Čtvrtek, Leden 20, 2022

Framaton

Palivo, které dodali francouzi (Framaton) číňanům, vykazuje netěsnost.
https://en.wikipedia … _Nuclear_Power_Plant

“Toto není mimořádná událost nebo incident. Je to situace, která je pokryta provozními postupy, která je známá a pochopená.” EDF však uvedla, že je znepokojuje další zhoršování stavu palivových tyčí dodávaných z Francie a podle předpisů ve Francii bude reaktor odstaven, aby se zjistilo, proč palivové tyče ztratily těsnění, a provedla se nezbytná údržba.”
Li Ning, jaderný vědec sídlící ve Spojených státech, kritizoval CNN za to, že „dělá horu z krtince“ a uvedl, že je nerealistické očekávat „nulové selhání“ v pláštích paliva v jakémkoli jaderném reaktoru. Li také kritizoval média za to, že „často nejsou ochotni dát rizika do správné perspektivy“, což podle Li zabilo západní jaderný průmysl, a prohlásil, že „uhelné elektrárny mohou emitovat a vypouštět více radioaktivity než jaderné elektrárny.“

Závažné selhání reaktoru VVER1000 v Bulharsku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozloduj
https://app.electricitymap.org/zone/BG

Dne 1. března 2006 došlo na pátém bloku bulharské jaderné elektrárny Kozloduj k vážné události. V reaktoru temelínského typu VVER-1000 selhala při havarijním odstavení více než třetina regulačních tyčí. Bulhaři událost dlouho zastírali, teprve minulý týden se však objevily podrobnější informace ukazující závažnost nehody.

Na elektrárně selhalo jedno ze čtyř hlavních cirkulačních čerpadel, které chladí reaktor. Systém řízení reaktoru se následně automaticky pokusil snížit výkon o třetinu tím, že do aktivní zóny zasune jednu skupinu šesti regulačních tyčí. Tři z nich ale zůstaly zaseknuté a vůbec se nedaly do pohybu. Protože už i tohle samo o sobě představuje mimořádně závažné selhání, obsluha reagovala pokusem o rychlé havarijní odstavení reaktoru zasunutím všech 61 regulačních tyčí. Při zasouvání jich ale nakonec zůstalo zablokovaných 22, tedy více než třetina. Reaktor byl následně zastaven náhradním systémem: vstříknutím koncentrovaného roztoku kyseliny borité, která stejně jako regulační tyče pohlcuje neutrony a zastavuje jaderné štěpení.

Přitom před necelým rokem, v srpnu 2005, proběhla modernizace reaktoru včetně mechanismu ovládání regulačních tyčí. Ruská firma Hydropres však poté údajně neprovedla zkoušky s argumentem, že identický systém už uváděla do provozu na stejných reaktorech v Rusku. Nahrazení zkoušek konkrétního zařízení s odkazem na ověřenou funkčnost jiného exempláře je často užívanou praxí, kterou aplikoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost i při schvalování provozu jaderné elektrárny Temelín

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate