Sobota, Prosinec 10, 2022

digitalniknihovna

00833238041147 ludvil1@
https://www.digitalniknihovna.cz
Proximitní hledání: “Demiurg Novák”~3
Rou*vany

Rouchovany
Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch 1887 str. 119
https://ndk.cz/view/ … e3-bd38-5ef3fc9ae867
Chytilův úplný adresář Československé republiky 1924 str. 1099
https://ndk.cz/view/ … 20-baf9-670d8dab6c18
Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti 1939 str. 1815
https://ndk.cz/view/ … e4-b834-005056827e51
Lexikon obcí pro království a země na říšské radě zastoupené 1906 str. 109
https://ndk.cz/view/ … 9e-9daf-8025554caa77
Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955 str. 253
https://ndk.cz/view/ … e3-8485-5ef3fc9bb22f

Mohelno
Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch 1887 str. 97
https://ndk.cz/view/ … e3-bd38-5ef3fc9ae867
Chytilův úplný adresář Československé republiky 1924 str. 1596
https://ndk.cz/view/ … 6c-b09d-d1d69a55318c
Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti 1939 str. 1665
https://ndk.cz/view/ … e4-b834-005056827e51
Lexikon obcí pro království a země na říšské radě zastoupené 1906
https://ndk.cz/view/ … e9-afe4-6856acfac877
Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955
https://ndk.cz/view/ … e3-8485-5ef3fc9bb22f

Portrét Vratislava Bělíka
https://na.nulk.cz/1985/4/Nr.html#04
https://na.nulk.cz/1989/4/Nr.html#10
Chození o děvčata / Vratislav Bělík Od Horácka k Podyjí, Roč. 9, s. 60-61 (1931)
Velikonoční hrkání na Moravsko Krumlovsku / Vratislav Bělík Od Horácka k Podyjí, Roč. 10 (1933), s. 88-91
Starý kroj a dnešní oblékání na Moravskokrumlovsku a na Třebíčsku / Vlastivědný věstník moravský, Roč. 2 (1947), č. 6, s. 306-308
https://www.digitaln … e4-9541-005056827e51
Johan Burian, majstr stolařský z Mohelna / Vratislav Bělík Vlastivědný věstník moravský, Roč. 1 (1946), č. 2-3, s. 145-148 https://www.digitaln … e4-be62-005056825209
Smrtná neděle, Znojemský kalendář 1936, str. 26. https://www.digital … le%20B%C4%9Bl%C3%ADk
Hra na honičku a její obměny, Od Horácka k Podyjí, Roč. 12 (1935) s.16
https://www.digitaln … e7-9bee-001b63bd97ba
Rouchovanská stará modlitba
https://kramerius.kk … e7-8718-001b63bd97ba

Rudolf Pavlíček https://cs.wikipedia.org/wiki/Rouchovany
Od Horácka k Podyjí: Vlastivědný sborník západní Moravy
https://kramerius.kk … 63-87ed-d49bf34a0cc8
Hrotovsko v dobách husitských, 1926, s. 10, 45, 61, 91.
Náš kraj za Jiřího z Poděbrad, 1926, s. 45, 86, 113, 150.
Náš kraj za Habsburků 1927, s. 14, 68, 109, 121, 144
Zápas Rouchovanských proti robotám 1928 24, 44, 99

Fr. Nováček Vědecký význam hadcového území u Mohelna
https://kramerius.kk … e7-9745-001b63bd97ba
Rudolf Dvořák Příspěvky k poznání hadcové stepi u Mohelna
https://kramerius.kk … e7-8d87-001b63bd97ba

Sameš Čeněk
Z historie vaření piva v Třebíči
https://www.digitaln … ed-a764-005056827e51
Klášter Vilémovský
https://kramerius.kk … ea-a95b-001b63bd97ba
Několik dat z historie kapucínského kláštera v Třebíči
in časopis Stráž č.5-19 31.1.1935-9.5.1935
https://kramerius.kk … 11-a926-57c6c0e6ac8a

Jan Novák 16. listopadu 1925 - 1980
Česká literární bibliografie https://vufind.ucl.c … %2C+Jan%2C+1925-1980
KOMISAŘ ŠIDLO, Revolver Revue č.15, 1991
https://ndk.cz/view/ … e4-b880-005056825209
Doležal: Demiurg Jan Novák, Revolver Revue č.7, 1987, s. [89-92].
https://ndk.cz/view/ … e4-b880-005056825209
Pětiletce, Rovnost č. 273, 23.11.1948, s. 7
Můj bílý pane, Rovnost č. 150, 27.6.1948, s. 7
https://www.digitaln … 8c-9e1f-50bcd59db5ec
https://www.digitaln … 6d-857e-4992054b5063

Seznam členů Brněnské bohémy https://cs.isabart.org/group/5215
Pavel ŘEZNÍČEK (1942-2018), autor trilogie Hvězdy kvelbu
http://slovnikceskel … ontent.jsp?docId=479
https://jhkocman.cz/ - Vackova 64, 612 00 Brno
Mezi dveřmi je AG Brněnská osobnost Jan Novák
https://www.ceskatel … -mezi-dvermi-je-a-g/
Žaneta Odložilíková, TVORBA A MYSTIFIKACE (JAN NOVÁK) 2010
https://dspace.cuni. … _0_73609_0_94023.pdf
Milada Hanáčková, Brněnská bohéma 2010
https://is.muni.cz/t … BOHEMA_2_Archive.pdf

Jiskra https://kramerius.kk … 78-91c7-68973c4a7357
Pestrý týden, 13.2.1937 https://bit.ly/3rUEXDm
https://ndk.cz/perio … ?fulltext=Třebíče
https://ndk.cz/perio … ?fulltext=Třebíči
Kolibří slovník mezinárodně-český, J. Lorenz, knihkupec, v Třebíči 1914
https://ndk.cz/view/ … ea-a20e-005056827e51

Západní Morava 1997
https://www.digitaln … 3c-a826-c6c68452da1d
Vlastivědný sborník Vysočiny spol. 1956-
https://www.digitaln … 8b-8036-3daea0a2078d
Vlastivědný sborník Vysočiny přir. 1956-
https://www.digitaln … 4c-bb55-177df3830e22
Podyjí 1923
https://www.digitaln … C3%BD%20sborn%C3%ADk
Od Horácka k Podyjí 1924-1938
https://www.digitaln … 63-87ed-d49bf34a0cc8
Časopis Společnosti přátel starožitností 1894-1919, 1927-1939, 1940-1962
https://kramerius.li … 36-8b95-73db315d4530
https://kramerius.li … c6-8c67-5a00c07c5614
https://kramerius.li … f2-83ff-18c4ad6a9090

Památky archaeologické a místopisné 1855-1912
https://www.digitaln … e4-9c07-5ef3fc9bb22f
Památky archaeologické 1913-
https://www.digitaln … e4-92dd-001018b5eb5c
Archæologia historica 1976 -
https://www.digitaln … e2-adb0-005056827e52
Český časopis historický 1912 -
https://www.digitaln … e1-a671-005056a60003
Časopis Matice moravské 1869 -
https://www.digitaln … e5-b433-5ef3fc9bb22f
Časopis Moravského musea zemského 1901-1926
https://www.digitaln … e7-b1a1-005056827e52
https://ndk.cz/perio … e7-b1a1-005056827e52
Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 1914-
https://ndk.cz/perio … e7-8b50-001018b5eb5c
Vlastivědný věstník moravský 1946-
https://www.digitaln … e4-a6f0-5ef3fc9ae867
https://ndk.cz/perio … e4-a6f0-5ef3fc9ae867
noviny Horácko 1911-1938
https://www.digitaln … b5-8331-2493036683e9
Rovnost 1885-2001 https://www.digitaln … 7c-b045-6338ba55497f

Ročenka Městského musea v Ivančicích 1926 - 1948
https://www.digitaln … e3-852c-0050569d679d
Padesát let Musejního spolku a Městského musea v Ivančicích
https://www.digitaln … e3-8d00-0050569d679d
Ivančice, bývalé královské město na Moravě
https://www.digitaln … ec-96a7-90b11c419e63
Adolf Kubeš: Manové bývalého benediktynského kláštera třebického. ČMM Časopis Matice moravské 1902, č.3 s. 215-226, č.4 s. 364-431
https://www.digitaln … e8-a81d-5ef3fc9bb22f
https://www.digitaln … e8-ba56-5ef3fc9bb22f
Přítel Vítězslav Nezval Svoboda, Jiří Praha: Československý spisovatel, 1966
https://ndk.cz/view/ … e3-bd38-5ef3fc9ae867

Vlastivěda moravská Hrotovský okres č. 42
https://archive.org/ … s/vlastivedamoravska
Vlastivěda moravská Ivančický okres č. 23
https://www.digitaln … e0-a1ca-0050569d679d
Vlastivěda moravská Náměšťský okres č. 45
https://www.digitaln … e5-8c71-001b63bd97ba
Vlastivěda moravská Mor. Krumlovský okres č. 34
https://dnnt.mzk.cz/ … e3-852c-0050569d679d
Vlastivěda moravská Třebický okres č. 66
https://www.digitaln … a-b8ec-001999480be2

Podborský Vladimír: Těšetice-Kyjovice 2. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou, 1985
https://dnnt.mzk.cz/ … e9-b308-5ef3fc9ae867
Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou
https://digilib.phil … 11222.digilib/103871
Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou
https://digilib.phil … 11222.digilib/103894
Těšetice-Kyjovice. 3, Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech: archeologicko-antropologická studie
Těšetice-Kyjovice. 4, Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou
https://digilib.phil … 11222.digilib/103835
https://digilib.phil … edora/pdf/122378.pdf
Těšetice-Kyjovice 5. Sídliště s vypíchanou keramikou
Těšetice – Kyjovice 6, Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu
https://www.megaknih … em-mikroregionu.html
Těšetice-Kyjovice 7, Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu
https://books.google … 7beDwAAQBAJ&pg=PA003
https://www.booktook … i-palisadou-rondelu/

Matematika pro život - Ve stáří plyne čas rychleji
https://play.google. … 6.w.0.2.95_330&hl=cs

Živa 1853-1914 https://www.digitaln … e1-86bc-005056a60003
Vesmír 1872- https://www.digitaln … e1-9505-005056a60003
Annales (Františkovo museum) 1896-1899 https://www.digitaln … ea-87fa-005056827e52
Květy 1891 - 1990 https://www.digitaln … e3-9ea2-5ef3fc9ae867
Archeologické rozhledy 1949- https://www.digitaln … e1-a1ea-005056a60003
Časopis Moravského musea zemského 1901-1926 https://www.ndk.cz/p … e7-b1a1-005056827e52
Národopisné aktuality 1964-1990 https://www.digitaln … e5-a525-5ef3fc9ae867

Fr. Rossenbaum (1828-1905) Lidové noviny Datum vydání 21.1.1905 Číslo 17
https://www.digitaln … a&fulltext=Rouchovan
Lidové noviny 30.11.1899 Číslo 273
https://www.digitaln … ulltext=Rouchovanech
Pronájem Hostince
https://www.digitaln … ulltext=Rouchovanech
https://www.digitaln … a&fulltext=Rouchovan

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate