu a antihmotu a jejich disproporci, jde i o nesmyslný paradox, že vesmír se rozpíná stále rychleji namísto toho, aby se po Velkém třesku rozpínání zpomalovalo.
Sitcomy a nekonečné seriály o životě, které odvádějí pozornost a soustředění lidí od pravých problémů.
Práci převezmou roboti a dopravu autonomní systémy (Elysium), připravují nás na konfrontaci s architekty a na zhroucení víry v Boha (Prometheus) a připravují nás na problémy s potravinami, jejich získáváním, na problémy s výrobou kyslíku skrze fotosyntézu (Interstellar).
https://www.csfd.cz/ … 738-elysium/prehled/ 2013
https://www.csfd.cz/ … -prometheus/prehled/ 2012
https://www.csfd.cz/ … nterstellar/prehled/ 2014
https://www.csfd.cz/ … eld-paradox/prehled/ 2018

Veselý nebo Lustig (Richard Glazar)
Winston Churchill ve svých pamětech poznamenává: „V životě lidí ani států nejsou žádné jistoty.
Podobně Jan Werich ve svých pamětech nazvaných Všechno je jinak.
filozof Immanuel Kant: Z tak křivě vyrostlého dřeva, z jakého je člověk, se nedá vytesat nic rovného.
Podle jednoho velemoudrého rabiho peklo je zde na zemi, peklo je z tohoto světa.

I viděl Bůh, že je to špatné (Otto Weiss)
Otto Weiss tuto knihu napsal v Terezíně v roce 1943, kresbami ji doplnila jeho dcera Helga Hošková-Weissová, autorka Deníku 1938-1945, tehdy třináctiletá.
S ironií kritizuje poměry v ghettu a mezilidské vztahy, ke kterým zcela zákonitě docházelo ve všech nacisty záměrně vytvářených nucených kolektivech, kde se žilo ze dne na den na pokraji života a smrti.

Osudy českých zrádců (Václav Junek)
Pomník legionářům na Palackého náměstí představuje 7 bojujících legionářů ((4 FR, 2 RU, 1 IT) a jednu ženu, byl odhalen 28. října 1932 a obnoven až 28. října 1998 viz. https://goo.gl/maps/FnsvGTXRUeQ2
Výsadkáři zjistili, že Moravcovi zpravodajci v Anglii měli buďto staré informace, anebo že snad žijí na Marsu. Všechno totiž bylo „doma” ve skutečnosti docela jinak.
Čurda se dozví o popravě celé rodiny svého druha z OUT DISTANCE Kolaříka a o vyvraždění rodiny parašutisty Pechala. I s celým vzdáleným příbuzenstvem.
Tragédii roku 1948 napomohly i tři miliony Němců žijících po staletí na území českých zemí kteří “odešly a nevrátí se”.
Československo v roce 1968 opouštěla historicky další vlna emigrace – právě její účastníci budou tak těžce scházet v roce 1989 a zejména v čase po něm. Předstírali jsme, že pracujeme, a stát předstíral, že nás platí. Komunisté předstírali, že jsou komunisté, a pracující inteligence předstírala nejen práci, nýbrž často i inteligenci.”

Horké léto 1918 (Dalibor Vácha)
Cukr předtím i později na mnoha místech Sibiře nahrazoval platidlo, platilo se jím například i za místními ženami a dívkami poskytované sexuální služby.
a poslední transport dorazil do Evropy 11. listopadu 1920, na den přesně dva roky po konci světové války.

Skrytý život Fidela Castra (Juan Reinaldo Sánchez)
Fidel měl A negativní ((má ji 6 procent lidí), proto si vybíral osobní strážce s touto skupinou. Používal často dvojníka.
V české populaci je nejčastější krevní skupina A (45 % populace) dále skupina 0 (30–35 %), B (15–20 %) a AB (5–7 %). Zhruba 90 % české populace je Rh pozitivní, Rh+.
„Koňak není aperitiv, je to digestivum, pije se až po jídle.“
Fidel vyprázdnil věznice a zbavil se tisíců nebezpečných kriminálníků tím, že je poslal do Spojených států.
čtyři páky umožňující nábory agentů: peníze, ideologie, vydírání, ego.
Oskarový film https://www.csfd.cz/film/222173-zivoty-tech-druhych
V angolském konfliktu přišlo o život přes dva a půl tisíce Kubánců.
Připravuje se film Castro’s Daughter https://www.csfd.cz/film/276352-castro-s-daughter/
S druhou ženou měl 7 dětí (jen jednu dceru, která emigrovala 1993), všechny na A..

Rodinný sjezd (Kraus, Ivan)
V Kolumbii je dvacet pět procent mulatů a padesát procent mesticů.
Z celé brazilské populace se za bělochy označilo 47,7 procenta lidí, tedy 91 milionů, 15 milionů se označilo za černochy a 82 milionů za mulaty.

Deník zajatce v I. světové válce (Josef Šrámek)
Když jsme řekli, že le Boheme, byl konec. Le Boheme - cikán - a hned se velmi divili, že nejsme černí. Vysvětlili jsme jim, že jsme Češi, le Tschechy.
Hanlivé přezdívky pro němce Boches a Kaut
Kraut (anglicky), od slova sauerkraut - kysané zelí, které je populární v německé kuchyni.
Boches (francouzky), od slova caboche (sleng. hlava), narážka na pruskou voj. helmu s kovovým hrotem na vrcholu.

Administrátorská zóna

Translate