Čtvrtek, Květen 13, 2021

Přečteno 13

Je to horší, než jsem si myslel (Ivo Strejček)
rychlostí, hloubkou a rozsahem proměny naší civilizace a hodnotové krize Západu
migrační invaze jako jednoho z projevů této krize, stále rychleji probíhající demontáže demokracie a její nahrazování liberální demokracií, pod jejímž pláštíkem se skrývají ideologie útočící na naši svobodu.
15. dubna 2019 vzplála část historické katedrály Notre-Dame, budeme pro dějiny generací, která ztratila Notre-Dame“
neztrácíme pouze Notre-Dame, ale že ztrácíme celou civilizaci, které je Notre-Dame symbolem a při tom se tváříme, že to buď nevidíme, nebo že nám to nevadí, nebo – bohužel – to vítáme. A proto je to horší, než jsem si myslel.
Souhlasíte s tím, že ti, kteří pracují a nedostávají subvence, dotují a živí nepracující a nepřizpůsobivé, „neziskové“ organizace, umělce, pseudovědce i pedagogy žijící ze státních grantů a subvencí?
Žijeme v nárokové společnosti charakterizované gigantickou mírou přerozdělování od lidí aktivních k neaktivním.
Evropský sociální model „nároků na všechno“ vyhovuje neaktivním, líným i vychytralým.
největším nepřítelem je úředník s razítkem a sadou formulářů.
mluvme o „evropské krizi“. Ideové, hodnotové, hospodářské, srozumitelněji by to obnažilo podstatu současného nedemokratického evropského nadnárodního vládnutí.
jak je možné, že „ti nahoře“ nevidí to, co vidíme my. Není přeci možné, aby „ti nahoře“ byli tak naivní či dokonce hloupí.
Témata, o kterých se bude mluvit a psát, jejich obsah i rozsah dnes v Evropě určují média.
Jednou z významných (a dominantních) příčin současné imigrační krize v západoevropském prostoru je pohodlný a štědrý evropský sociální model.
Autentické občanství znamená „mít někde svoji domácí adresu“, je přirozeným přimknutím se ke zděděné historii, tradicím, sociálním zvyklostem i odpovědnosti k budoucnosti.
umožnil chybný evropský integrační proces tím, s jakou důsledností útočil na národní stát
umělé integračního uskupení založeného na nadnárodním – nedemokratickém – vládnutí.
hybatelé světové politiky se i nadále, namísto řešení vážných a zásadních problémů současného světa, raději oddávají únikům z reality a „bojují se Sluncem“.
rezignaci na zdravý rozum, kritické hodnocení a racionální jednání – tedy hodnoty, které napomohly naší civilizaci k dosažení současné míry blahobytu a bezpečí.
indoktrinace mládeže je srovnatelná s manipulací a indoktrinací mládeže za komunismu v jeho pozdní éře. rozdíly mezi „starým“ komunismem a „novým europeismem“ již
Je stále ještě působivější ztotožňovat dnešní Rusko se Sovětským svazem, než si přiznat, že „Západ je nahý“ a hledat cesty, jak z toho ven.
větší pud sebezáchovy, ale vím, že Západ dnes vypadá tak, že jej už ztratil, návrat k národnímu státu a jeho demokratickým institucím
Ve Varšavě Donald Trump zdůraznil, že „do centra našich životů klademe víru a rodinu, ne vládu a byrokracii“, za což mu děkovaly davy vděčných Poláků.
Prague Pride nepovažuji za nevinné události. Jsou to nátlakové akce, jejichž smyslem je navodit ve společnosti atmosféru, že „jejich“ chování je normální, zatímco „my“ jsme nějak divní.
nátlak na majoritní společnost, abychom je nejen „tolerovali“, ale projevili jim „respekt“.
Prague Pride je důkazem, že starý dobrý svět evropských křesťanských hodnot se kolem nás hroutí a my si naivně myslíme, že se nic neděje.
Invaze migrantů do EU pokračuje úspěšně proto, že jim to EU vlastní mírou destrukce demokratické suverenity ve prospěch post-demokratické byrokracie i hloubkou svého hodnotového rozkladu prostě umožňuje.
politika německé vlády je multikulturního míchání ras, náboženství a kultur.
kdyby se ODS nebála mluvit otevřeně o krizi EU, nebezpečích spojených s vplynutím do „tvrdého jádra“, o migraci, o civilizační hrozbě s migrací spojené, o obraně tradičních hodnot před expanzí západní kulturní a hodnotové levicové revoluce, mohla významně posílit, protože by si „sáhla“ po hlasech, které nakonec skončily u Okamury.
Je Západ ochoten a má vůbec vůli k vlastnímu přežití?“;
naše civilizace „zbláznila“, a že vrátit ji – alespoň přibližně – zpět do jejího autentického civilizačního řečiště, bude úkol dlouhodobý, vyžadující mimořádnou odvahu
základní princip státní suverenity spočívající v právu rozhodnout svobodně o tom, kdo na jeho území bude vpuštěn a komu bude udělen azyl,
Návrh na automatické a povinné přesídlování migrantů, aniž by členský stát mohl takovému postupu oponovat, bezprecedentně ničí poslední zbytky státní suverenity.
Je neuvěřitelné, že česká politika k tomu mlčí.
O čem ještě můžeme rozhodovat, když už ne o tom, s kým budeme žít v naší zemi? Je trestuhodné, že občané nejsou informováni o hrozbě s tak závažnými důsledky.
Vždy, když v Německu přijde k moci malíř pokojů (nebo knihkupec), nebývá v Evropě příliš dobře. Německo je příliš malé pro svět, ale příliš velké pro Evropu.
zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, jejíž jsme součástí,
hlas zdravého rozumu, který obhajuje hodnoty tradiční rodiny, staví se proti zhoubnému multikulturalismu, nesdílí s elitami klimatický alarmismus, má odvahu nahlížet kriticky na současnou podobu evropského integračního modelu a to hlavní – na rozdíl od vládnoucích elit stojí na straně běžných občanů proti vlnám migrantů valících se do jejich zemí.
migranti změnili tvář předměstí velkých švédských měst, proměnili je v místa násilí, potyček a drog.
mediálního tlaku na nezávislé a svobodné myšlení.
Sorosem financované neziskové a nevládní organizace zastupují zájmy menšin a vnášejí do společnosti cizorodé názory multikulturalismu, feminismu, environmentalismu či genderismu a spolu se Sorosem se netají vášnivou podporou migrační invaze do euro-atlantického civilizačního prostoru.
jak vážná je krize naší civilizace a jak rychle se starý dobrý svět tradičních dobrých hodnot kolem nás hroutí.
Douglas Murray, britský žurnalista a autor knihy ‚Podivná smrt Evropy‘, tuto smutnou událost v Paříži komentoval slovy, že už navždy budeme pro dějiny generací, která ztratila Notre-Dame.
Podivná smrt Evropy https://www.databaze … 32?orderBy=new&str=2
Střet civilizací https://www.databaze … ret-civilizaci-51131

Karanténa 2.0
Přežije naše svoboda éru pandemie?
Rozděluje přátele a dělá z nich nepřátele. Rozděluje kolegy v práci na ty, kteří do práce chodí rádi a na milovníky „houmofisu“.
Vyvolává napětí v rodinách mezi obávajícími se a údajně nezodpovědnými.
Rozděluje lidi na ulicích na usmívající se a mračící se, na klidné a vylekané.
Vytvořil také novou realitu umělou, kterou představují zejména obrázky v médiích.
Vytvořit co největší drama a pomocí něho změnit svět.
Přejeme si, aby stát nás neviděl a aby se nám do životů pletl co nejméně.
Mnoho nenormálností se již stalo normálnostmi.
Většina těch, kteří onemocněli, se však vyléčila. Řada lidí si navíc vytvořila vůči SARS-CoV-2 svou přirozenou imunitu.
Nemoc, nebo instrument k přeměně společnosti?
Proč v případě této nemoci zdraví lidé akceptují zjevné nesmyslné zdravotní procedury (jako je neustálé preventivní testování nebo – spíše symbolické než opravdu funkční – používání roušek),
Při jiných epidemiích – s vyšší smrtností a těžším průběhem – vyhledávají léčení pouze skutečně nemocní.
Hybné síly covidové globální hysterie jsou obestřeny podobným tajemstvím
Francii a všem evropským zemím je třeba vnutit radikální obnovu populace
Devadesáti procentům pozitivně testovaných lidí vůbec nic není a mezi nemocné být počítáni nemohou.
Velká chybovost testů je obecně přiznávanou skutečností.
Nejvyšší čas protestovat proti testování bezpříznakových jedinců
Je obtížné přesvědčivě oddělit úmrtí na covid od úmrtí s covidem.
Připravenost“ na přijímání zaváděných restriktivních zásahů bez jakýchkoli protestů,
Bez nich se prý nedá nic změnit. Říkal jsem mu, že nejsme revolucionáři, snad jen rebelové.
Tento strach se stává určujícím fenoménem dění ve společnosti, a to usnadňuje vládnutí a držení moci. Umožňuje vládě ve jménu boje proti této nemoci navrhovat zcela mimořádná opatření suspendující občanská práva.
Dostávat obyvatelstvo do stavu existenčního ohrožení, a poté je zase svými opatřeními jakoby zachraňovat.
Svobodu neomezeně utrácet veřejné prostředky bez ohledu aniž by museli skládat účty a být voláni k odpovědnosti.
Protidemokratické pokrokářské projekty jako zrušení údajně nehygienické hotovosti, je možné zavádět rozsáhlé sledování občanů,
ideologické priority jako je omezení turismu a letecké dopravy, lze likvidovat průmyslovou výrobu
Velký kapitál je přesvědčen, že to bude on, kdo bude těžit z rozvratu volného trhu a z masivní regulace,
žijeme v konečnosti (Endlichkeit) a v éře vzácnosti (Knappheit) a že je proto volba (jakkoli nepříjemná) nevyhnutelnou součástí našeho života.
zneužívání pravomocí veřejného činitele se říká korupce.
Tragické je i to, že přírodní a technické vědy ztratily pro dnešní mladé generace do značné míry přitažlivost.
obskurních humanitních oborů, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění.
explozi neziskového sektoru a nejrůznějších aktivistických uskupení, která vyvíjejí tlak na posílení přerozdělovacích
S výjimkou Izraele a České republiky školy nikde nebyly zcela uzavřeny.
To, s jakou necitlivostí, bezohledností i agresivitou česká vláda v době koronavirové epidemie nakládala plošně s českým školstvím, rodiči, učiteli, ale především se žáky a studenty, je neomluvitelné.
řada významných epidemiologů a odborníků dlouhodobě upozorňovala na fakt, že nemoc Covid-19 se dětí do 13 let fakticky netýká, že má u nich (pokud vůbec) naprosto lehký průběh. Především proto lze pro českého ministra školství Plagu jen stěží najít pochopení či slova omluvy.
kvůli počítačům nesportuje a nečte,
ve škole učí respekt k ostatním, porovnávání sebe sama se svými vrstevníky, zlepšování svých výkonů na základě vůle být lepší než ostatní, nebo se ostatním alespoň vyrovnat.
distančního vzdělávání nařízeného vládou a katastrofálním důsledkem povinné karantény.
ochotni vzdát se své svobody, a nechat ze sebe udělat ovce za to, že budeme uchováni, a vyhneme se rizikům?
šílené čtyřiadvaceti hodinové zprávy České televize a dalších médií vylekaly statisíce,
Lékařům, je přece jasné, že člověk kvůli tomuto strašení a stresu ztrácí imunitu“
roušky mohou – částečně – bránit šíření standardní kapénkové infekce, ale kteří vědí i to, že bývá příčinou těžkých covidových stavů sekundární bakteriální infekce a z ní plynoucí zápaly plic. Této infekci roušky nejen nebrání, mohou dokonce přispívat ke zrychlené kultivaci těchto bakterií.
Lišíme se – rouškaři a nerouškaři – tím, jakou váhu a důležitost dáváme ve svých životech svobodě a jakou bezpečí.
Vítězí strach, strach před nemocí a smrtí, ale jak říká jedna stará moudrost: „Strach nezabrání smrti. Strach zabrání životu“.
Bojujme proti strachu tím, že budeme bojovat s těmi, kteří strach šíří.
To nevyžaduje revolucionáře, to chce normálně se chovajícího svobodného člověka.
Nejsme ve válce a naši politici nejsou naši velitelé.
Současná epidemie covidu vznikla v éře jiné nemoci, v éře hlubokého rozkladu západní společnosti, v éře radikálního odmítání základních stavebních kamenů západní civilizace, trhu, parlamentní demokracie, klasického pojetí svobody a demokracie.
Trump roušku neměl, Biden roušku měl. Trump nechce ani migranty, ani nevěří doktríně globálního oteplování, Biden migranty chce a v globální oteplování věří.
případ omezování svobody pohybu,
osmdesátiletý bych mohl říci, že se mne to už moc netýká, ale divím se těm mladším, že se více nebouří. Neboť těch se to týkat bude.

Sebedestrukce západu
Vdnešních Spojených státech amerických už nyní velmi zřetelně nastává to, co v příštích letech čeká i nás.
fenomén bourání soch a fatálního přepisování historie
„Americká kulturní revoluce může zničit neméně než před 100 lety revoluce ruská“.
zbavit občany a celé národy jejich svobody a podřídit je globálnímu vládnutí a nekontrolované moci samozvaných elit“.
Strach z globální pandemie se pak stal tou nejsnadnější cestou „k zastrašení lidstva a jeho podřízení globální kontrole“.
multikulturalismem, hájícím právo na masovou migraci.
za sebou mimořádnou zkušenost žití v komunismu.
tažení zelené ideologie, kterou u nás mnozí dlouho viděli jen jako velmi bohulibé „čistění potůčků a studánek“.
Právě na likvidaci národního státu je založena veškerá politika menšin, multikulturní svět
dnes žádají pravý opak – multikulturalitu již i uvnitř každého jednoho státního celku. To je revoluční zvrat dosavadního uspořádání světa, proto to napětí, násilí, konflikty současného světa.
bude těžké docílit např. v NBA (v Národní basketbalové asociaci), která má mezi svými členy jen 20% bělochů, ač je bělochů v celé zemi zhruba 60
rozhodla německá CDU, že od roku 2025 bude na všech úrovních této strany ve všech volených funkcích zastoupení mužů a žen 50:50,
nezadržitelně se šíří do Evropy, nejvíce připomíná čínskou kulturní revoluci.
Je to jenom záminka pro nás dobře známý, starý, tolikrát zkrachovalý projekt levicové utopie, pod záminkou boje proti rasismu požadují zničení světa, v němž vyrostli.
Pokrytectví, absence jakéhokoliv pevného přesvědčení a hodnot, bezpáteřnost a manipulace jsou bohužel převládajícími charakteristikami elit, které dnešním západním zemím stojí v čele.
nepotřebují žádné krvavé revoluce. Moci dosahují postupně v součinnosti s establishmentem. Ten jim už dávno předal do rukou výchovu nových generací na univerzitách,
napříč politickým spektrem, dávno je extrémní environmentalismus, genderová ideologie a LGBT agenda na dnešním Západě pro všechny nezpochybnitelným politickým axiomem.
vládnoucí elity jsou ochotny obětovat radikálnímu levicovému revolucionářství i takové základní demokratické principy, jako je svoboda slova a svoboda svědomí,
Nejnověji se na černé listině „rasistů“ ocitl mimo jiné W. Churchill, ba dokonce i tvůrce indického státu Mahátmá Gándhí.
neomarxistická levice, jež po úspěšném pochodu institucemi již dávno ovládla mozek západního světa – univerzity, akademie a vědecké ústavy.
zavádění cenzury, omezování svobody, netoleranci vůči odlišnému názoru, morální a profesní likvidaci politických protivníků.
Všechny je rozkládá feminismus, genderismus, homosexuální manželství a absurdní práva sexuálně úchylných osob, masová migrace, multikulturalismus a podpora tzv. neziskových organizací a nadnárodních struktur.
doporučení, aby lidé přestali používat slova jako „manželka“, „přítelkyně“ či slova obsahují v angličtině slovo „man“
Aféra kolem komentářů chorvatského šachisty Řadiče.
Google nechala odstranit z YouTube jeho video, jelikož se v něm objevily věty „černý není schopen čelit tlaku bílého“ a „černý musí prohrát“, protože cenzurní robot, „nakrmený“ příslušným softwarem progresivistického Googlu, vyhodnotil tyto věty jako „rasistické“.
likvidaci křesťanských morálních zásad
střední vrstvy západního světa zejména z menších měst a vesnic, jež lpí na tradičních hodnotách, jako je standardní rodina a národ.
finální utopie, jíž je společnost (absolutní) rovnosti a (absolutní) sociální spravedlnosti, řízená progresivními elitami a zbavená iracionálních přežitků jako je náboženství či národní a kulturní identita.
mají-li lidu svých zemí vnutit masovou migraci (jež se rovná dobrovolné sebevraždě) a zelenou ideologii, musí jej zbavit paměti, je proto nutno v duchu feminismu a antirasismu přepsat dějiny
Proto mnohá literární díla minulosti, která jsou vyřazována z knihoven a jejichž případná nová vydání jsou patřičně „upravována“.
desetitisíce těchto novodobých barbarů se každým rokem přesouvají z univerzit do politických, hospodářských a kulturních struktur západního světa.
pokud nedojde ke kontrarevoluci na univerzitách, kde před padesáti lety kulturní revoluce vypukla, Západ je pravděpodobně odsouzen k zániku.
Dvacet let nás před jedovatou setbou kulturní revoluce chránila železná opona. Nyní jí musíme čelit sami s pomocí zdravého rozumu, silné dávky antiideologické skepse a našich bohatých historických zkušeností s totalitní vládou.
Západní civilizace se otřásá v základech.
Společnost HBO stáhla ze své nabídky film Jih proti Severu
otevřelo dveře multikulturalismu, feminismu, genderismu, ekologismu, homosexualismu, antikapitalismu a – imigrantismu.
finanční reparace určená všem lidem černé pleti ve formě zaručeného měsíčního příjmu a garantovaného bydlení
přeměna věznic a detenčních center v rekreačně-terapeutická střediska,
o státech amerických hovořit spíše jako o rozdělených, než spojených,
korporací financujících právě probíhající barevnou revoluci v USA.
zánik Evropy svobodných národů a vznik plnohodnotného nadnárodního státu
odporu katolíků vůči směru, kterým katolickou církev kormidluje papež František.
chtějí profitovat z rozpadu společenského řádu, aby vybudovali svět bez svobody:
Solve et Coagula, Rozpusť a spoj! jak učí zednářské přísloví?
Jaký má být řád, vzešlý z chaosu pandemie, uměle vyvolávaných rasových sporů, masové migrace, levicí vyvolané kulturní války, boření pomníků a přepisování dějin podle vzorců politické korektnosti? Do jakého světa nás má uvést Velký restart?
Budeme tomu jen nečinně přihlížet, nebo se společně vzchopíme k obraně civilizačních hodnot, umožňujících důstojný život svobodných občanů ve svobodné společnosti?
přistoupení k EU – a povinnému přejímání všech šíleností nově se rodícího socialistického superstátu – už nešlo zabránit.
Přibyl však organizovaný soustavný útok na klasickou rodinu, a na identitu – dokonce tu nejpřirozenější intimní, pohlavní.
Feministické, genderové, ekologické a nyní také už rasové šílení připomíná doby po nástupu bolševické revoluce
Škola, politické neziskovky, sociální sítě, tlak okolí, to vše z nich dělá „soudruhy“ jejich západních přátel, kteří se zpěvem revolučních písní na rtech kráčejí do otroctví.
Většina mladých, zvláště těch narozených po roce 2000 (tzv. mileniálové), touto devizou nedisponuje.
V zemích střední Evropy, kde stále ještě žijí generace, které mají pamět a mohou srovnávat:
Udržování „dluhového blahobytu“, proto jedna šílenost stíhá a přebíjí druhou, současně snižují práh citlivosti celé populace
skutečnosti jen vychylují kyvadlo dramaticky vysoko na jednu stranu, ale tendence k rovnováze je nezničitelný zákon nejen ve fyzice
„když je revoluce v ulicích, dělají se nejlepší obchody“). Mají k dispozici všechna velká média
(trvání Bruselu na přijetí „služebního zákona“, který fixuje „Deep State“ bez ohledu na volební výsledky nebylo o ničem jiném).
(autorky nástroje na mrzačení dětských duší pomocí Harryho Pottera),
britské řetězce přestaly kupovat thajský kokos, protože ořechy v Thajsku prý nesklízejí urvaní vesničané, ale makakové, cvičené opičky. Tohle nevymyslíš.
Proto se neděsím, ale spíš ze srdce se raduji z každé další šílenosti, hodnotovou i materiální dekadenci hroutícího se Západu. Východ (na místě celném Rusko) tuhle zničující hru za Putina odmítl.
Čím hůře, tím lépe. Čím větší přestřelení (overkill), tím více si i lidé politiku jinak nesledující budou ťukat na čelo.
Všechna ta protipřirozená blbna LGBT+ vedou válku proti normální (odjakživa existující) rodině, kterou tvoří muž-žena-dítě.
Legální vraždění dětí v matčině lůně a legalizaci vražd starých
Západ mezitím popřel křesťanství, jež z něj učinilo dominantní civilizaci, a líbá nohy islámským dobyvatelům na veselé cestě k „podvolení“ a sebezničení.
na turnajích, kde hrají zatím jen dvě z šedesáti oficiálně uznávaných pohlaví, zejí hlediště při ženských zápasech prázdnotou,
Přece když rovnost ve všem, tak ve všem. Jaképak rozlišování na mužský a ženský (o těch dalších osmapadesáti nemluvě) sport?
všichni dohromady, společné šatny a kvóty na minimální počet žen (normálních, lesbických, černých a zelených). To bude zábava! Corning soon, už brzy!
ďáblova (opak renesanční „božské“) komedie, kterou tak dlouho a usilovně zeleno-duhovo-rudě připravovali, přece teprve startuje!
Takhle konečně alespoň všichni zírají, co produkuje tahle totalitářská levičácká menšina. skrýt je za „následky koronakrize“
V dobách, kdy se ještě (dokonce i ve Francii) točily skvělé filmy, které nyní míří do trezorů (my starší jsme na to zvyklí), přišel do kin (dokonce i k nám) snímek Bestie musí zemřít.
Jde o snahu zbořit starý svět, zděděný od předchozích generací, a na jeho místě vybudovat nový „pokrokovější“, „spravedlivější“, „dokonalejší“.
feminismus, agenda sexuálních menšin, humanrightismus, multikulturalismus, environmentalismus, globalismus či NGO-ismus.
Zpochybňovány jsou křesťanské hodnoty, rodina, pohlaví, autorita, řád, národní stát a vůbec ty nejvíce samozřejmé danosti.
Má vymizet základní pojem o tom, co je, a co není normální. Má být zastřena hranice mezi dobrem a zlem.
Může se tato kdysi velká, vznešená a krásná civilizace ještě někdy postavit na nohy?
Proto při nedávné „pandemii“ vlády vyvolávaly pocity strachu, který jim dovolí snadnější manipulaci společnosti.
V tom jim vydatně pomáhala média, jež mají manipulaci občanů jako hlavní cíl, hašteření o problémy, které problémy nejsou (71 pohlaví?!).
Ray Bradbury sice v roce 1951 neznal dnešní americké bourání soch, ale předvídal spalování knih, jako důvod spalování knih zvolil to, že jejich obsahy mohou urážet jednotlivé menšiny, což si stát nemůže dovolit.

Tíha olova (Sabina Slonková;Jiří Kubík)
Kdyby sem zítra přijel Saddám Husajn, pozítří bude mít kobereček a bude se klanět tak, aby ho všichni viděli na náměstí.
Ale i když se z něj stane muslim, do smrti se bude vyjadřovat jazykem komunistického aparátu.
Soudce: „Ano, prokázalo se, že autorem Olova je Vratislav Šíma. O tom není pochyb. Toho skutku se opravdu dopustil. Míra společenské nebezpečnosti je však malá, nebyl to trestný čin.”
Že Zeman pochází z Kolína a jeho matka Marie tam zřejmě pořád bydlí,
Šlouf jakožto bývalý člen předsednictva obvodního výboru KSČ na Praze 7 nesplňuje podmínku lustračního zákona a nemůže tudíž vykonávat ve státní správě žádnou jmenovanou funkci.
Kauza pochybného pronájmu Českého domu v Moskvě od začátku zaváněla korupcí.
Právník Tomáš Sokol, kterého za pár dní požádáme o posudek smlouvy, to vystihne trefně: „Je to smlouva o korupci.”
Při Hotelu Český dům jsou rovněž bytové jednotky, za které se platí ročně okolo dvou milionů dolarů.
Těch dvacet osm milionů, které Brei odvádí státu za pronájem, je tak třetina toho, co lze na Českém domě trhnout.
Jediný výraznější „počin” zdravotnických center, který přišel rozpočet na 15 milionů korun, spočívá v zavedení informačního systému včetně internetové stránky nabízející lidem v zahraničí primitivní rady typu: Jak se bránit znásilnění.
Pamatujte, že i kapka vody kámen rozbije, když nepřestane kapat, a že na každého psa jednou přijde zima, je jen otázkou času, kdy a jak tuhá. Nebýt lidí jako vy, vypadalo by to tady mnohem, ale mnohem hůř.”
Naprostá většina poradců premiéra Miloše Zemana pracovala dříve na sekretariátech okresních výborů komunistické strany nebo Socialistického svazu mládeže, absolvovala Vysokou školu politickou při ÚV KSČ či v minulých letech podnikala společně se šéfem Zemanových poradců Miroslavem Šloufem.
ECM před půl rokem prodala svůj objekt v Praze v Košířích za více než šest set milionů korun Národnímu bezpečnostnímu úřadu. A hlavně: při celé operaci osobně asistovala bývalá „správcová” pokladny ČSSD Barbora Snopková. V komisi seděl i bezpečnostní náměstek ředitele bezpečnostního úřadu Martin Hejl, který se dobře zná se Snopkovou.
Karl-Heinz Hauptmann je nejen čtyři roky tajeným věřitelem ČSSD, ale také spolumajitelem firmy, která za více než šest set milionů korun prodává dům bezpečnostnímu úřadu.
„Do doby, než se objevila souvislost mezi Hauptmannovou ECM a budovou pro NBÚ, jsme jeho půjčky pro sociální demokracii považovali za naprosto nevinnou věc.” ČSSD se za půjčku bohatě odměnila…
V aparátu ČSSD skonala část peněz ze zkrachovalého H-Systému, jeho firmy si “půjčily” od Komerční banky přes 800 milionů. U koho peníze, které se bance nikdy nevrátily, skončily, dodnes nikdo nevypátral. Všechny, kterým přišla bomba v dopisu, spojovalo ještě něco: stamilionové a nikdy nesplacené úvěry od Komerční banky.
Ředitel H-Systému Petr Smetka potvrdil, že Šlouf zainteresovanou osobou je - mimo jiné organizoval cestu poslanců do jižní Afriky. Miroslav Šlouf a jeho syn Ondřej Šlouf v době od října 1994 do konce roku 1996 měli oba na plný úvazek pracovat ve společnosti jako obchodní referenti. Ve firmě je přitom nikdy nikdo pracovat neviděl.

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate