Úterý, Listopad 24, 2020

Přečteno 8

Co nesmíte vědět! 2 (Michael Morris)
Svět, jak jej známe ze 20. století, mizí. Nikdo se tomu nesmí divit. Všechno, s čím jsme vyrůstali a s čím jsme se dosud identifikovali, se mění takovou rychlostí, že mnozí ztrácejí pocit pevné země pod nohama.
Vyhledávají rámus, rozruch a rozptýlení, aby tak ze svých životů vytěsnili nepohodlnou pravdu.
Horní jedno procento světového obyvatelstva považuje nás ostatních 99 procent za břemeno. Chtějí se nás zbavit jako odpadu, protože nás už nepotřebují. Vyvinuli umělou inteligenci, která bude pro ně pracovat a poslouchat jejich rozkazy. My lidé se stáváme přebytečnými.
Žijeme v informačním věku. Informace jsou jako voda. Voda je životně důležitá. Je-li však vody příliš, můžeme se i utopit.
Steve Jobs – vynálezce iPadu! – v rozhovoru s New York Times, že jeho děti tyto přístroje doma používat nesmějí! striktně omezují čas, který smějí jejich děti trávit s elektronickými přístroji.
Klíčové je nebýt permanentně dosažitelný, většina informací, které přijímáme, jsou bezcenné.
Co není “politicky korektní”, se dnes nesmí vyslovit. Místo toho se používají naprosto bezobsažné všeobecnosti a fráze.
Největšími problémy našeho světa jsou: • globální oteplování (někdy označované jako “klimatické změny”) • příliš vysoké množství CO2 v ovzduší • ohrožení “míru” Ruskem a strach před třetí světovou válkou • terorismus a rostoucí agresivní šíření islámu • strach z nezaměstnanosti • razantní populační růst • rostoucí chudoba a nerovnost • nebezpečí epidemií
V těchto čtyřech letech přiteklo bohatým mnoho peněz od chudých a výrazně to pocítili všichni, kdo nepatří k nejvyšším deseti procentům příjmové pyramidy.
vyšší daně, škrtání sociálních dávek a důchodů je zatlačeno do pozadí podivným strachem západního světa z klimatických katastrof, z epidemií a z ohrožení ze strany islámu.
Kdyby to nebylo tak smutné, museli bychom se srdečně zasmát!
Najednou nebyli za zlo ve světě zodpovědní bohatí, ale ti chudí. Vypouštějí do ovzduší příliš mnoho CO2!
V roce 1975 napsaly New York Times, že existuje “vědecká shoda v tom, že výrazné celosvětové ochlazení je neodvratné”. V roce 1998 tvrdily tytéž noviny pravý opak.
bude výrazně omezeno soukromé vlastnictví a že lidé budou žít pokud možno ve městech, protože tak se dají lépe kontrolovat.
Pohádka o zemském oteplování způsobeném lidmi je v mých očích jedním z největších a nejrozsáhlejších podvodů v nejnovějších dějinách lidstva.
Podvod s klimatem je neustále potřebný, aby mohl odvracet pozornost od jiných problémů. Cílem je decimace obyvatelstva v nerozvinutých oblastech světa a likvidace střední třídy v západním světě.
Vikingové žili až do počátku 15. století v Grónsku a provozovali tam zemědělství a chov dobytka.
Jako pracovní otroci byli zatím trpěni, avšak nyní, když mohou být nahrazeni počítači, už zapotřebí nejsou.
Naší planetu ničí arogance a chamtivost horních deseti tisíc.
Systém nepřetržitě rostoucího objemu peněz a nepřetržitě rostoucích dluhů musí někdy zkolabovat.
Nejbohatšími lidmi tohoto světa nejsou ti, kteří jsou uvedeni v seznamech Forbesu, ale rodiny Rothschildů a Rockefellerů spolu s evropskými královskými dvory a americkou, anglickou a evropskou finanční šlechtou. V zásadě se jedná o pokračování starého feudálního principu, jejich cílem je diktatura bohatých a privilegovaných, vytvořili Evropskou unii a euro, aby tak odstranili demokracii
Abys byl úspěšný, musíš být bezcitný a vždy připravený vyrvat protivníkovi zaživa srdce. Žijeme dnes ve společnosti, která je charakterizována sobectvím, kultem mládí, podlézavostí, samolibostí, povrchností a uniformitou.
Pozdní 80. a celá 90. léta pak byla dobou yuppies, první generace zombie, kteří jsou zodpovědní za nástup a rozvoj globalizace a odstraňování lidského přístupu z ekonomiky. Pojem yuppie je akronym, zkratkové slovo vytvořené z young urban professional (=mladý velkoměstský profesionál). Yuppies šířili do všech úrovní společnosti chlad a chtivost a jejich cílem bylo co nejrychleji zbohatnout.
Tažení laptopů a mobilních telefonů změnilo koncem 90. let celý svět, smazala hranice mezi pracovním a soukromým životem.
Když v dřívějších dobách někdo odešel ze svého pracoviště, již nebyl dosažitelný a užíval si volný čas. Od konce 90. let však volný čas přestal existovat.
Stále více lidí je na svém smartphonu závislých a bez něj se cítí jako nazí.
nakoupit laciné nekvalitní zboží, které se mu pak doma vršilo. To dávalo poslušným otrokům krásného nového světa pocit, že jsou úspěšní,
Slovo privatizace pochází z latinského privare, což znamená oloupit. Při privatizaci byla tedy veřejnost oloupena! Perfektní prostředí pro psychopaty; zde je nelidské jednání dokonce honorováno.
Žijeme v diktatuře velkých bank a velkých koncernů. Absurdní na tom je, že většina lidí v rozporu se skutečností věří, že nikdy nebyli svobodnější, než jsou dnes.
Nadnárodní koncerny neplatí žádné daně, musí občané odevzdávat o to víc, poněvadž někdo přece musí živit stát a jeho představitele
Lidem byly stoupající kurzy akcií a ceny nemovitostí vysvětlovány jako znak vzestupu a hospodářského zotavení.
Od ledna 2009 do července 2011 oslabilo euro oproti švýcarskému franku (jedné z nejstabilnějších měn) o téměř 25
Evropská unie byla vytvořena, aby připravila cestu světovládě. Proto musely být evropské demokraticky zvolené vlády zbaveny moci a nahrazeny nedemokratickou nelegitimní světovládou
Od roku 2008 se v Evropě výrazně rozšířila chudoba, stále více lidí nemůže svoje děti uživit.
Smyčka kolem osobních svobod jednotlivce se pomalu, ale jistě stále víc utahuje, také provozovatelé internetu a telefonní společnosti sledují a nahrávají všechny naše telefonáty i elektronické zprávy.
V západním světě berou již řadu let studenti i univerzitní profesoři ke zvýšení výkonnosti a k lepší koncentraci amfetaminy. V USA konzumuje údajně každý čtvrtý student a každý pátý profesor ritalin.
Vědí, že jedovaté látky v PET lahvích způsobují neplodnost, a proto pijí vodu ze skleněných lahví.
Gates založil na Svalbardu v Severním ledovém oceánu v oblasti věčného ledu semennou banku, v níž má být uloženo více než 450 000 semen nejrůznějších rostlin z celého světa. Vládnoucí kruhy nepochybně počítají s ničivou katastrofou, která zlikviduje většinu živého na naší planetě. A samozřejmě počítají i s tím, že tuto katastrofu přežijí a pak si znovu vše vybudují
1. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Dva a půl týdne poté proplula Panamským průplavem první loď.
USA získaly 16 kilometrů široký a 82 kilometrů dlouhý pás území, jenž rozťal nový panamský stát v polovině
Irák vytvořili Britové, aby mohli zahájit těžbu na ropných polích
Průměrný Američan spotřebuje dvakrát více ropy než Němec, patnáctkrát tolik co Číňan a dvaatřicetkrát tolik co průměrný Ind. (162)
Jestliže by totiž všichni lidé spotřebovávali tolik co Američané, došlo by v krátké době k definitivnímu vyčerpání zdrojů.
Cena ropy i nadále klesá a všichni zúčastnění se drží starého přísloví “nesnaž se nikdy chytat padající nůž”.
Tak se Afghánistán stal největším producentem opia ve světě a je jím dodnes.
Putin vyrůstal v chudých poměrech, hovořil velmi dobře německy a do roku 1990 působil jako agent KGB na území Německé demokratické republiky.
Tajná světovláda ví, že si s námi může dělat, co chce, pokud nám poskytne rozptýlení a zábavu. Dejte lidem smartphony a jim pak bude jedno, co se kolem nich děje!
stávkují kvůli platům, zatímco jim ve skutečnosti hrozí, že budou zrušené a že budou odstraněny veškeré občanské svobody!
Američané vydávají na zbrojení čtyřikrát více než Číňané, kteří jsou v žebříčku vojenských investic na druhém místě, a dokonce osmkrát víc než Rusko.
Všechny války jsou však vedeny buď o zdroje, nebo o strategicky důležitá území,
Informační válka má za úkol manipulovat s lidmi a ovlivňovat jejich emoce.
Koncem roku 2014 byli američtí vojáci rozmístěni na více než 700 zahraničních základnách ve více než 130 zemích světa, a to bereme v úvahu pouze oficiální údaje.
Nezapomínejme na to, že tisíce miliard euro a dolarů, které odtékají na zbrojení, pocházejí z našich daní. Zjednodušeně řečeno, každý z nás pracuje několik let svého života výhradně pro to, aby živil a krmil tuto nenasytnou chobotnici.
Během několika desítek let měla CIA na Castra podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů.
Rusko v roce 1990 souhlasilo se znovusjednocením Německa jen kvůli slibu západních zemí, že se NATO nebude rozšiřovat dál na východ. Tento slib však byl porušen.
NATO je se svými 28 členskými zeměmi největší vojenskou aliancí na světě, je podřízeno Spojeným státům. Zhroutí se americké impérium, než stačí strhnout svět do propasti?
Hlavní trasy pašování heroinu do Evropy vedou přes Albánii a Kosovo.
Použití uranem obohacené munice je oblíbeným způsobem, jak se zbavit jaderného odpadu. Jejich použití je válečným zločinem, a porušením Ženevské konvence, v roce 2013 zemřelo v Kosovu na rakovinu patnáctkrát víc lidí než v roce 1999.
Mimoto se v běžném životě používá dialekt suržyk, což je směs ukrajinštiny a ruštiny.
Západem dosazená vláda Ukrajiny nechala v březnu 2014 odvézt zlaté rezervy své země do USA.
Západ nazval odstranění demokraticky zvolené ukrajinské vlády za vítězství demokracie.
Statisíce mladých mužů se vzbouřily proti povolávacím rozkazům a mnozí z nich zmizeli do Kanady,
vojáci-branci se nikdy nepostaví proti vlastnímu národu – naproti tomu profesionální vojáci a žoldnéři, pokud jsou dobře placeni, jsou na straně těch, kdo vládnou.
Stejně tak mohly nést davy lidí tabule s nápisem Jsem ovce.
Američtí váleční štváči nezastaví ani před případnou proměnou ukrajinského konfliktu ve třetí světovou.
Třetí světová válka již probíhá, není však ještě pro většinu lidí ve střední Evropě příliš viditelná, protože se odehrává v utajení. Válka se (nejprve) odehrává především v ekonomice, na internetu, ve vesmíru i v hlavách lidí. Přímá vojenská konfrontace Západu a Ruska však není vyloučena, a je dokonce velmi pravděpodobná, třebaže by to bylo zcela šílené. NATO nemohou válku proti Rusku vyhrát.

Administrátorská zóna

Translate