Pondělí, Září 14, 2020

Přečteno 5

Sila rozumu v bláznivej dobe (Ján Markoš)
Virtuálny svet je ako krivé zrkadlo. Skresľuje.
Neboli sme stvorení do sveta masmédií a internetu. Zisk Facebooku v roku 2017 bol približne 35 miliárd eur, čo je viac než dvojnásobok objemu rozpočtu celej Slovenskej rep. HDP Európskej únie je približne 12 krát väčší než HDP Ruska.
Nové technológie sú návykové, potrebujeme preto značnú duševnú silu, aby sme im dokázali odolať.
Model ‘postav dom, zasaď strom, urob syna’ je preč.”
Nehľadajú na webe pravdivé informácie, ale zábavu či iné emocionálne uspokojenie.
A mnohí ďalší ľudia zase pravdu jednoducho vidieť nechcú, je pohodlnejšie odvrátiť zrak.
Občan tu není pre štát, ale štát pre občana. Zmyslom života človeka nie je to, aby dodržiaval zákony, platil dane a na slovo poslúchal policajtov či úradníkov. Naopak: zákony a celý štátny aparát existujú len preto, aby umožnili ľuďom žiť svoje životy jednoduchšie a lepšie. Stále je namáhavější držať krok s novými technológiami, splniť si všetky byrokratické povinnosti.
Čobuj je akronym pre Čo by urobil Ježiš?
V Európe sú si ľudia rovní. Ale islam hovorí, že veriaci je viac ako neveriaci, že muž je viac ako žena. Ako to chcete zlúčiť s kresťanskou kultúrou?” Bojíme sa teroristických útokov, ktorých hrozba je štatisticky zanedbateľná, a ignorujeme vysoký tlak či nadváhu, ktoré nás môžu s veľkou pravdepodobnosťou pripraviť o život. Česká republika je podľa Global Piece Index 2018 siedmym najbezpečnejším štátom sveta.
Kotleba věnoval 1 488 eur, číslo 1488 je symbolickým odkazem na neonacismus.
14 znamená takzvaných 14 slov amerického neonacistického teroristu Davida Lana, odsúdeného na doživotie: “We must secure the existence of our people and a future for white children. Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti.”
A „88“ je skrytý odkaz na „Heil Hitler“, protože „H“ je 8. písmeno abecedy.
Super omnia vincit veritas (pravda víťazí nad všetkým), napísal v roku 1413 Majster Jan Hus Janovi z Perštejna.
Denník N roku 2018 vydal príručku Ako fungujú médiá https://dennikn.sk/1108741/prirucku-o-fungovani-medii-si-mozete-zadarmo-stiahnut/
Rozšírenie Bullshit Detector vás bude varovať, ak zablúdite na stránku s pochybným obsahom, je prepojený s databázou projektu konspiratori.sk
Omediach.com spúšťajú projekt na odhaľovanie hoaxov, konšpirácií a dezinformácií
Vhodnejším matematickým nástrojom na určenie správneho platu je medián. Priemerný hrubý plat v danej firme je 1500 eur, mediánový plat je práve 1200 eur. (1 × 3600 + 3 × 1400 + 6 × 1200) /10 = 1500
V roku 2017 bola priemerná mzda Slovákov 980 eur, mediánová mzda bola o 80 eur nižšia, na úrovni 900 eur.
Jedným z najúčinnejších nástrojov kampane za brexit boli autobusy polepené jediným číslom: “Posielame do EÚ 350 miliónov libier týždenne. Radšej investujme do nášho zdravotníctva,” znelo posolstvo na autobuse. A voliči naň počuli.
Jaká je cena života? “Hranica je približne 15 až 25 tisíc eur za kvalitný rok života pacienta, takzvané QALY. Ak liečba, ktorá umožní pacientovi žiť kvalitný rok života, stojí menej ako 15 tisíc eur, revízny lekár ju schváli.” Mlok hrebenatý má hodnotu 690 eur, rok vášho života má podľa súčasnej legislatívy hodnotu približne 22 až 36 mlokov hrebenatých.
Počas útoku v roce 2001 na dvojčarta zomrelo 2996 ľudí.
Bez skleníkových plynov by priemerná teplota na zemskom povrchu bola asi –18 stupňov Celzia, namiesto súčasných 15 stupňov Celzia. Keď CO₂ blokuje teplo, ktoré zo Zeme uniká, asi blokuje aj teplo, ktoré prichádza od Slnka, či nie? Slnečného žiarenia je v oblasti viditeľného svetla, Zem vyžaruje v infračervenej oblasti. Po výbuchu sopky sa môže stať, že prach v atmosfére odtieni príliš veľa slnečného žiarenia a povrch Zeme sa ochladí.
Zem určite dokáže fluktuácie CO₂ či metánu regulovať, napríklad v stredoveku bolo obdobie nazývané aj Malou ľadovou dobou
Rodíme sa do sveta, na ktorý nie sme pripravení, stávají se z nás digitálni narkomani. V našej genetickej výbave nie sú protilátky, ktoré by nás automaticky chránili vo svete internetu, reklamy a sociálnych sietí. Aby sme mohli obstáť vo svete plnom moderných technológií, musíme sa mať neustále na pozore. Vzhľadom na veľkosť nášho mozgu tiež tvrdí, že pre ľudí je prirodzené žiť v spoločenstvách s približne 150 členmi.
Google ukazuje každému to, čo chce vidieť, vytváří stovky vzájomne si odporujúcich realít. Keď sa ku Google Maps prihlásite z Ruska, je na nich Krym zakreselený ako súčasť tohto štátu. Keď sa však nalogujete z Ukrajiny či USA, ostáva podľa rovnakej mapy súčasťou Ukrajiny. Podobně Facebook vám a vášmu kolegovi neukáže rovnaké informácie. Každému z vás o danom dni porozpráva iný príbeh upravený na mieru podľa toho, čo vás na tejto sociálnej sieti zaujímalo v minulosti. Nevieme, prečo nám Facebook niektoré príspevky ukáže a iné skryje. Netušíme, prečo nám Google na rovnaké kľúčové slová odpovie ináč ako človeku v Nemecku. Personalizujú každému užívateľovi skutočnosť. Každý z nás tak na internete vidí niečo trochu iné. Schopnosť firiem a vlád zbierať dáta, ukladať ich a následne ich analyzovať sa každý rok rapídne zvyšuje. Vstupujeme do éry Big Data, veľkých dát.
Politika: Slušní, šikovní a vzdelaní ľudia nebudú mať chuť podstupovať takúto potupu a politike či verejnej službe sa radšej širokým oblúkom vyhnú.
Mnohí politici a viaceré médiá rátajú s tým, že ľudia majú krátku pamäť. Nešetří výrazmi ako ponúknuť komplexné riešenie, odmietnuť nálepkovanie či byť tu pre občanov. Ľudský mozog je evolučne nastavený na to, aby svojmu majiteľovi pomáhal prežiť. Nie na to, aby poznal lež od pravdy.
Zpráva: muž bodol mladú ženu ihlou, ona stratila vedomie môže byť interpetovaná zavádzajúco, ak nepoznáme jej kontext. Muž totiž mohol byť anestéziológom a uspávať ženu pred operáciou.
V každej spoločnosti je veľmi veľa ľudí, ktorí sa inštinktívne primknú k majorite, aj keď vedia, že cesta, ktorou sa táto väčšina uberá, nie je správna.
Títo ľudia sa môžu stať oporou diktátora, ktorý premieňa demokraciu na autoritársky režim.
Černé zrcadlo - Pád střemhlav (S03E01) - Žena se zoufale snaží prorazit na sociálních sítích.
Väčšie vášne rozpútava migračná kríza, ktorá nás priamo nezasiahla, než kríza zdravotníctva, ktorej následky pociťuje hádam každá rodina? Akoby ľudia kládli dôraz na fiktívne problémy a, naopak, ingorovali tie skutočné… Väčšina ľudí si zväčša vyberá príjemnú ilúziu pred pravdou. Obľúbenosť internetu, televízie, počítačových hier, drog a iných spôsobov úniku od skutočnosti tomu nasvedčuje. Dĺžka života je na Slovensku 76,7 roka. Očakávaná stredná dĺžka života v zdraví je však len 55 rokov. Preto je hriech a odpustenie jednou z centrálnych tém kresťanstva.
APPLEBAUM, Anne. Varování nejen pro Evropu https://www.respekt.cz/tydenik/2018/40/varovani-nejen-pro-evropu
https://www.databazeknih.cz/knihy/kdyz-se-zle-veci-stavaji-dobrym-lidem-89709
Prehliadame ekologické následky našich pohodlných životov. Prehliadame, akú cenu za náš lacný tovar platia tí, ktorí ho v rozvojových krajinách vyrábajú. Prehliadame utrpenie na bitúnkoch. Radšej budeme tvrdiť, že zvieratá necítia bolesť, ako by sme si priznali, že im ju spôsobujeme.
Používajte Ghostery alebo iný podobný antišpionážny program jako rozšíření prohlížeče.
Crowdfunding, tedy hromadné financování projektu na https://www.hithit.com/

Dny strachu (Milan Hes)
Dost bylo vykořisťování, kterého se na slovenském lidu, dopouštěli Češi a Židé, hlásal vládní deník Slovák a kampaně nově založeným Úřadem propagandy, vídeňská rozhlasová vysílačka končila svou pravidelnou slovenskou relaci provoláním: Se Sidorem proti Židům!
K judaismu se na Slovensku jako náboženství se ovšem hlásilo nepoměrně více lidí. Šlo o 87 487 věřících
Soužití s 93 688 Čechy (3,46%), kteří překáželi tím, že zabírali kvalifikovaná pracovní místa rodilým Slovákům, bylo novému režimu trnem v oku.
Maďarsku Slováci odstoupili území, na kterém podle sčítání lidu z roku 1910 žila minimálně padesátiprocentní maďarská menšina. Slovensko ztratilo 10 423 km2 a takřka ze dne na den postrádalo 859 885 obyvatel, z nichž bylo 276 287 Slováků, 505 808 Maďarů, 26 181 Židů, 8967 Němců a 1829 Rusínů.
Většině z více než 7500 osob, které se od 4. do 6. listopadu ocitly mezi deportovanými na maďarském území, se celkem rychle podařilo vrátit na Slovensko. Bylo ale velmi obtížné domáhat se majetku, který jim byl odebrán. Co na tom, že si jejich věci vzali sousedé.
Po válce se můj otec snažil restituovat, nepodařilo se, ten obchod dál patřil arizátorovi, dokud ho neznárodnili,
V roce 1939 bylo z celkového počtu 1414 lékařů na Slovensku “nevyhovujících” 621 židovských doktorů medicíny. Zbavit se téměř poloviny lékařského personálu? Ani antisemitsky smýšlejícím luďákům nepřišel tento požadavek jako prozíravý.
Platit celých pět set marek, což představovalo při tehdejším pokřiveném kurzu přibližně 5000 slovenských korun, to rozhodně nebylo málo.
Během první etapy deportací, které do konce roku 1942 probíhaly v pravomoci Slovenského štátu, bylo z celého Slovenska během pouhých sedmi měsíců deportováno těžko uvěřitelných 58 000 Židů.
Když v roce 1944 vypuklo Slovenské národní povstání, Slovensko obsadila německá armáda. 30. září nacisté zahájili druhou etapu deportací, která postihla přibližně 13 000 Židů. Poslední transport opustil Slovensko až 30. března 1945.
Po únoru 1948 nastala v případě Gojdičovy osobnosti tragická dějinná nespravedlnost, když byla tato nesporná morální veličina ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena na doživotí. Pavel Peter Gojdič zemřel za zdmi leopoldovského vězení 17. července 1960. řeckokatolické církve zásadním způsobem zasloužila o záchranu pronásledovaných Židů.
bylo nutné mít pořádnou dávku obyčejného štěstí, měli jsme jen cibuli, ta byla nejlepší, to si každej kous’ a měl teplo v žaludku.
Pokud se přeživší vrátili do původního prostředí, jež museli v důsledku perzekuce či ukrývání opustit, pak se často nedočkali vřelého přivítání.
lidé nepočítali s tím, že se Židé vrátí. Jen málokomu se chtělo vracet lehce nabyté jmění z časů arizace.
Pogromu 24. září 1945 se v Topolčanech účastnilo téměř 5000 osob. Židé nebyli jen fyzicky napadáni a okrádáni, ale také jim byla záměrně demolována obydlí. .celkem 47 zraněných, z toho 15 těžce.

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate