Čtvrtek, Prosinec 3, 2020

Přečteno 9

Okolo Gabry a Málinky (Amálie Kutinová)
Rouchovanský kmotříček měl svátek na svatého Jana.
Naší Idynce nebylo dáno dlouho žít. Zemřela, sotva překročila dvacátý rok svého věku.
Když zemřel náš Jeník! Ztratili jme nejstarší sestru Bohumilu.
Co prožíval Jurka v knize Strýc Ozef a jeho kakraholti, to prožívala také Gabra s Málinkou u strýčka na prázdninách. Rády by byly o tom povídaly v knize o Gabře a Málince, ale tvrdohlaví redaktoři to nedovolili. Vyvraždili půl příbuzenstva, aby prý kniha byla: jak se patří. A tak nezbylo povídavé Málince nic jiného, než zaklít ty čarovné příběhy z prázdnin do knihy o strýci Ozefovi a teď do této knížky vzpomínek. Prý není hezké psát o zámku, o panu rytíři, to prý je zastaralé povídání, pohádkovou krásu návojského zámku jsem zaklela do knížky Strýc Ozef a jeho kakraholti.
Bratr Vláďa vrací se domů jako ruský legionář, přivedl si krásnou Marusju.
Maminka třináct dětí na svět přivedla, byla jsem od jedenácti let bez otce.
Doma jsme povětšině bývaly jen my dvě s Gabrou a malý Honzík.
Být spokojena s málem, to je kouzlo života. Pak jsi na světě dokonale šťastna. Vždyť žádný z nás nic s sebou na věčnost nevezme.

Paměti přírodního léčitele (Jan Mikolášek)
cukr se prodával v homolích, ze kterých se musil sekat a pak roztloukat.
Nasušeno v pytlících byla máta peprná, máta vodní, šalvěj lékařská, yzop, routa a zeměžluč.
Za starého Rakouska se rozvody neuznávaly, musili oba až do Petrohradu, tam žít spolu aspoň šest neděl a pak uzavřít pravoslavný sňatek.
Narazil jsem na dvě hlídky vojenských četníků, jejichž úkolem bylo každého vojáka utíkajícího z bitvy bez milosti zastřelit.
Neškodný, ale v podstatě neúčinný lék ovšem přispíval k tomu, že pacient věří, že se s ním něco podniká, a už tato víra ho napůl uzdravuje. Lékaři by jistě mohli potvrdit, kolik pacientů se uzdraví destilovanou vodou, jen když se to na lahvičku napíše latinsky!
Nechal jsem ve stráni zbudovat jakousi kapličku, uvnitř s krásnou řezbou Krista nesoucího svůj kříž.
Pracuji s 29 druhy bylin, které navzájem míchám. Pro každou směs mám své vlastní označení uvedené na papírových sáčcích zároveň s natištěným návodem, jak čaj užívat.
Kromě čajů připravuji ještě osm druhů mastí, čtyři druhy olejů, čtyři druhy kapek a tři druhy prášků. Mimoto ještě dva druhy sirupů, jeden pro děti slabé, druhý pro tuberkulózní. Pro tyto nemocné jsem dříve využíval ještě takzvanou „vaječnou metodu“.

Blitzkrieg v tanku Tiger (von Rosen Richard Freiherr)
Ve stejný den nás očkovali proti choleře. Před nasazením jsme byli ještě dvakrát přeočkováni.
Je na vás, abyste zachránili evropskou kulturu před bolševismem.
Na Ukrajině místní stáli po obou stranách silnice a živě nám mávali a přicházeli sem lidé i z těch nejvzdálenějších vesnic.
Bylo obdivuhodné, jak rychle si obyvatelstvo na nové poměry zvyklo. Vedle nápisů v ruštině byly už všude vidět německé nápisy.
Někteří hráli nepřetržitě skat (jednou jsem hrál bez přerušení čtyřiadvacet hodin a prohrál jsem spoustu peněz).
V Pokrovské jsme dostali také své sovětské dobrovolné pomocníky (Hiwi), kteří nás věrně doprovázeli až do konce války.
Nosili německé uniformy bez hodnostního označení, dostávali žold a vykonávali službu beze zbraně.
Alex, jak se jmenoval, nenáviděl Sověty. Dostal uniformu a úplně stejné vybavení prádlem jako každý náš voják, žold za týden, večerní stravu s cigaretami a byl blažený. Vykračoval si ve své nové nádheře po vesnické ulici sem a tam, obdivovaný vesnickými kráskami. Druhý den se přihlásilo ještě dalších deset mladých mužů, zlákaných Alexem, kteří také chtěli uniformu, peníze a cigarety.
Alex si později opatřil sovětský samopal, protože nechtěl být neozbrojený.
Každá rota teď měla čtrnáct Tigerů. Celý prapor pak zahrnoval celkem pětačtyřicet Tigerů.
Každý večer jsem nechal koncertovat kapelu roty, sestávající ze dvou akordeonů, jedněch houslí a jednoho bubnu. Na nich se pak celá rota setkávala; byl to krásný táborový život.
nedostatkem alkoholu jsme rozhodně nikdy netrpěli. Rota měla často příležitost návštěvy divadla nebo kina. Shlédl jsem představení „Cikánského barona“ s ukrajinskými herci.
V pondělí 28. června jsem měl jedenadvacáté narozeniny a byl jsem tedy plnoletý.
Fotbal tehdy nehrál žádnou velkou roli. Mnohem oblíbenějším druhem sportu byla házená na travnatém hřišti, která byla v čase určeném sportu ve všech rotách vždy důležitá.
Přesuny ve dne byly kvůli akcím nepřátelských stíhacích bombardérů naprosto vyloučené. Převaha nepřítele ve vzduchu byla znepokojivá.
V sobotu 10. února kapitulovala Budapešť. V úterý 1. května pak přišla zvláštní zpráva o Hitlerově smrti: „Padl v boji o hlavní město Říše.“
Nechal jsem se přeložit do lazaretu v Tegernsee. V polovině června nás všechny postupně vyslechli američtí vyšetřovatelé, což byli většinou původem němečtí Židé.
Naše cesta vedla do Bad Aiblingu, do obrovského zajateckého tábora, k tomu ještě do francouzského. To, že Francouzi teď patřili k vítězným mocnostem, nám připadalo poněkud směšné.
Rastatt byl v rukou francouzských a německých komunistů a teď se vyřizovalo mnoho osobních účtů.
Vůči francouzské okupační moci pochopitelně trvale narůstala averze. Její arogance vyvolaná opilostí z vítězství a nenávistná snaha nás ponižovat potlačovaly jakýkoliv pocit osvobození.
Ale zničilo se toho ještě mnohem víc. Zpustnutí tolika „občanů a občanek“. Zažívali jsme teď udávání, chuť pomstít se kolegům, sousedům, nadřízeným a „bohatým“. Bylo to nepopsatelné morální zdivočení.
Krátce jsem se poradil s rodiči a všichni jsme se shodli, že bych měl co nejrychleji zmizet, v americké okupační zóně to probíhalo korektněji.
Asi jedné třetině se skutečně poštěstilo dojít až domů. Přibližně dvě třetiny Američané zadrželi a potom je vydali Sovětům. Pro ně následovalo dlouhé zajetí v Sovětském svazu, Leutnant Koppe, který rotě po mém zranění velel, se vrátil domů až o Vánocích roku 1955.
Nakonec jsem ze svých třiadvaceti let života strávil čtyři a půl roku na frontě nebo v lazaretu. Nebyl jsem žádný
Lidé měli pocit, že je vlast zavolala, bez ohledu na to, jaké události k válce vedly nebo kdo ji vyprovokoval.
To, co víme dnes, jsme tenkrát nevěděli.
Spolu se mnou bojovalo osmnáct milionů německých vojáků, z nichž čtyři miliony padly, mezi nimi mnoho mých kamarádů z mládí.
Lidé se pomalu probírali z transu a pociťovali nevýslovnou nenávist vůči těm, kdo nás do téhle bídy dostali.

Sex, Disco, Revoluce! (Ivan Jonák)
Z původního Muž Určený K Likvidaci se význam změnil na Muž Utiskovaný Komunistickou Lůzou
ještě zabil bachařům vlčáka, který měl hodnost. Ano, bolševičtí psi měli hodnosti!
Obvykle jsem tvrdil, že jsem bratranec Ladislava Štaidla. Byla to lež a nikdy jsem ho vlastně osobně neviděl, ale byl jsem mu podobný a hodně, a to zcela stačilo. Mnoho žen chtělo mít dítě s bratrancem Štaidla. Takže později, ačkoliv popelář, díky podobě se Štaidlem jsem měl žen dostatek.
domácí firmou byla Tesla (zkratka pro TEchnicky SLAbší),
Ota mě seznámil s klanem Kovaříků v České pojišťovně. To byla celá rodina a za desátek předem z dohodnuté ceny zaplatili málem celé auto, včetně karoserie.
Tiskli jsme tuny parte Umřela KSČ, které jsme prodávali za 2 Kčs, za pár halířů jsem nechal vyrábět odznaky OF a placky Nemám rád KSČ. To vše byl skvělý artikl. Zvláště placka s českou vlajkou.
I po Novém roce byly pokladny neustále plné a bylo nutné je dvakrát i třikrát za den vybírat. Peněz bylo tolik, že nebyl čas je třídit
odznaků OF (Občanské fórum) byl slušný vývar, z placek Nemám rád KSČ taky, ale nejvíc bylo za parte, že umřela KSČ.
Ovčáci, neboli OF, na nás ale stále více tlačili, abychom ukončili činnost.
Na těchto akcích se také vybíralo dobrovolné vstupné a byly z toho další pytle s penězi.
Na půdě mi zbylo několik poštovních pytlů plných peněz, které nikdo nespočítal a ani je nikdo nepotřeboval.
Když jsem konečně dopočítal pytle s penězi, zjistil jsem, že mám doma několik desítek milionů, o kterých nikdo v podstatě nevěděl
Podzemí metra bylo zcela naše, a to hlavně na staré trase C, protiatomové bunkry, a ty jsme díky souhlasu a spoluprací zaměstnanců metra využívali pro spaní, schůze a podobně.
Mnou navržený název Svobodný blok byl přijat a s ním jsme šli do voleb.
Tvrdili, že to tady není žádná revoluce, ale jen kolosální podvod na lidi a hra StB. A že komunisti vše zinscenovali, aby mohli kromě politické moci mít také moc ekonomickou, a taky že bylo vytvořené Občanské fórum hlavně z prognostiků, kteří byli mozky komunistické strany, a estébáků.
Estébáci si pak v klidu dělili výdělečné firmy a stali se z nich vážení podnikatelé. Takhle jsem si tu porevoluční dobu nepředstavoval.
Diskotéka pod mým vedením, denně to dělalo čtyřicet tisíc hrubého
Pak přišli pijavice a darmožrouti ze stavebního úřadu a stavbu zastavili.
Člověk by měl vždy stát na dvou nohách, a ne na jedné, to pak spadne, tvrdil

Zločin jak ho pamatuju (Josef Klíma)
jsou soudci, policisté i úředníci pořád hamižnější a nestydatější, protože si berou víc a víc.
Nebyli ještě ani trénovaní žádnými speciálními mediálními odborníky, jak vystupovat před kamerou,
Karlem Kócherem, který ještě za komunistů pronikl do CIA,
Souvislost se nepodařilo dokázat, ale vypadá-li něco jako pes a štěká-li to jako pes, obvykle to bývá
Tihle pánové prostě pochopili, že je výhodnější přesunout se do jiných sfér. Že nejvýnosnější je komunální politika.
Mlha, jak Mrázek přezdíval Miloši Zemanovi,
výsledkem jsou dnes specializované agentury, produkující nikoli informace, ale dezinformace.
ztvárnila Aňa Geislerová, je ve skutečnosti velmi narušené stvoření s nejasnou pohlavní identitou (po změně pohlaví nakonec spáchala sebevraždu)
Vystřelil po jejich autě – a bohužel trefil dívku, která s nimi v autě jela, do oka. Václav Klaus dal nakonec Baštovi milost.
Zimmermannův zákon, který v jedné ze svých podob říká, že schopnost počítačů nás sledovat se každý rok a půl zdvojnásobí.

Jak nepřijít o peníze
levicová či pravicová orientace. Namísto toho se svět začal dělit na liberální a konzervativní.
Úroky jsou záporné. Peníze, které musí většina lidí v potu tváře vydělávat, mají zápornou hodnotu. Tedy když se pracovat nevyplácí. Takže se nesmělo cestovat. Takže nebyla poptávka po ropě. Záporná cena ropy může snadno položit Blízký východ, který z ropy žije. Až tamní lidé zchudnou, zradikalizují se.
Slovensko produkuje nejvíc aut na hlavu, šli tam kvůli tamní levné pracovní síle a vysoké nezaměstnanosti.
Je nemorální, aby chudší slovenští důchodci dotovali bohatší řecké.
Nedostupné byty položí bydlení u nás a zradikalizují našince.
Globální měnou číslo jedna je stále dolar. Euro nemá šanci v mezinárodním obchodu dolar nahradit. Čínský juan ano. Dokud budou Řecko a Itálie součástí eurozóny, není pro ČR euro zajímavé.
Čína má už dnes víc válečných lodí než USA a brzy se stane globální jedničkou.
Trh práce už nehledal inženýry, ale lidi se základním vzděláním.
Některé části Evropy mají vysokou nezaměstnanost, jiné nízkou. To samé platí o inflaci. Jedny úrokové sazby pro všechny jsou stejně nevyhovující jako jedno číslo bot pro celou armádu.
Větší díl české ekonomiky vlastní zahraniční kapitál, který bude Česko bránit.
sledujme výnosovou křivku. Je to jeden z nejspolehlivějších příznaků, že se schyluje ke krizi! před krizí 2020 výnosová křivka prudce klesala. Amerika byla prostě napřed a jasně ukazovala, kam půjde Evropa.
Populace v Evropě stárne, najednou se mnoha vládám rozsvítilo, že nebudou mít na důchody.
Francie si stále kromě socialismu hraje i na vojenskou velmoc, což ji finančně tíží.
Zbývá tak stále méně soukromé ekonomiky, která je schopna uživit bobtnající ekonomiku státní.
Nemovitosti jsou předražené, akcie moc rizikové, peníze na účtech mizí kvůli inflaci a nízkým úrokům…
Bohatí dokážou přežít i bez státu; státní rozpočet bez bohatých nikoli.
Veřejný dluh je vlastně jen nějaké fiktivní číslo, na kterém nesejde.
Země mající dluh nad 60 % HDP by měly usilovat o jeho snížení. Japonsko je země s nejvyšším dluhem na světě a zároveň s dlouhodobě stagnující ekonomikou
Rozvojové země odkazují na svou chudobu, údajně danou kolonializmem západních zemí, které je drancovaly.
Mějte co nejméně takových vytištěných peněz, zato abyste měli co nejvíc věcí, na které si lze solidně sáhnout. Mezibankovní úroková sazba v eurozóně, označovaná jako EURIBOR, spadla do záporných hodnot už v roce 2015. Každá cenová bublina v historii dříve či později splaskla. Nejvyšší nerovnost byla v Bulharsku, a to opravdu hodně velká. Ceny nemovitostí a drahé nájmy rozdělí společnost na ty, kteří bydlí ve svém, a na ty, kteří bydlí v cizím. Problémem Německa je, že tam žije v nájmu většina lidí.
USA či Británie, nemůže zbankrotovat, protože si vždy vytiskne tolik peněz, kolik bude potřebovat. Peníze jsou důsledkem státního monopolu na tisk peněz. Z dlouhodobého pohledu platí, že čím déle budeme čekat, tím víc bydlení zdraží.
Je neetické nutit lidi, aby si šetřili na důchod v penzijních fondech, a pak jim tyto úspory sebrat skrze záporné úroky. Peníze, které si našetřili na důchod, najednou začnou mizet. Nemovitost je forma důchodu; pokud ovšem nějaký socialista či komunista nezakáže byty pronajímat či dokonce vlastnit.
Se zápornými sazbami nebude nikdo ukládat peníze do bank, si raději nechá doma pod matrací.
Odtud se objevuje myšlenka, že bude zrušena hotovost, třeba pod záminkou boje proti terorismu nebo daňovým únikům. Ekonomika, v níž by nebudou bankovky, by byla dost jiná, kvůli dohledatelnosti všech plateb a dozoru státu nad obyvatelstvem. Velký bratr uvidí všechny příjmy i výdaje. Jeho dozoru se nikdo nevyhne.
Myslíme si, že se jedná o ohrožení demokracie. V Rakousku se proto mluví o tom, že by právo na hotovost mělo být zakotveno v ústavě. Facebook pracuje na zavedení Libry. Bylo by tak racionální akcie na těchto deset let koupit. Akcie jsou kvůli záporným úrokům dlouhodobě přehřáté a že se uměle drží vysoko.
Tuto strategii lze uplatnit u akcií amerických, nejsou-li zrovna jejich ceny nad dlouhodobým, tedy třeba 12měsíčním průměrem.
Nemovitosti, zlato a americké akcie. Zlato postupně spotřebováváme, ale nové nevzniká, jeho zásoby na světě jsou omezené. Zlato a cenné papíry jsou spojené nádoby. Kdyby se všechny unce zlata daly vedle sebe, vznikla by z toho krychle, jejíž hrana by měla pouhých 21 metrů.
zestátňování nemovitostí jako v padesátých letech, nejvíc klesaly v letech 2009–2019 ceny nemovitostí v Itálii, obyvatelstvo utíká na sever či na západ za lepším životem. To je v kombinaci s tamním teplým podnebím činí atraktivními pro zahraniční investory. V blízké době může opět opakovat dluhová krize jihoevropských zemí. Pokud k tomu dojde, tamní nemovitosti ještě více zlevní. Stará moudrost říká, že nakupovat se má za krize, nikoli za konjunktury na vrcholu cenového vývoje.
Byty jsou pro mladé lidi nedostupné, a přitom jsou stále dražší a bublina na trhu nemovitostí roste.
Pouze vlastní bydlení vede k minimalizaci nákladů na život ve stáří.
Větší smysl má investice do celého akciového indexu například skrze takzvané ETF.
Spoléhej zejména na věci, kterých se lze dotknout.
Ideologie bere těm, kdo ji nepodporují, a dává těm, kteří ji podporují. Cílem každého populismu je vždy vzít těm, kdo umějí vydělat, a dát těm, kteří umějí jen utratit.

Sociální dilema 2020
Tohle se děje na Facebooku: všechno, co děláte, je sledováno a měřeno. Každý váš čin je pozorně monitorován a zaznamenán. Přesně na který obrázek se zadíváte, jak dlouho se na něj díváte. Zda jste introvert, nebo extrovert, jaké máte neurózy, jaký máte typ osobnosti. Mají o nás víc informací, než jsme si kdy v dějinách dovedli představit. Sbírají všechna data, které dělají pořád lepší a lepší předpovědi toho, co uděláme a kým jsme. Stavíme globální supermozek. Ohledně digitálního soukromí nemáme žádné zákony.
Falešné zprávy se na Twitteru šíří šestkrát rychleji než skutečné zprávy. Vytvořili jsme systém, který upřednostňuje falešné informace. Proto, že falešné informace společnostem vydělávají víc peněz než pravda. Pravda je nudná.
Tlačítkem „To se mi líbí“ jsme chtěli šířit pozitivitu a lásku. Dnes nedostatek lajků u teenagerů způsobuje deprese.
Korporace z nás mají větší zisk, když trávíme čas u obrazovky a zíráme na reklamu. Využívají umělé inteligence, aby nás přechytračily a přesměrovaly naši pozornost k tomu, co chtějí. Internet dnes připomíná obří nákupní centrum.
Tohle je krátkodobé myšlení založené na zisku za každou cenu.
Už nepoužívám Google, používám Qwant, který neukládá historii vyhledávání.
Existuje i spousta rozšíření Chromu, která odstraňují doporučení.
nepřijímejte video doporučené od YouTubu. Vždy si vybírejte.
Vymyslel jsem tři jednoduchá pravidla:
- od určitého času večer jdou všechna zařízení z ložnice pryč
- do střední školy žádná sociální média
- promluvte si s dětmi o množství času. „Kolik hodin denně chceš být na mobilu?”
Smazali účty na sociálních médiích, osvoboďte se od manipulace, osvoboďte se od těch blbostí. Svět je krásný.

Úterý, Listopad 24, 2020

Přečteno 8

Co nesmíte vědět! 2 (Michael Morris)
Svět, jak jej známe ze 20. století, mizí. Nikdo se tomu nesmí divit. Všechno, s čím jsme vyrůstali a s čím jsme se dosud identifikovali, se mění takovou rychlostí, že mnozí ztrácejí pocit pevné země pod nohama.
Vyhledávají rámus, rozruch a rozptýlení, aby tak ze svých životů vytěsnili nepohodlnou pravdu.
Horní jedno procento světového obyvatelstva považuje nás ostatních 99 procent za břemeno. Chtějí se nás zbavit jako odpadu, protože nás už nepotřebují. Vyvinuli umělou inteligenci, která bude pro ně pracovat a poslouchat jejich rozkazy. My lidé se stáváme přebytečnými.
Žijeme v informačním věku. Informace jsou jako voda. Voda je životně důležitá. Je-li však vody příliš, můžeme se i utopit.
Steve Jobs – vynálezce iPadu! – v rozhovoru s New York Times, že jeho děti tyto přístroje doma používat nesmějí! striktně omezují čas, který smějí jejich děti trávit s elektronickými přístroji.
Klíčové je nebýt permanentně dosažitelný, většina informací, které přijímáme, jsou bezcenné.
Co není “politicky korektní”, se dnes nesmí vyslovit. Místo toho se používají naprosto bezobsažné všeobecnosti a fráze.
Největšími problémy našeho světa jsou: • globální oteplování (někdy označované jako “klimatické změny”) • příliš vysoké množství CO2 v ovzduší • ohrožení “míru” Ruskem a strach před třetí světovou válkou • terorismus a rostoucí agresivní šíření islámu • strach z nezaměstnanosti • razantní populační růst • rostoucí chudoba a nerovnost • nebezpečí epidemií
V těchto čtyřech letech přiteklo bohatým mnoho peněz od chudých a výrazně to pocítili všichni, kdo nepatří k nejvyšším deseti procentům příjmové pyramidy.
vyšší daně, škrtání sociálních dávek a důchodů je zatlačeno do pozadí podivným strachem západního světa z klimatických katastrof, z epidemií a z ohrožení ze strany islámu.
Kdyby to nebylo tak smutné, museli bychom se srdečně zasmát!
Najednou nebyli za zlo ve světě zodpovědní bohatí, ale ti chudí. Vypouštějí do ovzduší příliš mnoho CO2!
V roce 1975 napsaly New York Times, že existuje “vědecká shoda v tom, že výrazné celosvětové ochlazení je neodvratné”. V roce 1998 tvrdily tytéž noviny pravý opak.
bude výrazně omezeno soukromé vlastnictví a že lidé budou žít pokud možno ve městech, protože tak se dají lépe kontrolovat.
Pohádka o zemském oteplování způsobeném lidmi je v mých očích jedním z největších a nejrozsáhlejších podvodů v nejnovějších dějinách lidstva.
Podvod s klimatem je neustále potřebný, aby mohl odvracet pozornost od jiných problémů. Cílem je decimace obyvatelstva v nerozvinutých oblastech světa a likvidace střední třídy v západním světě.
Vikingové žili až do počátku 15. století v Grónsku a provozovali tam zemědělství a chov dobytka.
Jako pracovní otroci byli zatím trpěni, avšak nyní, když mohou být nahrazeni počítači, už zapotřebí nejsou.
Naší planetu ničí arogance a chamtivost horních deseti tisíc.
Systém nepřetržitě rostoucího objemu peněz a nepřetržitě rostoucích dluhů musí někdy zkolabovat.
Nejbohatšími lidmi tohoto světa nejsou ti, kteří jsou uvedeni v seznamech Forbesu, ale rodiny Rothschildů a Rockefellerů spolu s evropskými královskými dvory a americkou, anglickou a evropskou finanční šlechtou. V zásadě se jedná o pokračování starého feudálního principu, jejich cílem je diktatura bohatých a privilegovaných, vytvořili Evropskou unii a euro, aby tak odstranili demokracii
Abys byl úspěšný, musíš být bezcitný a vždy připravený vyrvat protivníkovi zaživa srdce. Žijeme dnes ve společnosti, která je charakterizována sobectvím, kultem mládí, podlézavostí, samolibostí, povrchností a uniformitou.
Pozdní 80. a celá 90. léta pak byla dobou yuppies, první generace zombie, kteří jsou zodpovědní za nástup a rozvoj globalizace a odstraňování lidského přístupu z ekonomiky. Pojem yuppie je akronym, zkratkové slovo vytvořené z young urban professional (=mladý velkoměstský profesionál). Yuppies šířili do všech úrovní společnosti chlad a chtivost a jejich cílem bylo co nejrychleji zbohatnout.
Tažení laptopů a mobilních telefonů změnilo koncem 90. let celý svět, smazala hranice mezi pracovním a soukromým životem.
Když v dřívějších dobách někdo odešel ze svého pracoviště, již nebyl dosažitelný a užíval si volný čas. Od konce 90. let však volný čas přestal existovat.
Stále více lidí je na svém smartphonu závislých a bez něj se cítí jako nazí.
nakoupit laciné nekvalitní zboží, které se mu pak doma vršilo. To dávalo poslušným otrokům krásného nového světa pocit, že jsou úspěšní,
Slovo privatizace pochází z latinského privare, což znamená oloupit. Při privatizaci byla tedy veřejnost oloupena! Perfektní prostředí pro psychopaty; zde je nelidské jednání dokonce honorováno.
Žijeme v diktatuře velkých bank a velkých koncernů. Absurdní na tom je, že většina lidí v rozporu se skutečností věří, že nikdy nebyli svobodnější, než jsou dnes.
Nadnárodní koncerny neplatí žádné daně, musí občané odevzdávat o to víc, poněvadž někdo přece musí živit stát a jeho představitele
Lidem byly stoupající kurzy akcií a ceny nemovitostí vysvětlovány jako znak vzestupu a hospodářského zotavení.
Od ledna 2009 do července 2011 oslabilo euro oproti švýcarskému franku (jedné z nejstabilnějších měn) o téměř 25
Evropská unie byla vytvořena, aby připravila cestu světovládě. Proto musely být evropské demokraticky zvolené vlády zbaveny moci a nahrazeny nedemokratickou nelegitimní světovládou
Od roku 2008 se v Evropě výrazně rozšířila chudoba, stále více lidí nemůže svoje děti uživit.
Smyčka kolem osobních svobod jednotlivce se pomalu, ale jistě stále víc utahuje, také provozovatelé internetu a telefonní společnosti sledují a nahrávají všechny naše telefonáty i elektronické zprávy.
V západním světě berou již řadu let studenti i univerzitní profesoři ke zvýšení výkonnosti a k lepší koncentraci amfetaminy. V USA konzumuje údajně každý čtvrtý student a každý pátý profesor ritalin.
Vědí, že jedovaté látky v PET lahvích způsobují neplodnost, a proto pijí vodu ze skleněných lahví.
Gates založil na Svalbardu v Severním ledovém oceánu v oblasti věčného ledu semennou banku, v níž má být uloženo více než 450 000 semen nejrůznějších rostlin z celého světa. Vládnoucí kruhy nepochybně počítají s ničivou katastrofou, která zlikviduje většinu živého na naší planetě. A samozřejmě počítají i s tím, že tuto katastrofu přežijí a pak si znovu vše vybudují
1. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Dva a půl týdne poté proplula Panamským průplavem první loď.
USA získaly 16 kilometrů široký a 82 kilometrů dlouhý pás území, jenž rozťal nový panamský stát v polovině
Irák vytvořili Britové, aby mohli zahájit těžbu na ropných polích
Průměrný Američan spotřebuje dvakrát více ropy než Němec, patnáctkrát tolik co Číňan a dvaatřicetkrát tolik co průměrný Ind. (162)
Jestliže by totiž všichni lidé spotřebovávali tolik co Američané, došlo by v krátké době k definitivnímu vyčerpání zdrojů.
Cena ropy i nadále klesá a všichni zúčastnění se drží starého přísloví “nesnaž se nikdy chytat padající nůž”.
Tak se Afghánistán stal největším producentem opia ve světě a je jím dodnes.
Putin vyrůstal v chudých poměrech, hovořil velmi dobře německy a do roku 1990 působil jako agent KGB na území Německé demokratické republiky.
Tajná světovláda ví, že si s námi může dělat, co chce, pokud nám poskytne rozptýlení a zábavu. Dejte lidem smartphony a jim pak bude jedno, co se kolem nich děje!
stávkují kvůli platům, zatímco jim ve skutečnosti hrozí, že budou zrušené a že budou odstraněny veškeré občanské svobody!
Američané vydávají na zbrojení čtyřikrát více než Číňané, kteří jsou v žebříčku vojenských investic na druhém místě, a dokonce osmkrát víc než Rusko.
Všechny války jsou však vedeny buď o zdroje, nebo o strategicky důležitá území,
Informační válka má za úkol manipulovat s lidmi a ovlivňovat jejich emoce.
Koncem roku 2014 byli američtí vojáci rozmístěni na více než 700 zahraničních základnách ve více než 130 zemích světa, a to bereme v úvahu pouze oficiální údaje.
Nezapomínejme na to, že tisíce miliard euro a dolarů, které odtékají na zbrojení, pocházejí z našich daní. Zjednodušeně řečeno, každý z nás pracuje několik let svého života výhradně pro to, aby živil a krmil tuto nenasytnou chobotnici.
Během několika desítek let měla CIA na Castra podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů.
Rusko v roce 1990 souhlasilo se znovusjednocením Německa jen kvůli slibu západních zemí, že se NATO nebude rozšiřovat dál na východ. Tento slib však byl porušen.
NATO je se svými 28 členskými zeměmi největší vojenskou aliancí na světě, je podřízeno Spojeným státům. Zhroutí se americké impérium, než stačí strhnout svět do propasti?
Hlavní trasy pašování heroinu do Evropy vedou přes Albánii a Kosovo.
Použití uranem obohacené munice je oblíbeným způsobem, jak se zbavit jaderného odpadu. Jejich použití je válečným zločinem, a porušením Ženevské konvence, v roce 2013 zemřelo v Kosovu na rakovinu patnáctkrát víc lidí než v roce 1999.
Mimoto se v běžném životě používá dialekt suržyk, což je směs ukrajinštiny a ruštiny.
Západem dosazená vláda Ukrajiny nechala v březnu 2014 odvézt zlaté rezervy své země do USA.
Západ nazval odstranění demokraticky zvolené ukrajinské vlády za vítězství demokracie.
Statisíce mladých mužů se vzbouřily proti povolávacím rozkazům a mnozí z nich zmizeli do Kanady,
vojáci-branci se nikdy nepostaví proti vlastnímu národu – naproti tomu profesionální vojáci a žoldnéři, pokud jsou dobře placeni, jsou na straně těch, kdo vládnou.
Stejně tak mohly nést davy lidí tabule s nápisem Jsem ovce.
Američtí váleční štváči nezastaví ani před případnou proměnou ukrajinského konfliktu ve třetí světovou.
Třetí světová válka již probíhá, není však ještě pro většinu lidí ve střední Evropě příliš viditelná, protože se odehrává v utajení. Válka se (nejprve) odehrává především v ekonomice, na internetu, ve vesmíru i v hlavách lidí. Přímá vojenská konfrontace Západu a Ruska však není vyloučena, a je dokonce velmi pravděpodobná, třebaže by to bylo zcela šílené. NATO nemohou válku proti Rusku vyhrát.

Středa, Říjen 21, 2020

Přečteno 7

Einstein (Walter Isaacson)
Věděl, že matematická rovnice je jen mávnutím božského štětce, které zachycuje něco existujícího v přírodě,
Zvát nemajetné učence teologie k účasti na sabatovém jídle byl zavedený židovský zvyk. Einsteinovi tuto tradici dodržovali, ale v jejich pojetí se zvacím dnem stal čtvrtek a hostem byl student medicíny.
Doktor mu vystavil písemné potvrzení, že trpí nervovým vyčerpáním. S tímto odůvodněním o vánočních prázdninách roku 1894 opustil školu. Vyplnil žádost o zřeknutí se německého občanství. Zprošťovací výnos pak obdržel v lednu 1896. Nadále již nebyl občanem žádného státu a zároveň se nehlásil k žádné náboženské příslušnosti.
V kurzu „Fyzikální pokusy pro začátečníky“ Einstein obdržel nejnižší možnou známku jedničku. Profesor se tak proslavil tím, že nechal Einsteina propadnout z fyzikálního předmětu. Na vině byla také Einsteinova nepravidelná docházka, což v březnu 1899 vyústilo v udělení ředitelské důtky pro „nedostatek píle ve fyzikálních praktikách“.
Mýtus, že na střední škole propadal z matematiky, je naprosto nepodložený. Příběh, že promoval jako jeden z nejhorších ve třídě, je ale pravdivý. Přestože Einstein prošel jen těsně, výsledek stačil k tomu, aby v červenci 1900 obdržel diplom.
Strávili dovolenou na jednom z nejromantičtějších míst na světě: Comském jezeře zasazeném jako drahokam do Alp mezi Itálií a Švýcarskem. Během této dovolené Maričová přišla do jiného stavu. Albert Einstein stal otcem dcery, kterou nikdy nespatřil. Einstein držel Lieserlino narození před rodinou a přáteli v tajnosti. Skutečně se zdá, že jim o své dceři nikdy neřekl.
Dne 6. ledna 1903 se Albert Einstein a Mileva Mařicová konečně vzali při občanském obřadu na bernském registračním úřadě. Jedněmi z mála pozvaných hostů byli členové Olympijské akademie, zatímco z rodin nevěsty a ženicha nebyl přítomen nikdo.
A opravdu revoluční byla. Einstein v ní tvrdil, že světlo lze chápat nejen jako vlnění, ale také jako proud drobných částic nebo balíčků zvaných kvanta. Důsledky, které z této teorie nakonec vyplynuly – vesmír zbavený striktní kauzality a určitosti –, Einsteina děsily po zbytek života.
Ze vztahu mezi energií a hmotou vznikne neznámější rovnice celé fyziky: E = mc2.
Einsteinovy teorie vzešel zákon fotoelektrického jevu, který byl experimentálně ověřitelný: závislost energie emitovaných elektronů na frekvenci světla by měl vyjadřovat jednoduchý matematický vzorec, který obsahuje Planckovu konstantu. Výpočet byl později potvrzen. Nakonec (po 17 letech) byl právě tento Einsteinův objev dostatečně nekontroverzní, aby za něj získal svou jedinou Nobelovu cenu.
Není možné prohlásit, že někdo je ve vesmíru naprosto „v klidu“ a jiný člověk je „v pohybu“. Lze říct pouze to, že se pohybují relativně vůči sobě. Pomocí představivosti a zpochybňování věcí, které ostatní považovali za samozřejmé, si uvědomil, že čas není něco, co by se dalo definovat absolutně.
V Berlíně žila jeho sestřenice Elsa Einsteinové, která byla o tři roky starší než on. Během jeho návštěvy znovu navázali známost.
Popsal svůj velký objev, že gravitace je zakřivení časoprostoru.
Rozšíření jeho speciální teorie relativity na obecnou, zahrnující také případy, kdy pohyb v pozorované soustavě není rovnoměrný.
Einstein opět přišel s nápaditým způsobem, jak si zakřivení vesmíru znázornit. Na dvou rozměrech si to umíme snadno představit, jako na trampolíně.
Fyzik John Wheeler to stručně vysvětlil takto: „Hmota předepisuje časoprostoru, jak se má zakřivit, a zakřivený prostor předepisuje hmotě, jak se má pohybovat.“
Válka rozdmýchala v Prusech vlastenectví. Einstein naproti tomu hlásal pacifismus a stal se vůdcem mezinárodního hnutí odpůrců války. Měl za to, že všechny formy nacionalismu jsou iracionální.
V nezvratném přesvědčení, že má pravdu, s klidem odpověděl, že bůh možná je rafinovaný, ale rozhodně není zlomyslný. Jeho slova byla později vytesána do krbové římsy nedaleko místa, kde v tu chvíli Einstein stál.
Při jednom veřejném vystoupení vstal reportér a položil mu otázku z Edisonova testu:
Obsahoval kolem 150 otázek, mezi nimiž nechyběly oříšky typu: Jak se vydělává kůže? Ve které zemi se spotřebovává nejvíc čaje? Z čeho byly vyrobeny Gutenbergovy litery?
Řekl, že na školách je důležitější naučit studenty přemýšlet než jim zahltit hlavu mechanickým memorováním faktů.
1921 nobelova cena za „objev zákona fotoelektrického jevu“
Členové komise pro udílení ceny ve Švédsku. Drželi se pověření obsaženého v závěti Alfreda Nobela, které říká, že cenu by měl dostat „nejdůležitější objev nebo vynález“. Komise měla za to, že relativita není jedno ani druhé. .
Pokud Nobelovu cenu někdy získá, věnuje Milevě celou finanční odměnu. To byla obrovská nabídka. Peněžní odměna za Nobelovu cenu se tehdy rovnala více než desetinásobku jeho ročního profesorského platu. Einsteinovi to umožnilo konečně naplnit dohodu, a manželka si za obdržené peníze koupila v Curychu tři malé činžovní domy.
Přijetím představy, že se některé věci dějí náhodně, měl zásadní problémy. Opakovaně vznášel slavnou námitku, že představu boha, který si s vesmírem hraje v kostky, považuje za neuvěřitelnou. Neexistuje způsob, jak určit, kterým směrem se vyzářený foton vydá nebo kdy přesně k vyzáření dojde.
Někteří historici vyslovili názor, že by věda příliš neutrpěla, kdyby Einstein odešel po pozorování zatmění do důchodu a zbývajících 36 let života se věnoval svému koníčku, plachtění.
nonkonformista se stal součástí establishmentu. Einstein se až do konce života bránil myšlence, že ve vesmíru popsaném kvantovou mechanikou je určujícím činitelem nejistota. Nedokázal se smířit s představou, že elektron se v podstatě může „rozhodnout“, kterým směrem a kdy bude vyzářen. Když Einstein znovu prohlásil, že bůh by nehrál s vesmírem v kostky, Bohr odvětil, že Einstein udělá dobře, když přestane bohu říkat, co má dělat!
Přesto právě krása a harmonie přírodních zákonů a zbožná úcta k tajemství stvoření přivedly Einsteina k prohlášení, že je v jistém smyslu věřící, a k popření, že by byl ateista.
nezávisle uvažovat o víře v boha, byť šlo o poněkud neosobní představu boha – božské bytosti jako síly, která ustanovila pravidla a řád vesmíru, ale následně do něj už přímo nezasahuje.
1930 sepsal jednoduché krédo, ve kterém poskytl elegantní a jednoduchou odpověď. Jmenovalo se Čemu věřím
Einstein definoval víru jako pocit, že nad těmi nejnádhernějšími zážitky a emocemi, jež na nás působí přímo, existuje síla, která to všechno přesahuje. A on může být považován za zbožného pouze v tom smyslu, že tuto sílu uznává.
Einstein popřel, že by byl ateista. Objasnil, že problém božské existence je příliš náročný, než aby jej lidská mysl mohla obsáhnout.
Stejně jako nizozemský filozof Spinoza věří v boha, jehož existence se dá odhalit v harmonické kráse přírodních zákonů, jež vytvořil, ale který nezasahuje do každodenních záležitostí lidstva.
Ve vesmíru se projevuje jistý nápomocný duch, jehož síla je tak obrovitá, že to v nás zanechává pocit pokory. A právě tento posun od vědy k hlubšímu porozumění dodává vědcům náboženské cítění, které se zcela liší od zbožnosti běžného člověka.
Navrhl zřízení organizace, která by podporovala mladé muže, aby odmítali službu v ozbrojených silách.
S belgickou královnou Alžbětou se seznámil několik let předtím a s královnou si občas zahrál na housle v amatérském smyčcovém kvartetu.
Ale jeho druhý syn Eduard podlehl duševním démonům, kteří sužovali rovněž jeho matku Milevu, a pobýval nyní na psychiatrické klinice v Curychu.
sekretářka Helen Dukasové, která pro něho pracovala od roku 1928 až do jeho smrti. Po smrti Elsy převzala také starost
Když Elsa v prosinci 1936 zemřela, dál bydlel na čísle 112 v Mercer Street.
Nedostal od FBI bezpečnostní prověrku.
Einstein byl vnímán jako bezpečnostní riziko, osoba ne dostatečně důvěryhodná, aby se tímto úkolem mohla zabývat.
Dne 6. srpna 1945 se Hirošima stala prvním japonským městem, na něž byla svržena atomová bomba. Výbuch zabil 70-80 tisíc lidí.
Zastával názor, že nějaká forma světové vlády je jedinou šancí na záchranu lidstva.
Einstein odpověděl, že všude, kde jsou lidé, bude i válka. A právě v tom okamžiku Halsmon pořídil fotografii se smutně vědoucíma očima …
Když dostal otázku, jak bude podle něho vypadat další světová válka, dal na ni slavnou odpověď, že sice neví, jak bude vedena třetí světová válka, ale v té čtvrté dojde zcela jistě k návratu ke zbraním z doby kamenné.
v článku „Proč socialismus?“. Kapitalismus podle Einsteina již svou přirozeností vyvolává cykly rozkvětu a krize a zvýrazňuje nerovnosti mezi bohatými a chudými. Místo podporování spolupráce vede k sobeckému chování, které je v tomto případě prostředkem sebezáchovy. Einsteinovi se nelíbilo, že kapitalismus oslavuje samoúčelné hromadění majetku a odrazuje od filantropického chování. Podotkl, že v kapitalistickém systému má vzdělání tendenci soustředit se spíš na kariéru než na kreativní myšlení.
Domníval se, že je důležité, aby se osvícení sociální demokraté vyrovnali se dvěma klíčovými otázkami: jak zabránit byrokracii, aby zadusila iniciativu jednotlivce, a jak zajistit ochranu osobních práv.
vášnivá obhajoba svobod jednotlivce, častá podrážděnost zásahy ze strany státu, nedůvěra k velké koncentraci majetku a víra v idealistický internacionalismus,
pojednání „Černošská otázka“ napsaném pro časopis Pageant Einstein poznamenal, že čím víc se cítí být Američanem, tím víc ho ústrky vůči jiným Američanům trápí.
Věřil, že je úkolem staré generace, která už nemůže tolik ztratit, hovořit za mladé, kteří jsou vystaveni mnohem většímu tlaku, aby se přizpůsobili.
Sám sebe žertem vykreslil jako pštrosa, který zoufale strká hlavu do písku, aby nemusel čelit realitě.

Zločin jako profese (Kroupa Janek)
Udělal El Paso sousloví „loupežné přepadení“.
Honoré de Balzac kdysi napsal, že za každým velkým majetkem se skrývá zločin.
Vystudoval práva na Karlově univerzitě a hrál léta závodně šachy. Člověk s povahou stratéga, s obrovskou knihovnou a s téměř nekonečnými znalostmi. Byl stejně jako Thonat svědkem Jehovovým a jmenuje se Mgr. Igor Brdlík.
Brdlíkovi jehovističtí kolegové dostali tehdy do začátku, jak se říká, deset milionů dolarů. Poskytl jim je jistý Jacob Awerbuch žijící v Německu s izraelským a ruským, tenkrát ještě sovětským, občanstvím.
Českou národní investiční společnost Litoměřice - Čtyřicet tisíc ochotných důvěřivců obětovalo fondům přes dvě miliardy, úžasně zbohatnuvší „bratři“ zvládli finanční postup zvaný tunel. Na straně organizovaného zločinu je obrovská převaha bohatství.
Detektivové mají na každý vůz a měsíc jen tři nádrže benzinu. Dojdou zpravidla za čtrnáct dní a pak už se proti banditům musí vyrážet pěšky nebo tramvají. Případně si nezbytné palivo koupit.
Je to naše věc neboli, jak to zní italsky – cosa nostra.
Ani ne třicetiletý Thonat jednal jako typický MIPS neboli „mladý idiot plný síly“.
Přepadení pobočky České spořitelny v jinak velmi klidném a veskrze venkovském městečku vedl totiž někdejší mistr republiky v thai boxu a vysloužilec z francouzské cizinecké legie Jan Baluška.
Ve Všetatech povýšili kapitána Opavu na majora a detektiv Koňařík se z podporučíka stal poručíkem.
ne vždycky je to tak, že policejní šéfové zároveň vedou gang.
právě tady dala krásná Polka Walewská syna levobočka císaři Napoleonu
Při výběru těm hochům pomohla pokladní, které za to uloupli odměnu pět milionů. Zbytek si rozdělili na dvě části. Pokladní z banky si „svých“ pět milionů uložila ve stejném finančním ústavu, který pomáhala okrást.
MUS si pak jeho prostřednictvím koupí tu část strojíren, o kterou má zájem, a dostane ji za zlomkovou cenu. Místo dvou set milionů dá jenom padesát. Přednášel totiž na vysoké škole. Tu soukromou školu dotují majitelé Mostecké uhelné
Milana Zádamského z Ostrova nad Ohří, nejtvrdšího muže podsvětí,
Nepůjde ani do výnosného světa hazardních her, kde proti sobě stojí izraelské rody Abutbulů a Abergilů.
Sovětská armáda odešla. Jen východní, pravoslavné náboženství je ve Studánce pořád a ovládá prý celou ves, která je tím proslulá. Ve Studánce si zřídil pobočku jeden z mocných ukrajinských gangů.
Děvčata jsou tady odevšad, dokonce i z Thajska, a když končí odpoledne, přijedou je posílit i pohledné studentky z Plzně. A často mají lepší auta než jejich zákazníci. Překrásná brunetka s nejzelenějšíma očima, jaké jsem kdy viděl, by se určitě mohla živit něčím jiným, přinejmenším manželstvím, a když ne, za advokátní koncipientku by ji taky vzali, protože už za rok bude promovat na fakultě jako právnička. Jenomže pokrčí rameny a řekne: „Mohla bych, ale nechci. Zákazníky si tady můžu vybírat. A za dva měsíce mám na nový auto.“ Není divu. Je tak hezká, že za noc dostane dvacet tisíc.
Netuší ale, za co přesně šéf policie to auto dostal. A proto mu podle našich zákonů nelze dokázat úplatek…
peníze za „ochranu“ jejich krámů neboli raketýrink.
Později k nim dolehne, že se o nich v podsvětí mluví jako o pejskovi a kočičce. A že na ně v galerce vypsali odměnu. Pět set tisíc korun za dvojnásobnou vraždu!
Nade vším bdí Nejvyšší bezpečnostní úřad, kde zasedá v rozkladové komisi prorektor Větrovec. V NBÚ má obrovský vliv.
Za bílé koně nižší třídy mu často slouží svědci Jehovovi,
Býval to vekslák legenda a na rozdíl od jiných myslel hodně dopředu. Měl rád šachy a chodíval si v Praze zahrát s rezidentem sovětské tajné služby KGB. Bývalý vekslák a poté byznysmen měl modré oči, mohutné, nicméně pěstěné obočí a drtivý stisk ruky, když ji někomu podával. Jmenoval se František Mrázek.
Podílel se na Bělově vraždě, i když Bělova rodina je si tím jistá. Jistoty se u Mrázka hledaly obtížně, a přitom měl pověst, ze které šla hrůza.

Dark Web (Stroukal Dominik)
Chceme, aby novináři mohli anonymně dostávat důležité informace, chceme, aby lidi v zemích s tuhými režimy a cenzurou měli přístup k informacím, a chceme také, aby se mohli těmto režimům aktivně bránit. Dark Web to umožňuje.
V roce 2014 vzniklo tržiště, které získalo jméno AlphaBay.
Osm dní po zadržení totiž Alexandre Cazes zemřel. Domnělý tvůrce AlphaBay si ve vazbě uvázal ručník
Uživatelé tak dostávali e-maily z adresy Pimp_Alex_91@hotmail.com.
AlphaBay v nabídce zhruba 369 tisíc různých nabídek zejména nelegálního zboží,
Ceny se uváděly v dolarech, u kterých však vždy figuroval přepočet na bitcoiny.
Cazes si z každého obchodu vzal malý kousek bitcoinu pro sebe jako odměnu za to, že AlphaBay vytvořil a řídil, obvykle mezi 2 a 4 procenty.
mezi květnem 2015 a únorem 2017 celkem 4 miliony transakcí v hodnotě lehce pod 840 tisíc bitcoinů, což znamená, že Cazes spravoval majetek v tehdejší hodnotě zhruba 10 miliard korun. Z toho si vzal na poplatcích přibližně tři procenta, tedy 300 milionů korun.
surface web tak tvoří pouze 4 procenta internetu.
Platí tedy, že Dark Web je součástí deep webu a ten spolu se surface webem tvoří web.
bylo umožněno díky první z kryptoměn, Bitcoinu, síti Tor a šifrované komunikaci.
Tržiště Silk Road v zásadě vypadalo stejně jako všechny následné,

Existovaly alternativy v podobě soukromých digitálních zlatých certifikátů, jako byl e-gold, jeho derivát 1mdc nebo nechvalně proslulý e-Bullion.
Kupte si českou hardwarovou peněženku Trezor na www.trezor.io,

Všechny transakce se zapisují do obrovské účetní knihy, které se říká blockchain,

Půlení odměn následně na 6,25 atd. způsobí, že kolem roku 2140 bude bitcoinů v oběhu lehce pod 21 milionů a nikdy víc.

Použitím tzv. Elliot Waves odhadl 29. dubna 2011, že se cena jednoho bitcoinu vyšplhá z 2,59 dolaru až na 4,54 dolaru. Na 4,25 tak nastavil příkaz na prodej a čekal.
Příkaz k nákupu pak měl na jednom dolaru, kde byl připraven koupit 25 tisíc bitcoinů.
Díky Silk Road Bitcoin rostl a díky růstu Bitcoinu měli jeho stávající držitelé najednou spoustu peněz na nákup.
dodnes umožňuje, anonymní surfování po internetu. Dali mu název The Onion Router, zkráceně Tor.
V síti Tor existují tisíce serverů, které poskytují dobrovolníci a bez nichž by celý projekt ztratil smysl. obří samolepkou s cibulí a nápisem Tor.
Ostatně, v květnu roku 2004 existovalo na světě jen 32 uzlů v síti Tor, z toho 24 ve Spojených státech amerických a 8 v Evropě. V roce 2010 už jich bylo 2 tisíce a v roce 2020 7 tisíc. Tor roste.

Ty, které končí příponou „onion“. Schválně, pokud máte chuť, zkuste si do svého prohlížeče zadat adresu 3g2upl4pq6kufc4m.onion a uvidíte, že se nestane nic. Zkuste to v Tor Browser a zobrazí se vám geniální vyhledavač DuckDuckGo.
Vytáhnout miliardu ze zločince jen tak pro nic za nic není úplně špatný výsledek. Dog eat dog, jak se říká v angličtině.
pirátem byl, poté ale předal možnost užívat jméno Dread Pirate Roberts někomu dalšímu. Pouze experimentoval, ale Silk Road neřídil. Soud mu však neuvěřil. V roce 2015 byl odsouzen na doživotí.

Příběh Rosse Ulbrichta ale pokračuje. Lyn Ulbricht vede neúnavně kampaň za jeho osvobození, přednáší po celém světě. na FreeRoss.org se za Rosse postavila celá řada expertů a celebrit.
30 tisíc bitcoinů. 27. července 2014 je ve veřejné aukci koupil legendární investor do technologických firem Tim Draper.
Druhá Silk Road skončila podobně nechvalně jako ta první. Gary Davis si od roku 2019 posedí šest a půl roku ve vězení.
Temná tržiště si prostě zaslouží víc prostoru. AlphaBay i Silk Road zkrátka musí mít vlastní kapitolu.
Navíc ho založil někdo z České republiky. Sheep Marketplace. Ovčí tržiště.
uživatele okrást o ohromné množství peněz. V té době šlo zhruba o jedno procento celé peněžní zásoby Bitcoinu. A stopy vedly do Česka na facebookový profil Tomáše Jiřikovského
Na tržišti se totiž nalézalo tolik peněz, že Tomáš Jiřikovský neunesl tlak, neodolal a ukradl
v sobotu 21. listopadu 2013 jsme byli okradeni prodejcem EBOOK101
Stejně jako Alex Cazes, i Tomáš Jiřikovský udělal řadu chyb. Vědělo se o nich dlouho a programátor
Jiřikovský vlastnil hosting Šnekweb,fanouškovský web i samotné tržiště byly naprogramovány v PHP frameworku Nette, který vytvořil český vývojář David Grudl. A komentáře k CSS byly v češtině.
na účet jisté Evy Bartošové v Airbank 900 tisíc korun z bitcoinové burzy. Vydělat na bitcoinech není trestné, ale banka se na účet blíže podívala, jen aby zjistila, že podobně přišly na stejný účet už miliony, celkem 8,7. A že za ně koupil dům v Lužici na Hodonínsku někdo jménem Jan Goliáš. Eva Bartošová je manželkou a Jan Goliáš dědou Tomáše Jiřikovského. Vyberete ukradené peníze a koupíte si vilu na vesnici, kde bydlíte? Floridě dva mladíky, Nathana Gibsona a Seana Mackerta. Těm se pod přezdívkou EBOOK101 podařilo přesvědčit Jiřikovského server, aby jim poslal 5 400 bitcoinů.
Jiřikovský tedy nelhal, když tvrdil, že mu ukradli 5 400 bitcoinů, nebyly to ale úplně všechny prostředky. Když o peníze přišel, rozhodl se jednat, stránku zrušil a zbytek si nechal.
Nejzajímavějším se ale stal moment, kdy se obhájce Jiřikovského rozhlédl po místnosti a zeptal se, kde jsou poškození. „Co se týče oněch ukradených bitcoinů, nesedí tady žádný člověk, který přišel o peníze, nestojí tu žádný poškozený,“
uzavření tržiště a útěk správce se svěřenými prostředky, a jeden z prvních úspěšných útoků hackerů na temné tržiště. Tomáš Jiřikovský si svůj trest odsedí pravděpodobně v roce 2028.
Usekni jednu hlavu a narostou další dvě. Zastavit temná tržiště se ukázalo jako nemožné.
Na konci existence Silk Road jste si tam mohli vybírat mezi 13 tisíci položkami a dalších 5 tisíc měla dohromady tržiště Black Market Reloaded a Atlantis. Celkem tak na Dark Webu 18 tisíc položek lákalo váš zájem.
Dva roky po Silk Road, tedy do roku 2015, vzniklo dalších 85 temných tržišť.
slyšeli a která se krátce svezla na úspěchu značky, Blue Sky, TorBazaar, Cloud Nine a původní Hydru. Teprve později začaly vlády slavit úspěchy, když se jim dařilo uzavírat jedničky na trhu, které se střídaly v rychlém sledu. Sheep Marketplace vystřídala brzy Evolution, kterou (po exit scamu) nahradila Agora. Ta po svém vypnutí peníze vrátila lidem, načež ji na dlouhou dobu vystřídala AlphaBay. Pak se všechno začalo měnit v překotném tempu. Moje manželka v té době psala kvalifikační práce o Dark Webu a z diskuze o AlphaBay musela přepisovat ukázky na Dream Market (který vláda nezavřela, pokud to celé nebyl vládní projekt, o čemž se hojně spekulovalo), z něj na Wallstreet Market, který společně s Valhallou také vláda zanedlouho uzavřela…
Jen pro srovnání, oproti šesti, které zavřela vláda, jich deset ve dvou letech po Silk Road „zavřeli“ hackeři. Žádné z nich nepatřilo mezi ty největší, ovšem v roce 2017 rukou hackerů skončil obří Outlaw market.
Durov ještě jako mladý student založil ruskou konkurenci Facebooku, VKontakte, která v mnoha ohledech Facebook předběhla. Třeba právě v Rusku, kde je populárnější než americká sociální síť Marka Zuckerberga.
Telegram je jednoduchá aplikace, která šifruje zprávy mezi účastníky.
Sociální síť VKontakte nasbírala 500 milionů uživatelů. Telegram zatím přes 300 milionů a stále roste.
jak funguje prodej marihuany přes Telegram v Tel Avivu. A nejen tam. Vyprávěl o Telegrass,
Mladý aktivista s vizáží Ježíše byl natolik úspěšný, že se mu podařilo snížit cenu marihuany na černém trhu na polovinu.
Amosem Silverem ve stejné zemi. V té době jsme to nevěděli a vědět nemohli, ale Silver se ukrýval na Ukrajině. Když ho v březnu roku 2019 policie sebrala, bylo mu pouhých 33 let. Silver se proslavil v Izraeli jako neústupný propagátor marihuany. V roce 2014 organizoval Noc velkých bongů,
„V Tel Avivu ti tráva dorazí domů rychlejc než pizza,“ smál se můj kamarád. V té době už hodně vousatý
Silver pokračuje i z vězení. Nikoliv s Telegrassem, kterému okamžitě vyrostli nástupci, ale s politikou. Rozhodl se kandidovat ve volbách proti nejdéle vládnoucímu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. „Když může on, tak může každý,“ vzkázal přes svou manželku z vězení.
Rok po smrti otce natočil na YouTube populární video nazvané Hudba snů: Část druhá, ze kterého je jasné, jak se bavil životem.
Yura si vymyslel Besa Mafia a jen vybíral
Jak dopadl Yura? Štěstí zkusil ještě několikrát s dalšími projekty, například s CrimeBay, veškeré jeho snahy cílily na obírání vrahů.
PGP nebo konkurenční převrácenou zkratku GPG, což je uživatelsky prakticky stejné, pouze dostupnější řešení. Na vyzkoušení existuje skvělý doplněk do prohlížeče Chrome, který se jmenuje PGP Anywhere.
Schválně se podívejte na některé z nich na Twitteru. Stačí vyhledat „journalist PGP“
Šifrovaná komunikace pomocí aplikace Signal je neuvěřitelně jednoduchá.
„Technologie dosáhne úrovně, která dokáže zaručit svobodu a anonymitu úplně každému.
U anonymních projektů se musíme neustále ptát, jaká existuje záruka, že s prostředky někdo neuteče. Pokud žádná, potom se musíme také ptát, zda nejde o prvoplánový podvod. Velice často tomu totiž tak
byl bombardován falešným profilem do té doby, dokud nezaplatil za speciální členství.
podivné praktiky jedné obří internetové seznamky, která vydělávala pomocí falešných profilů a falešných nadějí?
TorShops je projekt, který vydělává na tom, že si neumíte udělat vlastní .onion stránku, netušíte, jak a kde web hostovat a jak naprogramovat internetový obchod.
TorShops si ale navíc berou 6 procent z každé realizované transakce.
konkrétně Mobile Store, kde se dají koupit poslední iPhony a Samsungy za výhodné ceny.
Jedním z největších fór, kde potkáte ty neetické hackery, je Torum.
Podle odhadů Europolu se jim podařilo prodat falešná eura za více než 33 milionů korun.
Samozřejmě, že se tím posílají fotky, které nechcete, aby si druhá strana uložila, tedy ty nepříliš oblečené.
SnapSave, který stačí nainstalovat a všechny zobrazené fotografie a videa se uloží do telefonu,
Na internetu se objevilo 13 gigabajtů fotografií a videí, která neměl vidět nikdo jiný než adresáti, navíc jen na pár vteřin. Služby jako Tor byly zničeny jedním procentem těch, kteří je užívají pro dětskou pornografii,

Zajatkyní Stalina i Hitlera (M.Buber-Neumannová)
Milena Jesenská byla členkou KSČ jen několik málo let. Vyloučili ji již v roce 1936.
V letech 1920 až 1922 byla přítelkyní Franze Kafky, do češtiny přeložila některé z jeho raných povídek a novelu Proměna. Jeho Dopisy Mileně vyšly v roce 1952.
On, o téměř patnáct let starší, ji ve svých dopisech nazývá “matkou Milenou”.
Kafkas Freundin Milena – Kafkova přítelkyně Milena.
Kdo dostával balíky, chodil brzy lépe oblečen, měl “personál”, který mu stlal postele, umýval misky a dělal i další práce. Za čtyři porce chleba se dal “koupit” svetr, za dvě dávky ručník.
Oproti všemu očekávání Kalandra německý koncentrák přežil a v roce 1945 se vrátil do Prahy, kde ho o několik let později znovu zatkli, tentokrát komunisté. Tragický osud Záviše Kalandry, v roce 1950 popraveného.
Do Ravensbrücku dorazily tisíce žen, jejich obličeje měly následkem hladu a žízně zvířecí výraz. Ať to stojí, co to stojí, zachraň si svůj život!
Roku 1929 následoval rozvod. Ve stejném roce se provdala za svoji novou lásku, jíž byl Heinz Neumann.
Podobný osud jako Buber-Neumannovou postihl několik set německých soudruhů.
K jejich předání do rukou gestapa došlo v únoru 1940 na hraničním mostě v Brestu Litevském. tak zaměnila sovětský koncentrák za koncentrák nacistický a mohla na vlastní kůži poznat rozdíly
Spřátelila se s ní a zamilovala si ji, mimo jiné i proto, že měly zčásti podobný osud: Jesenská, rovněž bývalá komunistka, prohlédla komunistickou propagandu, odmítla uvěřit ve zinscenované moskevské procesy třicátých let a ze strany vystoupila. Ravensbrück je proti stalinskému vězení zotavovna a že mohou být rády, že jsou tady, a ne ve stalinském kriminále.

Sobota, Říjen 3, 2020

Přečteno 6

Tři cesty k smrti (Jaroslav Andrejs)
Operace Zinc - přistáli čtyři kilometry od Vřesovic, od Pechalova domova, Oldřichem Pechalem, rotným Arnoštem Mikšem a radistou Viliamem Gerikem vysazeni omylem nedaleko Gbel na Slovensku.
Pechal při přestřelce na hranicích přijde o legitimaci, podle fotky je identifikován.
Vypadá to skoro jako závod mezi velitelem a podřízeným, kdo víc mrtvých za sebou povleče.
Pechal je vtažen do falešné organizace gestapáckého konfidenta Ryšánka.
Několik skupin parašutistů z Anglie a někteří z nich našli útočiště v rodinách bernartických občanů. Měli zde pobýt krátce, ale přesto se o nich dozvědělo gestapo. 10. června 1942 provedlo gestapo v Bernarticích razii, při níž zatklo 22 zdejších občanů.
Nejcennější na životě je prý jeho nevypočitatelnost.
Prvního českého parašutistu 16.4.1941 https://cs.wikipedia … iki/Operace_Benjamin shodili před rokem dokonce až v Tyrolích.
Tak takhle vypadá protektorát. Ne otevřená náruč, ale strach.
byl všude, kam mu Londýn radil jít, a všude se stejným výsledkem. První překvapení se pokaždé změnilo v leknutí. Rozpaky a uhýbání v nezastřený strach.

Anthropoid kontra Heydrich (Miloslav Jenšík)
Reinhard měl dva sourozence: o tři roky starší sestru Marii a o rok mladšího bratra Heinze-Siegfrieda. V dětských letech byl paličatý a vzpurný. Neměl kamarády a spolužáci se mu posmívali pro vysoký mečivý hlas a přezdívkou Icik dali průchod podezření o jeho částečně židovském původu. Vzniklo to z nedorozumění. Když zemřel dědeček z otcovy strany, babička se znovu vdala za muže jménem Süss, vzdor častému židovskému příjmení Němce jako poleno. Jako houslista projevovat vskutku ojedinělý talent. Znamenitě hrál i na klavír.
„Heydrich byl – po Hitlerovi a Himmlerovi – třetí muž říše.”
Vtípek se zkratkou HHhH, která se četla Himmlers Hirn heisst Heydrich – Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich.
„Ctižádost, nesmlouvavost a inteligence z něho činily Hitlerova nejpravděpodobnějšího nástupce.“
Když dorazil 16. března 1939 na Hrad Hitler, Heydrich patřil k jeho doprovodu.
Dr. Josef Ogoun z pražských Dejvic, v jeho rodině Jan Kubiš s Jozefem Gabčíkem nalezli útočiště poslední týden před útokem na Heydricha, který byl ve středu dopoledne 27. května 1942.
SS - Schutzstaffeln čili Ochranné oddíly.
Za Nocí dlouhých nožů (29.6.1934) byl povražděn velitelský sbor SA včetně Ernsta Röhma, který byl za kmotra Heydrichovu prvorozenému synovi. Heydrich řídí i dění „Křišťálové noci“ z 9. na 10. listopadu 1938, kdy jsou po celém Německu „spontánním výbuchem lidového hněvu“ vypalovány synagogy.
Theodor Lessing je už v srpnu 1933 zavražděn v Mariánských Lázních, zavražděn byl v roce 1935 Rudolf Formis, který sestrojil ilegální vysílačku a dal ji k dispozici Strasserově protihitlerovské propagandě. Uchýlil se s ní do poklidného zákoutí na vltavském břehu jižně od Prahy, odkud pak k německým posluchačům směřoval bojovný program Die schwarze Front, Černá fronta.
Dne 27. září 1941 přiletěl do Prahy a stal se zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava. Účinně používá “metodu Cukru a biče”. V ten den byli stanným soudem v Praze odsouzeni: armádní generál m. sl. Josef Bílý a divizní generál v. v. Hugo Vojta k trestu smrti. Vraždění pokračuje: už 30. září jsou odsouzeni a ještě téhož dne popraveni divizní generálové Mikuláš Horáček a Oleg Svátek, tři brigádní generálové, řada dalších důstojníků. Spolu s vojáky zahyne na popravišti také náčelník České obce sokolské dr. Augustin Pechlát. Toto stanné právo trvalo až do 20. ledna 1942. V jeho průběhu bylo popraveno 486 lidí a 2347 dalších skončilo za dráty tábora v Mauthausenu.
Jozef Gabčík a Jan Kubiš, vlastně Zdeněk Vyskočil, strojní zámečník z Prostějova, a Otto Strnad, dělník z Brna. První se údajně narodil v Prostějově, druhý v Rosicích.
Adolf Opálka, mladý důstojník, se stal velitelem parašutistů, soustředěných v Praze.
Milan Hulík ve stati Proč Gabčík nestřílel v magazínu Přísně tajné: Gabčík, zamilovaný do Liběny, jedné z dcer odbojářské rodiny Fafkovy, dospěl pod vlivem té hluboce věřící evangeličky k poznání, že nemá právo zabíjet, ani když jde o nelítostného katana Heydricha. Ale nejpravděpodobnější je, že „První náboj v komoře byl vadný!
V úterý 26. května 1942, den před atentátem přijme delegace českých dělníků a rolníků a pokusí se jim vlichotit oslovením „kamarádi práce“. Pro několik tisíc z nich zajistí léčebné pobyty v lázních. Dopoledne přijme aktivistické protektorátní novináře. Večer pak uspořádá v Rytířském sále Valdštejnského paláce hudební večer z děl svého otce.
Dvojice z Anthropoidu údajně měla svůj vlastní šifrovací kód a Bartoš jim v té době předal depeši, kterou sám dešifrovat neuměl.
Kdyby řidič sešlápl plynový pedál, mohl by Heydrich útoku uniknout. Místo toho pošle bodyguarda stíhat Gabčíka a zůstane na místě atentátu sám!
Neznámý Čech, který musí jasně vidět, co se tu právě odehrálo, se pokusí zabránit Kubišovi v úniku na kole. O kus dál mu nějaká žena, která přece musela slyšet detonaci výbuchu bomby, hodí atentátníkovi s krví zalitou tváří pod kolo konev.
Aktovku do nemocnice přinese jiný neznámý horlivý Čech; ani nepočká na svých třicet stříbrných. Až budou parašutisté svádět v Resslově ulici svůj poslední boj, český hasič udělá, čeho se neodváží žádný z esesáků: zachytí žebřík, kterým se muži obležení v kostelní kryptě brání. A velitel hasičské zásahové jednotky? Darmo mluvit!
Ve čtvrtek 4. června, poté, co už se zdálo, že je mimo nebezpečí, Heydrich v nemocnici zemře.
Václav Havel: „Byl to jeden z nejvýznamnějších aktů odboje v celoevropském měřítku, byl to akt, který měl významný vliv na uznání naší exilové vlády a na to, že jsme vyšli z této války jako vítězný stát a nikoliv jako stát poražený,“ řekl 31. května 1992 v Hovorech z Lán.
Svoboda je nejdrahocennější hodnota. Co je svět světem, vykupuje se tím nejvzácnějším platidlem: lidskou krví a životy.
Třikrát ve dvacátém století mluvil o naší zemi, o našem národě s uznáním a obdivem celý svobodný svět a v zemích, které sdílely naše osudy, lidé zvedali hlavy a napřimovali si páteře. Bylo to po atentátu na Heydricha, v době Pražského jara 1968 a v listopadu 1989.
Heydrich na české hroudě nahlas pronesl, že česká země nezůstane domovem Čechů. Čechové ho za to zabili.
Chrám Svatého Cyrila a Metoděje (za nacistické okupace nesl jméno Karla Boromejského), okénko do Resslovy ulice pod klenbou krypty chrámu nese podnes stopy boje.

Knihy:
Pravda o Heydrichovi - Josef Ogoun https://www.databaze … o-heydrichovi-173056
Za Heydrichem stín - Jan Drejs https://muj-antikvar … Dn&search_sub=Hledat
Milan Hulík Proč Gabčík nestřílel (Přísně tajné! 4/2007 Okupace českých zemí)
Lubomír Kubík Proč Gabčík nestřílel
Jaroslav Andrejs napsal Za Heydrichem stín, Chvíle odvahy, novelistický obraz Gerikova selhání, Tři cesty ke smrti, Smrt boha smrti.
Cestou národního odboje Karel Veselý - Štainer https://muj-antikvar … je&search_sub=Hledat
komunistický Ťopek: Údolí výstrahy a Bomba pro Heydricha Dušan Hamšík https://muj-antikvar … ha&search_sub=Hledat
Parašutisté v akci Oldřich Pelc https://www.databaze … utiste-v-akci-354878
Jiří Šolc: Přijdeme za svítání https://muj-antikvar … AD&search_sub=Hledat
Jiří Šolc: Nikdo nás nezastaví
Helmut Haasis Smrt v Praze. https://www.knihydob … rt-v-praze-227836637
Cesta do pekel - Hans Bernd Gisevius https://www.kosmas.c … 0331/cesta-do-pekel/
Rudolf Kubiš, synovec parašutisty https://www.idnes.cz … 38_jihlava-zpravy_mkk

Zpovědník vrahů (Hubálek Slavomil)
Autor pracoval v katolickém disentu, duší týmu byl Tomáš Halík.
Rozhodující roli v mé víře sehrává dílo francouzského náboženského myslitele, filozofa, přírodovědce a paleontologa Pierra Teilharda de Chardin (1881-1955).
Hitler a Stalin: Oba vzešli z rodin, kde panoval zlý, tyranský otec a vedle něj milovaná matka, žádný z nich neměl maturitu, a přitom oba svým matkám lhali, že ji s úspěchem složili.
Nájemní vrazi milovali drahá auta, bojová umění, posilovnu a hazardní hry. Nezralí narcisti, obdivující svou dokonalost. Jeden skoro jako druhý! Knihy nečetli.
Oidipovský komplex: podle hry řeckého dramatika Sofokla „Oidipus král“. V ní dokonce hlavní hrdina otce zabije a se svou matkou se ožení.
“Tragédie tohoto světa je v tom, že nás dokonalých je tak málo.“
Důstojníci si dávali už po ránu v armě tři čtyři velké koňaky, laciné pití, jemuž kvůli dvěma hvězdičkám na vinětě říkali „poručík“.
„Ú-Pé-Pé-A-Dé-Ká-Vé.“ Byla to obávaná zkratka: „Úplně po piči až do konce vojny!“
Dobová anekdota. Politruk říká v kasárnách vojákům: „Zveme vás na promítání švédského erotického filmu Baba dala vojákovi.“ Když se natěšená rota sejde před plátnem v kulturní místnosti, politruk praví: „Jsou tady změny, ovšem jen nepatrné. Film není švédský, ale sovětský, nebude erotický, nýbrž heroický, a nejmenuje se Baba dala vojákovi, ale Balada o vojákovi.“
Zvířecí samice orgasmus nemají.
Rorschachův test, nazvaný po jeho tvůrci, proslulém psychiatrovi ze Švýcar. Je to deset tabulí, velkých jako běžná knížka, a na každé jsou inkoustové skvrny. Souprava těch tabulí vyjde dnes na šest tisíc. https://www.stoplusj … osti-prozradi-skvrny
28.října 1939 se střílelo, učeň Sedláček https://cs.wikipedia … v_Sedl%C3%A1%C4%8Dek byl na místě mrtev a student Opletal těžce raněn. Zemřel pak na nemocničním lůžku a jeho pohřeb se změnil v další demonstraci.
Jsou jen dvě rasy lidí: ti slušní a ti druzí. „Nikdy se nenech strhnout davem,“ říkal mi o čtyřicet let později děda.
Peroutka psal kdysi své dílo „Budování státu“. Kdyby byl živ a při silách, mohl by nyní napsat „Rozkrádání státu“.
Po boku obžalovaných skořápkářů stáli věhlasní advokáti v čele s Tomášem Sokolem.
Sledoval jsem později, jak se hoši od skořápek chytají v začínajícím podnikání. Zamířili nejdřív ze všeho do erotického byznysu, aby jednou skončili v obchodě s realitami.
Českým psychiatrům se mělo spíš poděkovat. Uměli totiž pomoci lidem, po kterých sahala Státní bezpečnost, dovedli v léčebnách ukrýt disidenty, kteří by jinak skončili ve vězení. Nikdo je nestíhal pro příživnictví, a kolik kluků získalo s jejich pomocí modrou knížku.
Zneužití se prokázalo jen v případě katolického aktivisty Augustina Navrátila. Posudek na něho kdysi psali dva režimu oddaní psychiatři a byl doslova zvěrský.
„Oni mě hospitalizovali v psychiatrické léčebně v Kroměříži, a tam se ke mně všichni chovali moc hezky.
Vyprávěl jsem mu židovskou anekdotu o penězích a klidném spánku, který lze člověku dopřát prostým psychologickým fíglem, když se děs chudáka, co nemá na splátku dluhu, změní v hrůzu věřitele, že svoje peníze nedostane zpátky.
Jako psycholog vím, co je placebo efekt a že prastará zásada „věř, a víra tvá tě uzdraví“ má svoji nezpochybnitelnou platnost.
„alea iacta est“ (kostky jsou vrženy),
V každé populaci žije zhruba pět procent psychopatů, páchajících nejméně tři čtvrtiny všech násilných činů. Bylo to tak vždycky, co lidská paměť sahá, a země, které měly kolonie, si zčásti s takovým problémem dovedly poradit. Vyvezly zkrátka ty lidi za oceán. Hranice mezi rytířem a lapkou je někdy nesmírně tenká a záleží na tom, jak člověk naloží se svou agresivitou. Může z něho být lupič, ale taky eso policejní zásahovky, může se z něho stát zabiják, stejně jako perfektní záchranář nebo hasič.
Mít málo peněz dneska mnoho lidí bere jako hřích. Úspěch jsou peníze a chudoba ztratila svou čest.
Lepší, když člověk k něčemu promluví, než když mlčí. Mlčeti totiž nemusí být zlato. Mlčeti je často jen ustrašená lhostejnost.
Jsem zažil, že zakázka se dává jen za úplatek! (Cudně se mu říká provize.)
Psal jsem posudky ohledně pokusu o vraždu novinářky. Byla z MF Dnes. Karel Srba (*1959) byl odsouzený na 12 let za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové, se na svobodu dostal po osmi letech v roce 2010. Ivan Jonák (1956-2016) si odseděl 18 let za nájemnou vraždu své manželky, k činu se nikdy nepřiznal. Byl propuštěn koncem dubna 2014. Zločin ve filmu „Smrt stopařek“ spáchal Miroslav Somora, byl ženatý a měl dvě děti.
Stali jsme se přece roku 1962 prvním státem světa, kde byla zrušena trestnost homosexuality.
Jak říkávám svým studentům: „Tolstého román ‚Anna Karenina‘ se v pojetí některých vašich kolegů dá zredukovat na esemesku ‚Blbě se vdala a skočila pod vlak‘.“
Na každého bez ustání dopadá takové množství informací, že abychom se nezbláznili, musíme okolní svět prožívat v neskutečně tenké vrstvě. Když přijdu do nějakého obchodního centra, naleštěného a protkaného kavárnami, cítím, jak jsme tlačeni k tomu, abychom si koupili zbytečné krámy. Mám hodně rád americký film „Vrtěti psem“. De Niro tam řekne: „Je to pravda. Bylo to v televizi!“
Církev byla vpřeválcována médii a lidé se stali, ať chtějí nebo ne, předmětem jejich hry. (V Hitlerově říši to přesně vycítil Joseph Goebbels, ministr pro lidovou osvětu a propagandu, a Němci, zázračně zpracovaní tiskem, rozhlasem a filmem, bojovali až do hořkého konce, i když byla válka už dávno ztracená.)
Národnostně jsme směska, která mluví česky. Něco jako voříšci Evropy. „Ve společnosti je třetina lidí, kteří jsou prostě pitomí. Jsou hloupí.“ A polovina lidí má IQ pod stovku. Což ovšem neplatí jen pro Českou republiku. „Vždyť co je vlastně Evropa? Jen malý mys Asie.“
Ve slovenštině vyšlo výborné dílo Antona Heretika „Psychológia vraždy“ a fascinuje mě v mnohém šokující americká kniha „Vrah v nás - Proč jsme všichni naprogramováni k zabíjení“.
Křivých svědectví či dokonce nařčení přibývá, v Praze je to už, pokud jde o sexuální delikty, kolem třetiny všech nahlášených případů. Dnes pracuje na dva tisíce soukromých psychologů. Sto tisíc za jeden posudek - stačí místo pro policii pracovat v trestních kauzách pro obhájce. „Jak existují nájemní vrazi, tak existují i nájemní znalci.“
Spolu s Lukášovou šavlí jsem vyženil výpravy k hrobu na Malvazinkách jako dědictví z manželčiny strany a tchyně vypráví, že Lukase v dětství dobře znala. https://www.vets.cz/ … 6-hrob-rudolf-lukas/ Major Rudolf Lukas byl předobrazem poručíka Lukáše - velitele Švejka.
Nikdy jsem ještě necítil, že by lidé byli tak naštvaní jako dnes. Nadává se na politiku a na skrytou zlodějnu. I díky médiím, pro něž jsou špatné zprávy manou nebeskou.
Sigmund Freud, kterého se pár dnů před smrtí ptali „Co je smyslem života?“ a on řekl: „Milovat a pracovat.“
„Psychologické diagnózy jsou vlastně jen dvě: hodně divný a málo divný.“
Na nočním stolku mi leží dvě knihy, jedna od konzervativního teologa Josepha Ratzingera (Benedikt XVI. *16. dubna 1927, papežem byl zvolen 19. dubna 2005) , druhá od jeho vrstevníka a rivala Hanse Künga.
Knihy:
https://www.databaze … ard-de-chardin-18803
https://www.databaze … alois-ratzinger-8979
https://www.databaze … st-nabozenstvi-50554
https://www.databaze … hy/vrah-v-nas-288636
https://www.databaze … ologia-vrazdy-248249
Knihu „Zločin jako profese“ napsal reportér Janek Kroupa.

Sobota, Září 26, 2020

Any

Skat pro Android: http://www.xskat.de/android.html
How To Play Skat https://www.youtube. … /watch?v=RyiDypsr_cI
https://en.wikipedia … iki/Skat_(card_game)
Skat je natolik populární, že je dokonce na seznamu nehmotného kulturního dědictví Německa. Název hry je odvozen od slova „scartare“ (odložit). Skat označuje talon, ze kterého hráč snímá karty, aby mohl odložit karty jiné.
J A 10 K Q 9 8 7
2 11 10 4 3 0 0 0
The non-trump suit cards rank in order A-10-K-Q-9-8-7.
The trumps rank the same way with the four jacks on top in the order J♣, J♠, J♥, J♦.
Celková nominální hodnota všech karet je 120 bodů. Cílem vyhlašovatele je získat v tricích nejméně 61 bodů, aby vyhráli dané kolo hry

VELKÁ HRA
Ve velké hře jsou pouze čtyři jacky trumfy v pořadí obleků uvedeném výše pro běžnou hru v obleku. Všechny ostatní pozice jsou stejné jako v běžné hře s obleky (10 je umístěno těsně pod esem). Ve velké hře je tedy pět „obleků“ (je-li zvedák veden k triku, ostatní dva hráči musí také hrát na zvedáky, pokud je mají).

MALÁ HRA
V nulové hře není žádná trumfová barva a v každé barvě jsou karty hodnoceny A-K-Q-J-10-9-8-7. Cílem nulové hry je, aby vydražitel nebral žádné triky. Pokud prohlašovatel provede trik v nulové hře, okamžitě prohraje a hra je hned hodnocena.
Jiří Židlický: Soubor 9-ti kreseb zvířat někdo koupil za 2500,- a za dva roky prodal 10x dráž
https://www.obrazyva … i-kreseb-zvirat-2892
https://www.aukcni-g … ri/181-jiri-zidlicky

levandulový statek Bezděkov, obrat kolem šesti milionů
https://eshop.levandulovakavarna.cz/
sirup: deci za 60 Kč
med: litr za 500 Kč
https://www.idnes.cz … 144830_podnikani_frp

U foťáku je důležitá Světelnost objektivu
https://www.foto-man … tivu-nenahraditelna/
Světelnost objektivu F1.4 má https://www.megapixe … umix-dmc-lx7/recenze
Olympus XZ-1 https://www.mall.cz/ … y/olympus-xz-1-white
SONY DSC-RX100 https://www.alza.cz/ … -rx100?dq=417760&o=2

Grotte Piazza Marconi Holubová si koupila malý být ve “chudé” čtvrti města za 100 tisíc korun.
Grotte Via Gioia https://ct24.ceskate … -umelkyni-s-zivotnim
https://www.instagra … s/17866458371109352/
https://www.google.c … 6,14.0193525,16.25z/
Potkala jsem Sicílii / Marie Třešňáková
https://trebic.triti … d6-6dfbfb747b4e&si=1
To neres jaroslav dusek a eva holubova mp3

Thomas Edison Intelligence Test

Linda Tagliaferro: Thomas Edison
https://books.google … 8JnAtDljKkC&pg=PA101

V ČR každý rok zemře cca 110.000 lidí. Z toho
cca 37.000 tj vice než 100 denně na nemoci srdce
cca 28.000 tj vice než 77 denně na rakovinu
cca 10.000 tj vice než 27 denně na cévní mozkové příhody
cca 4.000 tj vice než 10 denně na nějakou nehodu
cca 4.000 tj vice než 10 denně na cukrovku
cca 3.000 tj vice než 9 denně na chronické nemoci plic
cca 2.400 tj vice než 7 denně na chřipku nebo zápal plic
cca 2.000 tj vice než 5 denně na nemoci jater
To jsou primární příčiny smrti, tedy primární diagnoza se kterou se například dostanete do nemocnice, ale například u diabetu nezemřete na diabetes jako takový, ale nejčastěji na něco, čím vás při léčbě diabetu nakazí v nemocnici. Říká se tomu Nozokomiální nákazy, tedy nemoci, které chytnete v nemocnici. Na to ročně umírá 10.000 lidí tj. více než 27 denně. Čím to, že rouškový kult si vybral celkem banální virózu, už rok s tím dokáže dnes a denně otravovat lidem život, utratili 500 miliard, ve svých covidových frontách pořádají skutečné orgie víry, náboženského blouznění o rouškách a přitom covid nezabil ani zlomek toho co zabijí nemocnice jen tím, že důsledně nepoužívají dezinfekci, ty bájné roušky a nemyjí si ruce? Existuje potenciál zachránit ročně 10.000 lidí v nemocnicích používáním roušek. Boj s virózou je dopředu prohraný,dost otravný a hlavně nikdo nezachrání tolik lidí jako v Nozokomiálních nákazách. Ještě by se lidi mohli trochu honit bičem ať se hýbou, protože 37.000 ročně jich pomře na nemoc srdce, kde je pohyb rozhodně účinější než rouška proti virům!

https://cestina20.cz … ovnik/delat-zagorku/
https://cestina20.cz … slovnik/smuclerovat/

https://tv.isport.bl … uniklo-z-kabiny.html

Angličtina od Tommy English https://www.youtube. … UjZ5B2Sp6cK9Op3mtXLw
např.
Angličtina na poslech - Nové věty a fráze
https://www.youtube. … /watch?v=qdmiQumIg5s
Angličtina - anglická slovíčka - na poslech
https://www.youtube. … /watch?v=oo6SzHxQLTs

lekce na ukulele od Panenky https://www.youtube. … SCemxytbKOyZp21TB7Zg
např. https://www.youtube. … /watch?v=r98YLJlPZrs

Filmy:
Obchod na korze https://www.csfd.cz/ … od-na-korze/prehled/

Knihy:
Susan Cain - Ticho: síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit https://www.databaze … estava-mluvit-141794

Známe tedy 4 typy temperamentů: Sangvinik, Melancholik, Cholerik, Flegmatik