Sobota, Prosinec 10, 2022

digitalniknihovna

Národopisné aktuality Portrét Vratislava Bělíka
https://na.nulk.cz/1985/4/Nr.html#04
https://na.nulk.cz/1989/4/Nr.html#10
Chození o děvčata / Vratislav Bělík Od Horácka k Podyjí, Roč. 9, s. 60-61 (1931)
Velikonoční hrkání na Moravsko Krumlovsku / Vratislav Bělík Od Horácka k Podyjí, Roč. 10 (1933), s. 88-91
Starý kroj a dnešní oblékání na Moravskokrumlovsku a na Třebíčsku / Vlastivědný věstník moravský, Roč. 2 (1947), č. 6, s. 306-308
https://www.digitaln … e4-9541-005056827e51
Johan Burian, majstr stolařský z Mohelna / Vratislav Bělík Vlastivědný věstník moravský, Roč. 1 (1946), č. 2-3, s. 145-148 https://www.digitaln … e4-be62-005056825209
Smrtná neděle, Znojemský kalendář 1936, str. 26. https://www.digital … le%20B%C4%9Bl%C3%ADk
Jiskra https://kramerius.kk … 78-91c7-68973c4a7357

Zdroj: Pestrý týden, 13.2.1937 https://bit.ly/3rUEXDm
https://ndk.cz/perio … ?fulltext=Třebíče
https://ndk.cz/perio … ?fulltext=Třebíči

Západní Morava 1997
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:87fc986c-93ad-463c-a826-c6c68452da1d
Vlastivědný sborník Vysočiny spol. 1956-
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:bf20404e-2418-498b-8036-3daea0a2078d
Vlastivědný sborník Vysočiny přir. 1956-
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:7df16770-ece6-4e4c-bb55-177df3830e22
Podyjí 1923
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:71f27e69-7ce7-4d80-b081-e012ed66ba31?fulltext=Z%C3%A1padn%C3%AD%20Morava:%20vlastiv%C4%9Bdn%C3%BD%20sborn%C3%ADk
Od Horácka k Podyjí 1924-1938
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:8a28ad05-c927-4263-87ed-d49bf34a0cc8
Časopis Společnosti přátel starožitností 1894-1919, 1927-1939, 1940-1962
https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:64442f94-6fd7-4136-8b95-73db315d4530
https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:aff05ca0-3694-48c6-8c67-5a00c07c5614
https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:cf732e8b-b0c2-4bf2-83ff-18c4ad6a9090
Památky archaeologické a místopisné 1855-1912
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:be359a80-ce5a-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
Památky archaeologické 1913-
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:8af248d0-b59b-11e4-92dd-001018b5eb5c
Archæologia historica 1976 -
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:178451f0-3536-11e2-adb0-005056827e52
Český časopis historický 1912 -
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:9da3b368-45b9-11e1-a671-005056a60003
Časopis Matice moravské 1869 -
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:b3dde880-8de5-11e5-b433-5ef3fc9bb22f
Časopis Moravského musea zemského 1901-1926
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:a04f0730-fb62-11e7-b1a1-005056827e52
https://ndk.cz/periodical/uuid:a04f0730-fb62-11e7-b1a1-005056827e52
Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 1914-
https://ndk.cz/periodical/uuid:c1f92d40-80b8-11e7-8b50-001018b5eb5c
Vlastivědný věstník moravský 1946-
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:73450600-5a7e-11e4-a6f0-5ef3fc9ae867
https://ndk.cz/periodical/uuid:73450600-5a7e-11e4-a6f0-5ef3fc9ae867
Stráž 1898-1937
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:c9e63119-63c7-46bc-a4a6-28259eff159c
Horácko 1911-1938
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/periodical/uuid:45a38ec2-291b-40b5-8331-2493036683e9

Ročenka Městského musea v Ivančicích 1926 - 1948
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:4ec60c5f-fdb4-4ec3-9443-6063c54f4be5?page=uuid:d7916411-5740-11e3-852c-0050569d679d
Padesát let Musejního spolku a Městského musea v Ivančicích
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:046b43ba-8f18-4d01-bb21-c8c242a11b47?page=uuid:10a65f1b-5747-11e3-8d00-0050569d679d
Adolf Kubeš: Manové bývalého benediktynského kláštera třebického. ČMM Časopis Matice moravské 1902, č.3 s. 215-226, č.4 s. 364-431
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d0aa56d0-a08c-11e8-830e-005056825209?page=uuid:26d0c320-a09f-11e8-a81d-5ef3fc9bb22f
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:38012310-a095-11e8-830e-005056825209?page=uuid:0b865820-a0a2-11e8-ba56-5ef3fc9bb22f
Přítel Vítězslav Nezval Svoboda, Jiří Praha: Československý spisovatel, 1966
https://ndk.cz/view/uuid:ceb18780-ca7d-11e2-b6da-005056827e52?page=uuid:a77f33a0-2c3f-11e3-bd38-5ef3fc9ae867
Hra na homičku a její obměny, Od Horácka k Podyjí, Roč. 12 (1935) s.16
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/view/uuid:9c3484d3-2faa-4064-90f9-96c17cd26c46?page=uuid:27130e5e-cf6b-11e7-9bee-001b63bd97ba

Podborský Vladimír: Těšetice-Kyjovice 2. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou, 1985
https://dnnt.mzk.cz/ … e9-b308-5ef3fc9ae867

Vlastivěda moravská Hrotovský okres č. 42
https://archive.org/ … s/vlastivedamoravska

Vlastivěda moravská Ivančický okres č. 23
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:3632edc2-a9ef-11e0-a1ca-0050569d679d?page=uuid:3638ba23-a9ef-11e0-a1ca-0050569d679d

Ivančice, bývalé královské město na Moravě
https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/view/uuid:c96621ad-1b93-46f1-98e1-9150f60e7285?page=uuid:153b09de-4ddb-11ec-96a7-90b11c419e63

Vlastivěda moravská Náměšťský okres č. 45
https://www.digitalniknihovna.cz/kkvhb/view/uuid:6f301c37-7989-4545-9e90-17fb330eae54?page=uuid:35c162cd-a8d3-11e5-8c71-001b63bd97ba

Vlastivěda moravská Mor. Krumlovský okres č. 34
https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:3bc6373e-804a-44b4-b42f-50d5bf37e90d?page=uuid:f7d128f8-5740-11e3-852c-0050569d679d

Vlastivěda moravská Třebický okres č. 66
https://www.digitalniknihovna.cz/uzei/view/uuid:68a90db2-c804-4edb-baf5-fac96888290d?page=uuid:6d6c8714-110c-11ea-b8ec-001999480be2

Rondely – první monumentální objekty ve střední Evropě
https://archaeo3d.com/lide-z-dlouhych-domu/stavitele-a-tezari/rondely—prvni-monumentalni-objekty-ve-stredni-evrope/index.html
http://www.mohelnomuzeum.cz/repository/nz/Rondel_na_neolitickem_sidlisti_u_Mohelna.pdf
rondel Těšetice-Kyjovice https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?q=Těšetice

Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou
https://digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/103871

Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou
https://digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/103894

Těšetice-Kyjovice. 3, Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech: archeologicko-antropologická studie

Těšetice-Kyjovice. 4, Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou
https://digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/103835
https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/122378.pdf

Těšetice-Kyjovice 5. Sídliště s vypíchanou keramikou

Těšetice – Kyjovice 6, Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu
https://www.megaknihy.cz/odborna-naucna/341114-tesetice-kyjovice-vi-horakovska-kultura-v-tesetickem-mikroregionu.html

Těšetice-Kyjovice 7, Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu
https://books.google.cz/books?id=J7beDwAAQBAJ&pg=PA003
https://www.booktook.cz/p/tesetice-kyjovice-7-osidleni-kultury-s-moravskou-malovanou-keramikou-mezi-prikopem-a-vnejsi-palisadou-rondelu/

Venuše - prodej
https://www.detektory-kovu-zipsy.eu/darkove-zbozi?&sort=4

Matematika pro život - Ve stáří plyne čas rychleji
https://play.google.com/books/reader?id=HckpEAAAQBAJ&pg=GBS.PA46.w.0.2.95_330&hl=cs

Živa 1853-1914 https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:46321917-5647-11e1-86bc-005056a60003
Vesmír 1872- https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:440337bd-5625-11e1-9505-005056a60003
Annales (Františkovo museum) 1896-1899 https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:9daef770-e5f1-11ea-87fa-005056827e52
Květy 1891 - 1990 https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:1c869c00-535b-11e3-9ea2-5ef3fc9ae867
Archeologické rozhledy 1949- https://www.digitalniknihovna.cz/knav/periodical/uuid:be52bb47-3cfa-11e1-a1ea-005056a60003
Časopis Moravského musea zemského 1901-1926 https://www.ndk.cz/periodical/uuid:a04f0730-fb62-11e7-b1a1-005056827e52
Národopisné aktuality 1964-1990 https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:d7086ec0-3110-11e5-a525-5ef3fc9ae867

https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/view/uuid:b885f8cf-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:534eccb2-435f-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=Rouchovan
Fr. Rossenbaum (1828-1905) Lidové noviny Datum vydání 21.1.1905 Číslo 17

Lidové noviny 30.11.1899 Číslo 273
https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/view/uuid:b7d87ac3-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:54f10af8-435f-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=Rouchovanech

Pronájem Hostince
https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/view/uuid:b7712d24-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:52100ae7-435f-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=Rouchovanech

https://www.digitalniknihovna.cz/vkol/view/uuid:b7f837b7-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:556e9fcc-435f-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=Rouchovan

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate