Úterý, Duben 6, 2021

Přečteno 12

Rozum proti kovidové panice (Václav Klaus)
Korona falešný poplach
Oxygenátor https://www.expondo. … ace-kysliku-10250436
Některá odvětví, jako je letectví či turismus a kultura jsou zcela obětovány. Ještě nikdy ve své historii lidstvo takovýmto sebedestruktivním způsobem nereagovalo na žádnou epidemii.
Politici a vlády rychle pochopili, že tento radikální přístup k omezení společenských a ekonomických aktivit státní mocí pod záminkou boje proti pandemii obrovsky zvyšuje jejich moc a usnadňuje vládnutí.
K ovládnutí slouží strach z neznámé nemoci, který je usilovně šířen od prvopočátku oficiálními kanály na národní i mezinárodní úrovni.
nesnaží se obyvatelstvo uklidnit a bránit panice, ale naopak strach a paniku samy aktivně vytvářejí.
Mnohým se zdá, že tato epidemie může nahradit revoluci, rozbít starý svět a uskutečnit starý levicový sen – vytvořit nového člověka a novou společnost.
ideologie v koronaviru vidí nástroj “resetu” západní společnosti atd.
V atmosféře vehementně šířeného strachu z neznámé nemoci a v jeho důsledku omezování občanských práv ve prospěch státní moci
Účinnost vakcíny je 95%, neznatelný či lehký průběh infekce koronavirem rovněž v asi 95%.
média a sociální sítě byly zneužity k vygenerování toxické davové “virální paniky” a následně “virální psychózy”, která zparalyzovala v globálním měřítku celý svět.
“Virální paniku i virální psychózu” ovšem nezpůsobil virus, nýbrž člověk.
zdravotní riziko (morbidita i mortalita) při infekci virem SARS-CoV-2 je významně menší než u mnoha jiných onemocnění,
Téměř bez mrknutí oka jsme odevzdali na oltář strachu a moci právo shromažďovací, právo volného pohybu a pobytu, právo svobodně se sdružovat, právo svobodně a odpovědně pečovat o své vlastní zdraví, právo na zdravé sociální kontakty i společenský život, dokonce částečně i “právo” pracovat.
Dříve se říkalo “vymývat mozky”, dnes používáme termíny jako dezinformační kampaně, “hoaxy” nebo “fake news”.
Denně nám plícemi projde na 30 miliard virů, zažívacím traktem miliardy bakterií, každou minutu náš imunitní systém identifikuje a zničí stamilióny rakovinových či jinak pro organismus nebezpečných buněk a biologických “nepřátel”.
Zkoušíme poměřovat nikoliv jablka s hruškami, ale okurky s náhradními díly na osobní automobil.
Nechci být prorokem špatných zpráv, ale musíme prostě počítat s tím, že za obrovské peníze vyvinuté vakcíny budou mít pouze dílčí a dočasný efekt.
Je nepřijatelné, aby vakcinace byla povinné. A je také nepřijatelné, aby ti, kteří vakcinováni nebudou, byli jakýmkoliv způsobem omezováni,
Je třeba vystoupit ze světa strachu a “virální psychózy” a začít “normálně” žít. Ohleduplně vůči druhým, zvláště pak těm ohroženým, ale také k sobě a našim dětem, kterým nechceme přenechat svět naplněný strachem bez budoucnosti.
že hlavní cíl v epidemii je, aby osoby ohrožené těžkým průběhem nemoci neumíraly.
Sledování sociálních sítí vede k naprosté povrchnosti, přes obrázky nebo jednotlivé věty nelze vyjádřit všechny myšlenky, pocity a názory.
Pomoci může jen obnovení klasických sociálních kontaktů a pak slušná diskuse.
O epidemii uměle vyvolávaného strachu. Ve jménu ochrany zdraví národa v ní dochází k překrucování faktů. Dochází v ní k zatajování informací občanům a jednostranné prezentaci pokroucených dat. Zda je tato druhá epidemie horší než epidemie viru, ukáže až čas.
První signál, že něco není v pořádku, bylo plošné povinné nošení roušek i venku. Na absurdní nařízení dohlíželi kromě policistů i fízlové z řad uvědomělých občanů.
Náměstek ministerstva zdravotnictví před časem prohlásil, že umírat na Covid je stejné jako umírat na rakovinu. Na rakovinu u nás zemře průměrně 72 lidí denně. Tedy asi 27 000 ročně. Ročně je diagnostikováno 85 000 nových případů rakoviny. Ne pouze v jedné sezóně, ale každý rok. Při počtu zemřelých 27 000 každý rok
Žijeme ale v nenormální době. Kdybychom žili v době normální, “potvrzených případů” by bylo jen 20% z půl milionu, tedy nějakých sto tisíc. Za devět měsíců. Přibližně 370 denně. Takovými malými čísly by se ale nedalo strašit lidi, nebyl by důvod k plošným zákazům. V době chřipkových epidemií onemocní až milion lidí v ČR. U této epidemie onemocnělo zatím sto tisíc lidí. Desetkrát méně.
Covid-19 lze s chřipkou srovnávat. Nechci zabíhat do podrobností, ale obě nemoci mohou mít lehký i vážný průběh. Obě umí vyrobit zápal plic, obě mohou skončit na ventilátoru a úmrtím.
Obě mohou postihnout srdeční sval a centrální nervový systém. Obě se projevují horečkami, bolestmi těla, kašlem, delší únavou. Covid
Neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by roušky byly účinné v potlačení epidemie Covidu.
Základní vakcinologické pravidlo zní: prodělání nemoci poskytuje kvalitnější ochranu než očkování.
A jestli si myslíte, že skončíme u jednoho či dvou kol očkování, jste na omylu, přátelé. V záloze máme ještě “nebezpečné” mutace viru. Ty vás pěkně popoženou k opakovanému očkování.
Pomocí strachu se lidé lépe ovládají, negativní výsledek testu má platnost jen v řádu hodin.
Strach a stres má zhoubný vliv i na imunitní systém.
Virtuální svět pohlcuje více a více mysl reálných lidí, kteří už žijí jen pro virtuální realitu.
Vyjít z virtuálních “bublin” na společné náměstí bude velký problém.
Chřipka se – na rozdíl od viru působícího covid – netestuje
Je absurdní určit pomocí testů skupinu pozitivních lidí, a s těmi pak nakládat jako s nemocnými.
Společnost si nevšímá skutečně nemocných lidí, ale pozitivně testovaných ano.
Míchání kategorií nakažený a nemocný, to je medicínsky naprostý nesmysl. Jednou doufám vyplave na povrch, jak to všechno bylo.
Pomineme-li infarkty, umře vesměs každý starý člověk na zápal plic. I když pacient umírá na nádor; tak nakonec je jeho odchod nejčastěji komplikován zápalem plic.
A zápal plic v prvních stadiích u staršího člověka nemusíte na první pohled poznat. On je jen unavený, ani tu teplotu nemusí mít. Vláda svou uzávěrou de facto zrušila spoustu situací, kdy by příbuzný při návštěvě poznal začínající zápal plic.
Spotřeba piva na osobu, spousta lidí kouří, žije nezdravě, má vysokou hladinu cholesterolu… To jsou hlavní zabijáci společnosti, která se ale místo nich radši bojí jen málo nebezpečného viru.
Náš skutečný život se vlivem atmosféry kolem covidu přesunul na internet. Na každého z nás mají velké firmy v čele s Googlem vytvořený algoritmus. Mají vás dokonale přečteného. Loni o tom vznikl zajímavý film Sociální dilema. Světlo na konci tunelu bohužel nevidím, odpíráním létání, hrozbami v práci. Nakonec si nějakou vakcínu necháte píchnout, abyste měl klid. Rezignujete pod obrovským tlakem, stejně jako se rezignovalo za komunistů.
Autor remdesiviru, pan Ing. Tomáš Cihlář vystudoval chemii v Praze a potom pracoval ve Výzkumném ústavu organické chemie a biochemie, je dnes náměstkem ředitele americké farmaceutické firmy Gilead, ve které byly realizovány i všechny objevy profesora Holého.
https://www.kosmas.cz/knihy/281531/virus-ze-ktereho-silime/
vystrašení značné části občanů až do ztráty zdravého rozumu.
společenský a hospodářský rozvrat, který bude mít ve svých druhotných, terciélních a dalších následcích na svědomí víc mrtvých, psychicky narušených a nemocných, než samotná epidemie.
Příležitosti využít strachu ve svůj prospěch se totiž již chopily zájmové skupiny, které chtějí učinit z lidí poslušné stádo, technologicky hlídané na každém kroku, s násilně vynuceným vzorem chování a jednání, stádo co nejméně samostatně myslících konzumentů vnucovaného životního stylu, zboží a zábavy.
Toto nebezpečí je o to větší, že drtivá část mladé generace jednak na vlastní kůži nezažila nesvobodu a její nenápadné, plíživé počátky, nezažila postupný vliv celkové atmosféry zákazů, příkazů a jediných správných postojů na myšlení člověka, vliv atmosféry, která vede k autocenzornímu názoru, že co není povoleno, je prostě zakázáno.
Jinak řečeno, mladá generace je mnohem ochotnější vyměnit svobodu za technicky skvěle vybavenou klec.
Společnost tvořená rodinami se kvůli sociálnímu státu rozpadla, mladí Gottwaldové mluví o restartu, resetu či rovnou otevřeně o přerozdělení bohatství.
Myslím, že zlo plynoucí z restrikcí je už dnes větší než zlo plynoucí ze samotné nemoci.
Státní moloch selhal. Už není ochráncem, je jen dozorcem a drábem, důvod existence státu se tím v mnoha oblastech vypařil.
V minulosti se dluhy často “řešily” válkou nebo inflací. Ekonomika klečí na kolenou, internetová ekonomika prudce roste. Korona udělala z bohatých ultra bohaté.
Proti klasické teorii brutálně rostou akcie, a to i podniků, které nikdy nevykázaly zisk, obří firmy požírají menší. Směřujeme do světa, v němž bude na celé planetě jen pár nadnárodních e-shopůo==========
Z medicínského hlediska je totiž zřejmé, že se nejedná o pandemii, ohrožující život velkého počtu lidí, ale “jen” o těžší formu chřipky, proti níž lze uplatnit standardní postupy, nevybočují z rámce běžných protichřipkových opatření.
Nebýt koronaviru, patrně se dnes primárně zabýváme otázkou, jak zatočit s globálním oteplováním. Také v tomto případě nejde zpolitizovaným vědcům a pseudovědeckým politikům o naše zdraví, ani o kvalitu životního prostředí, ale o kontrolu – pokud možno globální – nad tím, co vyrábíme, co jíme, kam a za čím cestujeme či kolik máme dětí. Obě ideologie – ekologismus i covidismus – mají k sobě myšlenkově blízko, útočí na samotné principy svobodné společnosti.
Společenské a hospodářské změny jsou natolik rozsáhlé a život měnící, že si lze jejich realizaci jen obtížně představit bez předchozího vyvolání paniky a zavedení “nouzového stavu”. A pro takové účely je “nekontrolovatelně se šířící smrtelný virus” jako stvořený.
kniha Klause Schwaba, nazvaná Covid-19: VELKÝ RESET Svět již nebude takový, jako dřív, protože již není déle “udržitelný”. “Globální problémy vyžadují globální řešení”, jen tak, tvrdí Schwab, lze předejít celosvětovému chaosu. Pod rouškou sociální spravedlnosti zde vzniká nový model centrálního plánování, které se od předchozích verzí liší jen tím, že je globální.
povinným nošením roušek a vyžadovanými rozestupy mezi lidmi. Právě tyto dva aspekty covidového režimu vytvářejí psychologické předpoklady pro ochotné přijetí nastupujících společenských změn.
firemní managementy i většina zaměstnanců jsou v bezprecedentní míře propojeni internetovou dálnicí, umožňující pracovat (nebo práci předstírat) z pohodlí našich ložnic. Totéž platí i pro velký počet zaměstnanců státní správy.
Vylidnění pracovišť i škol a nahrazení přirozeného mezilidského kontaktu pouhou virtuální simulací společenství však mají silný odlidšťující potenciál,
Propagační video WEF v němž usmívající se mladík oznamuje, že v roce 2030 nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. sdílená ekonomika. Od automobilů, pochopitelně bezuhlíkových, přes věci denní potřeby až po byty.
lživě vtlouká lidem do hlav flagrantní lež, že nakažený rovná se nemocný.
považují přijímaná opatření v lepším případě za přehnaná a v horším za absurdní, ale jen málokteří si dovolí veřejně vystoupit,
chřipková epidemie se stala záminkou pro drastická omezení svobody a podnět k dalekosáhlé kontrole a špiclování veřejnosti.
od šedesátých let minulého století posiluje stát, přibývá byrokracie, roste počet zákonů a dalších právních norem, které stále přísněji regulují soukromý i rodinný život občanů.
feministky se netají tím, že standardní rodina je přežitkem, jejž je třeba odstranit.
ponižující procedury na letištích, likvidací svobodné politické soutěže formou kvót, absurdní antidiskriminační zákony, ničení svobody projevu prostřednictvím politické korektnosti, neuvěřitelný zákaz vycházení, dokonce i zákaz cestování,
Nebýt internetu a počítačů nikdy by si vládnoucí elity nemohly dovolit zavřít školy, a bez internetu a televize by se strach a panika nemohly tak rychle šířit.
Západní civilizace se stala svým způsobem obětí vlastního úspěchu. Kapitalismus vytvořil obrovské bohatství, které umožnilo permanentní bujení státní byrokracie,
proto dochází v posledních desetiletích k neznámé míře potlačování lidské svobody, k obrovskému a agresivnímu vpádu státu do soukromí člověka, k potlačování, ne-li likvidaci institucí, na kterých byla založena demokratická společnost. Strach a síla státní moci mnoha lidem zabraňují svobodně myslet. A navíc se lidé bojí trestu či společenské ostrakizace.
Proto je naší občanskou povinností nenechat se umlčet. I proto vznikl tento sborník.
“covid s chřipkou srovnávat lze”, jenom si lidé nesmí “plést chřipku s nachlazením”.
nebezpečný je dopad na mladou generaci, která je bez zkušenosti s komunismem a která je proto až příliš snadno ochotna “vyměnit svobodu za technicky skvěle vybavenou klec”.
v minulosti při všech epidemiích izolovávali nemocné, teď jsou izolováni zdraví, karanténa znamená izolování nemocných, nikoli zdravých.
prof. Bhattacharya píše, že “je smrtnost covidu v řádu 0,2%” (tedy dva smrtelné případy z tisíce).
Je-li někdo Covid-19 pozitivní, nemocnice za něj denně dostává 2 331 Kč navíc proti běžné platbě. Pokud je pacient umístěn na intenzivní lůžko, pak nemocnice dostává za tohoto pacienta 59 054 Kč navíc.

Voda

Dneska žije na zemi přes 7 miliard lidí. V roce 2050 tady bude podle projekce OSN nějakých 9,3 miliard lidí, a abychom tyto lidi uživili, budeme potřebovat přibližně 2x tolik vody, co v současné době

Existují obrovské rozdíly mezi kontinenty.
Nejhůře je na tom Austrálie, odkud za rok odtečou necelé 4 centimetry vody, Jižní Amerika je vodní kontinent, za rok z ní, což je asi 17 milionů čtverečních kilometrů, odteče asi 66 centimetrů sloupce vody.
Loni uniklo z grónského ledovce 600 gigatun vody za jediný rok. To je nepředstavitelné číslo.
státy Beneluxu mají obrovské problém s vodu. Belgie vůbec největší v EU, nebo Holandsko, které má podzemní vody zasolené. Tyto země nemají pořádné, kvalitní podzemní vody. Holandsko dnes bere vodu z Rýna, a upravuje ji na pitnou vodu.
Evropská vodní charta - 12 paragrafů, vlastně přikázání.
V Kataru je největší spotřeba na obyvatele za den, tedy 650 litrů na obyvatele a den. Česko má v současné době 100 litrů. Sto procent kryje odsolování mořské vody, což je energeticky nesmírně náročná věc. Kdyby neměli ropu, tak to neutáhnou, a tento stát by nemohl existovat, protože by neodsolili, a tedy nevyrobili vodu.

Začíná tát dlouhodobě zmrzlá půda, což je dnes největší problém zejména Kanady a Ruska. V Jakutsku spadlo 100 domů jen proto, že pod nimi roztála věčná mrzlota. Z dlouhodobě zmrzlé půdy se uvolňuje další skleníkový plyn, a to čpavek, který reaguje s vodou, a vytváří žlutý led, což je chemicky metylhydrát, který je asi 22x účinnější, než oxid uhličitý!
Grónsko taje neuvěřitelně rychle, a překonává to všechna očekávání.
V Severním ledovém oceánu taje led. Jedna kanadská profesorka minulý rok napsala, že do 20 let tam nebude žádný led.

https://www.kupredud … i-z-dvaceti-procent/

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate