Čtvrtek, Prosinec 3, 2020

Přečteno 9

user@example.org

https://www.megaknih … -nez-doba-valky.html
http://havirov-histo … load/rubrika/87h.jpg

Češi ve wermachtu (Emmert, František)
Protektorátní Vládní vojsko o síle 6,5 tis. mužů bylo jen pasivní, strážní a nepříliš spolehlivou formací, určenou k ochraně budov využívaných českou protektorátní vládou. V závěru války bylo pro jistotu z větší části odveleno do severní Itálie, kde asi osm stovek jeho příslušníků zběhlo k partyzánům.
Vytváření jakýchkoliv vojenských jednotek složených z Čechů nebo nábor českých jednotlivců přímo do německého vojska však Hitler hned na začátku války výslovně zakázal. Hitler nechtěl připustit, aby si Češi vybojovali právo na své poválečné zachování ve střední Evropě.
Hitler zakázal zformování české legie dobrovolníků, kterou chtěl v létě 1941 sestavit Český svaz válečníků
Dobrodruzi z Českého svazu válečníků a militantní přívrženci české fašistické Vlajky se pak v průběhu okupace dobrovolně “poněmčili” a k Waffen SS se pak dostali už jako “Němci”.
Hitlerova averze k Čechům je historicky dobře doložitelná a datuje se pravděpodobně až k jeho pobytu ve Vídni před první světovou válkou. Hitlerův nejbližší a možná i jediný kamarád z dětství August Kubiček byl českého původu.
Prezident Hindenburg zase Hitlera v době jeho politických začátků nactiutrhačně nazýval “českým svobodníkem”, neboť si prý pletl Hitlerovo rodiště Braunau nad Innem s českým Broumovem.
ve dvou specifických regionech na severní Moravě: v Těšínském Slezsku a na Hlučínsku.
Z regionu Horního Slezska německé občanství “přijal” asi jeden milion osob původně polské nebo slezské národnosti.

Těšínské Slezsko se 30. září 1938 dostalo pod polskou okupaci. Cizí režim, který zde trval necelý rok, přitom těžce postihl především české obyvatelstvo. Mnoho lidí bylo vyhnáno, ostatní museli přistoupit na politiku násilného “popolšťování”.
Za polské okupace byly okamžitě zrušeny veškeré české školy a zakázány dokonce i české nápisy.
Štědrý den 24. prosince 1938 dostalo mnoho českých rodin šestihodinové ultimátum k opuštění svých domů a majetku a k okamžitému odchodu do Československé republiky, pod nátlakem se muselo vystěhovat dvacet až třicet tisíc Čechů a asi pět tisíc Němců.
Polsko bylo napadeno Německem (1. září) a Sovětským svazem (17. září), poraženo a přestalo existovat.
Podle některých historických studií čeští dezertéři z wehrmachtu tvořili přibližně 20 % mužstva československých zahraničních jednotek podřízených prezidentu Benešovi. Například po porážce Rommelova Afrikakorpsu v severní Africe v roce 1943 se u britských vojenských úřadů přihlásilo celkem čtyřicet osm zajatých vojáků v německých uniformách, kteří o sobě prohlásili, že jsou Čechy z Těšínského Slezska. Byli dáni stranou od ostatních zajatců a nakonec se dostali do československých zahraničních jednotek v Anglii. V padesátých letech se stali obětmi politických perzekucí a řada z nich skončila na dlouhé roky ve vězení.
Opakovala se tak historie z první světové války, kdy čeští vojáci také přebíhali z rakouské armády do vznikajících československých legií a bojovali za vznik Československé republiky.
Dunkerque. Kolem 25 000 Němců. 8. května 1945 zde obklíčená posádka před Čechoslováky kapitulovala.
Stalin jejich nadšení bojovat proti Hitlerovi odměnil jak jinak než gulagem, kde mnoho z nich zemřelo vyčerpáním nebo hlady. Ti, kteří přežili, pak hledali záchranu v československém armádním sboru.
Zdálo, že místním lidem nevadíme. Rusky byly povolné, zejména ve městech. Kam jsme přišli, všude kolem nás byla spousta hezkých ruských děvčat.
V roce 1941 zahynulo nad Německem více spojeneckých pilotů než německých civilistů na zemi, RAF se tehdy v Německu dokonce posměšně říkalo “vrtáci náhodných kráterů”.
Ve vzduchu začala létat příšerná monstra s dvanácti kulomety. Nejdůležitější byl moment překvapení hned v prvních vteřinách a nejsnadnější samozřejmě útok zezadu. Stále se v té době hojně používal také takzvaný přílet “od slunce”. Pak třeba tři útočili na jednoho a podobně. Nebyli jsme žádní gentlemani. Pozemní protiletecké flaky, ze kterých měli američtí a britští piloti větší strach než z nás.
K Waffen SS především tělesná výška, šířka ramen a tzv. “koňský” tvar obličeje.
Rusky se navíc velmi rády a rychle seznamovaly i s námi. A nebyly nijak náročné. V kdekterém vojákovi tak zůstal dojem, že Rusky jsou nejvstřícnější a nejpřítulnější ženské na světě.
Dokonce i v Protektorátu se tehdy objevily plakáty s tvářemi ruských zajatců a s dotazem v češtině “Tvoji bratři?”.
Každý sovětský voják, který by upadl do německého zajetí, byl považován za “zrádce”. Takže v květnu 1945 mnoho osvobozených sovětských zajatců putovalo rovnou na Sibiř. Zvláštní oddíly NKVD se nemilosrdně vypořádaly s každým, kdo zaváhal jít dál.
Během války popraveno či přímo na frontě bez soudu zastřeleno více než milion sovětských vojáků za údajnou zbabělost.
Goebbels tehdy ve svých vášnivých projevech přirovnával sovětskou armádu k “asiatským hordám” a Stalin byl titulován jako novodobý Čingischán.
V hlavním městě jsme demontovali výrobní zařízení, která zůstala v troskách tamějších továren. Nakládali jsme je na vlaky a ty je odvážely do Ruska. “Snaž se utéct, v Rusku to už nepůjde. Z gulagu se ještě nikdo živý nevrátil,” přesvědčoval mě.
https://osobnosti.na … y-recenze-csfd-48327
do kina na dokumentární film Mlýny smrti o německých koncentračních táborech. Ten byl povinný nejen pro zajatce, ale také pro ostatní obyvatele.
Vynětí z odsunu, vzhledem k mé profesi mi po několika měsících udělili jednu ze tří tisíc výjimek a mohl jsem v Československu i s rodinou zůstat.
Německé okupační úřady v letech 1938 až 1945 “udělily” tzv. “říšské občanství” více než 3,5 milionu tehdejších obyvatel českých zemí.
Po květnu 1945 bylo více než 94 % držitelů tohoto občanství odsunuto do Německa nebo Rakouska. Přibližně 200 tisíc Němců a příslušníků smíšených rodin mohlo zůstat.
Rakušané Severoněmcům říkali Pifke (vejtaha, chlubil) a oni jim zase Kraxelhuber. Kraxel znamená “lézt v horách” a Huber je jedno z nejčastějších rakouských příjmení.
Vesnice Kamenná, v níž se přihlásilo k SS 55 lidí z 300 obyvatel (a téměř všichni padli).

Okolo Gabry a Málinky (Amálie Kutinová)
Rouchovanský kmotříček měl svátek na svatého Jana.
Naší Idynce nebylo dáno dlouho žít. Zemřela, sotva překročila dvacátý rok svého věku.
Když zemřel náš Jeník! Ztratili jme nejstarší sestru Bohumilu.
Co prožíval Jurka v knize Strýc Ozef a jeho kakraholti, to prožívala také Gabra s Málinkou u strýčka na prázdninách. Rády by byly o tom povídaly v knize o Gabře a Málince, ale tvrdohlaví redaktoři to nedovolili. Vyvraždili půl příbuzenstva, aby prý kniha byla: jak se patří. A tak nezbylo povídavé Málince nic jiného, než zaklít ty čarovné příběhy z prázdnin do knihy o strýci Ozefovi a teď do této knížky vzpomínek. Prý není hezké psát o zámku, o panu rytíři, to prý je zastaralé povídání, pohádkovou krásu návojského zámku jsem zaklela do knížky Strýc Ozef a jeho kakraholti.
Bratr Vláďa vrací se domů jako ruský legionář, přivedl si krásnou Marusju.
Maminka třináct dětí na svět přivedla, byla jsem od jedenácti let bez otce.
Doma jsme povětšině bývaly jen my dvě s Gabrou a malý Honzík.
Být spokojena s málem, to je kouzlo života. Pak jsi na světě dokonale šťastna. Vždyť žádný z nás nic s sebou na věčnost nevezme.

Paměti přírodního léčitele (Jan Mikolášek)
cukr se prodával v homolích, ze kterých se musil sekat a pak roztloukat.
Nasušeno v pytlících byla máta peprná, máta vodní, šalvěj lékařská, yzop, routa a zeměžluč.
Za starého Rakouska se rozvody neuznávaly, musili oba až do Petrohradu, tam žít spolu aspoň šest neděl a pak uzavřít pravoslavný sňatek.
Narazil jsem na dvě hlídky vojenských četníků, jejichž úkolem bylo každého vojáka utíkajícího z bitvy bez milosti zastřelit.
Neškodný, ale v podstatě neúčinný lék ovšem přispíval k tomu, že pacient věří, že se s ním něco podniká, a už tato víra ho napůl uzdravuje. Lékaři by jistě mohli potvrdit, kolik pacientů se uzdraví destilovanou vodou, jen když se to na lahvičku napíše latinsky!
Nechal jsem ve stráni zbudovat jakousi kapličku, uvnitř s krásnou řezbou Krista nesoucího svůj kříž.
Pracuji s 29 druhy bylin, které navzájem míchám. Pro každou směs mám své vlastní označení uvedené na papírových sáčcích zároveň s natištěným návodem, jak čaj užívat.
Kromě čajů připravuji ještě osm druhů mastí, čtyři druhy olejů, čtyři druhy kapek a tři druhy prášků. Mimoto ještě dva druhy sirupů, jeden pro děti slabé, druhý pro tuberkulózní. Pro tyto nemocné jsem dříve využíval ještě takzvanou „vaječnou metodu“.

Blitzkrieg v tanku Tiger (von Rosen Richard Freiherr)
Ve stejný den nás očkovali proti choleře. Před nasazením jsme byli ještě dvakrát přeočkováni.
Je na vás, abyste zachránili evropskou kulturu před bolševismem.
Na Ukrajině místní stáli po obou stranách silnice a živě nám mávali a přicházeli sem lidé i z těch nejvzdálenějších vesnic.
Bylo obdivuhodné, jak rychle si obyvatelstvo na nové poměry zvyklo. Vedle nápisů v ruštině byly už všude vidět německé nápisy.
Někteří hráli nepřetržitě skat (jednou jsem hrál bez přerušení čtyřiadvacet hodin a prohrál jsem spoustu peněz).
V Pokrovské jsme dostali také své sovětské dobrovolné pomocníky (Hiwi), kteří nás věrně doprovázeli až do konce války.
Nosili německé uniformy bez hodnostního označení, dostávali žold a vykonávali službu beze zbraně.
Alex, jak se jmenoval, nenáviděl Sověty. Dostal uniformu a úplně stejné vybavení prádlem jako každý náš voják, žold za týden, večerní stravu s cigaretami a byl blažený. Vykračoval si ve své nové nádheře po vesnické ulici sem a tam, obdivovaný vesnickými kráskami. Druhý den se přihlásilo ještě dalších deset mladých mužů, zlákaných Alexem, kteří také chtěli uniformu, peníze a cigarety.
Alex si později opatřil sovětský samopal, protože nechtěl být neozbrojený.
Každá rota teď měla čtrnáct Tigerů. Celý prapor pak zahrnoval celkem pětačtyřicet Tigerů.
Každý večer jsem nechal koncertovat kapelu roty, sestávající ze dvou akordeonů, jedněch houslí a jednoho bubnu. Na nich se pak celá rota setkávala; byl to krásný táborový život.
nedostatkem alkoholu jsme rozhodně nikdy netrpěli. Rota měla často příležitost návštěvy divadla nebo kina. Shlédl jsem představení „Cikánského barona“ s ukrajinskými herci.
V pondělí 28. června jsem měl jedenadvacáté narozeniny a byl jsem tedy plnoletý.
Fotbal tehdy nehrál žádnou velkou roli. Mnohem oblíbenějším druhem sportu byla házená na travnatém hřišti, která byla v čase určeném sportu ve všech rotách vždy důležitá.
Přesuny ve dne byly kvůli akcím nepřátelských stíhacích bombardérů naprosto vyloučené. Převaha nepřítele ve vzduchu byla znepokojivá.
V sobotu 10. února kapitulovala Budapešť. V úterý 1. května pak přišla zvláštní zpráva o Hitlerově smrti: „Padl v boji o hlavní město Říše.“
Nechal jsem se přeložit do lazaretu v Tegernsee. V polovině června nás všechny postupně vyslechli američtí vyšetřovatelé, což byli většinou původem němečtí Židé.
Naše cesta vedla do Bad Aiblingu, do obrovského zajateckého tábora, k tomu ještě do francouzského. To, že Francouzi teď patřili k vítězným mocnostem, nám připadalo poněkud směšné.
Rastatt byl v rukou francouzských a německých komunistů a teď se vyřizovalo mnoho osobních účtů.
Vůči francouzské okupační moci pochopitelně trvale narůstala averze. Její arogance vyvolaná opilostí z vítězství a nenávistná snaha nás ponižovat potlačovaly jakýkoliv pocit osvobození.
Ale zničilo se toho ještě mnohem víc. Zpustnutí tolika „občanů a občanek“. Zažívali jsme teď udávání, chuť pomstít se kolegům, sousedům, nadřízeným a „bohatým“. Bylo to nepopsatelné morální zdivočení.
Krátce jsem se poradil s rodiči a všichni jsme se shodli, že bych měl co nejrychleji zmizet, v americké okupační zóně to probíhalo korektněji.
Asi jedné třetině se skutečně poštěstilo dojít až domů. Přibližně dvě třetiny Američané zadrželi a potom je vydali Sovětům. Pro ně následovalo dlouhé zajetí v Sovětském svazu, Leutnant Koppe, který rotě po mém zranění velel, se vrátil domů až o Vánocích roku 1955.
Nakonec jsem ze svých třiadvaceti let života strávil čtyři a půl roku na frontě nebo v lazaretu. Nebyl jsem žádný
Lidé měli pocit, že je vlast zavolala, bez ohledu na to, jaké události k válce vedly nebo kdo ji vyprovokoval.
To, co víme dnes, jsme tenkrát nevěděli.
Spolu se mnou bojovalo osmnáct milionů německých vojáků, z nichž čtyři miliony padly, mezi nimi mnoho mých kamarádů z mládí.
Lidé se pomalu probírali z transu a pociťovali nevýslovnou nenávist vůči těm, kdo nás do téhle bídy dostali.

Sex, Disco, Revoluce! (Ivan Jonák)
Z původního Muž Určený K Likvidaci se význam změnil na Muž Utiskovaný Komunistickou Lůzou
ještě zabil bachařům vlčáka, který měl hodnost. Ano, bolševičtí psi měli hodnosti!
Obvykle jsem tvrdil, že jsem bratranec Ladislava Štaidla. Byla to lež a nikdy jsem ho vlastně osobně neviděl, ale byl jsem mu podobný a hodně, a to zcela stačilo. Mnoho žen chtělo mít dítě s bratrancem Štaidla. Takže později, ačkoliv popelář, díky podobě se Štaidlem jsem měl žen dostatek.
domácí firmou byla Tesla (zkratka pro TEchnicky SLAbší),
Ota mě seznámil s klanem Kovaříků v České pojišťovně. To byla celá rodina a za desátek předem z dohodnuté ceny zaplatili málem celé auto, včetně karoserie.
Tiskli jsme tuny parte Umřela KSČ, které jsme prodávali za 2 Kčs, za pár halířů jsem nechal vyrábět odznaky OF a placky Nemám rád KSČ. To vše byl skvělý artikl. Zvláště placka s českou vlajkou.
I po Novém roce byly pokladny neustále plné a bylo nutné je dvakrát i třikrát za den vybírat. Peněz bylo tolik, že nebyl čas je třídit
odznaků OF (Občanské fórum) byl slušný vývar, z placek Nemám rád KSČ taky, ale nejvíc bylo za parte, že umřela KSČ.
Ovčáci, neboli OF, na nás ale stále více tlačili, abychom ukončili činnost.
Na těchto akcích se také vybíralo dobrovolné vstupné a byly z toho další pytle s penězi.
Na půdě mi zbylo několik poštovních pytlů plných peněz, které nikdo nespočítal a ani je nikdo nepotřeboval.
Když jsem konečně dopočítal pytle s penězi, zjistil jsem, že mám doma několik desítek milionů, o kterých nikdo v podstatě nevěděl
Podzemí metra bylo zcela naše, a to hlavně na staré trase C, protiatomové bunkry, a ty jsme díky souhlasu a spoluprací zaměstnanců metra využívali pro spaní, schůze a podobně.
Mnou navržený název Svobodný blok byl přijat a s ním jsme šli do voleb.
Tvrdili, že to tady není žádná revoluce, ale jen kolosální podvod na lidi a hra StB. A že komunisti vše zinscenovali, aby mohli kromě politické moci mít také moc ekonomickou, a taky že bylo vytvořené Občanské fórum hlavně z prognostiků, kteří byli mozky komunistické strany, a estébáků.
Estébáci si pak v klidu dělili výdělečné firmy a stali se z nich vážení podnikatelé. Takhle jsem si tu porevoluční dobu nepředstavoval.
Diskotéka pod mým vedením, denně to dělalo čtyřicet tisíc hrubého
Pak přišli pijavice a darmožrouti ze stavebního úřadu a stavbu zastavili.
Člověk by měl vždy stát na dvou nohách, a ne na jedné, to pak spadne, tvrdil

Zločin jak ho pamatuju (Josef Klíma)
jsou soudci, policisté i úředníci pořád hamižnější a nestydatější, protože si berou víc a víc.
Nebyli ještě ani trénovaní žádnými speciálními mediálními odborníky, jak vystupovat před kamerou,
Karlem Kócherem, který ještě za komunistů pronikl do CIA,
Souvislost se nepodařilo dokázat, ale vypadá-li něco jako pes a štěká-li to jako pes, obvykle to bývá
Tihle pánové prostě pochopili, že je výhodnější přesunout se do jiných sfér. Že nejvýnosnější je komunální politika.
Mlha, jak Mrázek přezdíval Miloši Zemanovi,
výsledkem jsou dnes specializované agentury, produkující nikoli informace, ale dezinformace.
ztvárnila Aňa Geislerová, je ve skutečnosti velmi narušené stvoření s nejasnou pohlavní identitou (po změně pohlaví nakonec spáchala sebevraždu)
Vystřelil po jejich autě – a bohužel trefil dívku, která s nimi v autě jela, do oka. Václav Klaus dal nakonec Baštovi milost.
Zimmermannův zákon, který v jedné ze svých podob říká, že schopnost počítačů nás sledovat se každý rok a půl zdvojnásobí.

Jak nepřijít o peníze
levicová či pravicová orientace. Namísto toho se svět začal dělit na liberální a konzervativní.
Úroky jsou záporné. Peníze, které musí většina lidí v potu tváře vydělávat, mají zápornou hodnotu. Tedy když se pracovat nevyplácí. Takže se nesmělo cestovat. Takže nebyla poptávka po ropě. Záporná cena ropy může snadno položit Blízký východ, který z ropy žije. Až tamní lidé zchudnou, zradikalizují se.
Slovensko produkuje nejvíc aut na hlavu, šli tam kvůli tamní levné pracovní síle a vysoké nezaměstnanosti.
Je nemorální, aby chudší slovenští důchodci dotovali bohatší řecké.
Nedostupné byty položí bydlení u nás a zradikalizují našince.
Globální měnou číslo jedna je stále dolar. Euro nemá šanci v mezinárodním obchodu dolar nahradit. Čínský juan ano. Dokud budou Řecko a Itálie součástí eurozóny, není pro ČR euro zajímavé.
Čína má už dnes víc válečných lodí než USA a brzy se stane globální jedničkou.
Trh práce už nehledal inženýry, ale lidi se základním vzděláním.
Některé části Evropy mají vysokou nezaměstnanost, jiné nízkou. To samé platí o inflaci. Jedny úrokové sazby pro všechny jsou stejně nevyhovující jako jedno číslo bot pro celou armádu.
Větší díl české ekonomiky vlastní zahraniční kapitál, který bude Česko bránit.
sledujme výnosovou křivku. Je to jeden z nejspolehlivějších příznaků, že se schyluje ke krizi! před krizí 2020 výnosová křivka prudce klesala. Amerika byla prostě napřed a jasně ukazovala, kam půjde Evropa.
Populace v Evropě stárne, najednou se mnoha vládám rozsvítilo, že nebudou mít na důchody.
Francie si stále kromě socialismu hraje i na vojenskou velmoc, což ji finančně tíží.
Zbývá tak stále méně soukromé ekonomiky, která je schopna uživit bobtnající ekonomiku státní.
Nemovitosti jsou předražené, akcie moc rizikové, peníze na účtech mizí kvůli inflaci a nízkým úrokům…
Bohatí dokážou přežít i bez státu; státní rozpočet bez bohatých nikoli.
Veřejný dluh je vlastně jen nějaké fiktivní číslo, na kterém nesejde.
Země mající dluh nad 60 % HDP by měly usilovat o jeho snížení. Japonsko je země s nejvyšším dluhem na světě a zároveň s dlouhodobě stagnující ekonomikou
Rozvojové země odkazují na svou chudobu, údajně danou kolonializmem západních zemí, které je drancovaly.
Mějte co nejméně takových vytištěných peněz, zato abyste měli co nejvíc věcí, na které si lze solidně sáhnout. Mezibankovní úroková sazba v eurozóně, označovaná jako EURIBOR, spadla do záporných hodnot už v roce 2015. Každá cenová bublina v historii dříve či později splaskla. Nejvyšší nerovnost byla v Bulharsku, a to opravdu hodně velká. Ceny nemovitostí a drahé nájmy rozdělí společnost na ty, kteří bydlí ve svém, a na ty, kteří bydlí v cizím. Problémem Německa je, že tam žije v nájmu většina lidí.
USA či Británie, nemůže zbankrotovat, protože si vždy vytiskne tolik peněz, kolik bude potřebovat. Peníze jsou důsledkem státního monopolu na tisk peněz. Z dlouhodobého pohledu platí, že čím déle budeme čekat, tím víc bydlení zdraží.
Je neetické nutit lidi, aby si šetřili na důchod v penzijních fondech, a pak jim tyto úspory sebrat skrze záporné úroky. Peníze, které si našetřili na důchod, najednou začnou mizet. Nemovitost je forma důchodu; pokud ovšem nějaký socialista či komunista nezakáže byty pronajímat či dokonce vlastnit.
Se zápornými sazbami nebude nikdo ukládat peníze do bank, si raději nechá doma pod matrací.
Odtud se objevuje myšlenka, že bude zrušena hotovost, třeba pod záminkou boje proti terorismu nebo daňovým únikům. Ekonomika, v níž by nebudou bankovky, by byla dost jiná, kvůli dohledatelnosti všech plateb a dozoru státu nad obyvatelstvem. Velký bratr uvidí všechny příjmy i výdaje. Jeho dozoru se nikdo nevyhne.
Myslíme si, že se jedná o ohrožení demokracie. V Rakousku se proto mluví o tom, že by právo na hotovost mělo být zakotveno v ústavě. Facebook pracuje na zavedení Libry. Bylo by tak racionální akcie na těchto deset let koupit. Akcie jsou kvůli záporným úrokům dlouhodobě přehřáté a že se uměle drží vysoko.
Tuto strategii lze uplatnit u akcií amerických, nejsou-li zrovna jejich ceny nad dlouhodobým, tedy třeba 12měsíčním průměrem.
Nemovitosti, zlato a americké akcie. Zlato postupně spotřebováváme, ale nové nevzniká, jeho zásoby na světě jsou omezené. Zlato a cenné papíry jsou spojené nádoby. Kdyby se všechny unce zlata daly vedle sebe, vznikla by z toho krychle, jejíž hrana by měla pouhých 21 metrů.
zestátňování nemovitostí jako v padesátých letech, nejvíc klesaly v letech 2009–2019 ceny nemovitostí v Itálii, obyvatelstvo utíká na sever či na západ za lepším životem. To je v kombinaci s tamním teplým podnebím činí atraktivními pro zahraniční investory. V blízké době může opět opakovat dluhová krize jihoevropských zemí. Pokud k tomu dojde, tamní nemovitosti ještě více zlevní. Stará moudrost říká, že nakupovat se má za krize, nikoli za konjunktury na vrcholu cenového vývoje.
Byty jsou pro mladé lidi nedostupné, a přitom jsou stále dražší a bublina na trhu nemovitostí roste.
Pouze vlastní bydlení vede k minimalizaci nákladů na život ve stáří.
Větší smysl má investice do celého akciového indexu například skrze takzvané ETF.
Spoléhej zejména na věci, kterých se lze dotknout.
Ideologie bere těm, kdo ji nepodporují, a dává těm, kteří ji podporují. Cílem každého populismu je vždy vzít těm, kdo umějí vydělat, a dát těm, kteří umějí jen utratit.

Sociální dilema 2020
Tohle se děje na Facebooku: všechno, co děláte, je sledováno a měřeno. Každý váš čin je pozorně monitorován a zaznamenán. Přesně na který obrázek se zadíváte, jak dlouho se na něj díváte. Zda jste introvert, nebo extrovert, jaké máte neurózy, jaký máte typ osobnosti. Mají o nás víc informací, než jsme si kdy v dějinách dovedli představit. Sbírají všechna data, které dělají pořád lepší a lepší předpovědi toho, co uděláme a kým jsme. Stavíme globální supermozek. Ohledně digitálního soukromí nemáme žádné zákony.
Falešné zprávy se na Twitteru šíří šestkrát rychleji než skutečné zprávy. Vytvořili jsme systém, který upřednostňuje falešné informace. Proto, že falešné informace společnostem vydělávají víc peněz než pravda. Pravda je nudná.
Tlačítkem „To se mi líbí“ jsme chtěli šířit pozitivitu a lásku. Dnes nedostatek lajků u teenagerů způsobuje deprese.
Korporace z nás mají větší zisk, když trávíme čas u obrazovky a zíráme na reklamu. Využívají umělé inteligence, aby nás přechytračily a přesměrovaly naši pozornost k tomu, co chtějí. Internet dnes připomíná obří nákupní centrum.
Tohle je krátkodobé myšlení založené na zisku za každou cenu.
Už nepoužívám Google, používám Qwant, který neukládá historii vyhledávání.
Existuje i spousta rozšíření Chromu, která odstraňují doporučení.
nepřijímejte video doporučené od YouTubu. Vždy si vybírejte.
Vymyslel jsem tři jednoduchá pravidla:
- od určitého času večer jdou všechna zařízení z ložnice pryč
- do střední školy žádná sociální média
- promluvte si s dětmi o množství času. „Kolik hodin denně chceš být na mobilu?”
Smazali účty na sociálních médiích, osvoboďte se od manipulace, osvoboďte se od těch blbostí. Svět je krásný.

Administrátorská zóna

Translate