Čtvrtek, Květen 13, 2021

Přečteno 13

Je to horší, než jsem si myslel (Ivo Strejček)
rychlostí, hloubkou a rozsahem proměny naší civilizace a hodnotové krize Západu
migrační invaze jako jednoho z projevů této krize, stále rychleji probíhající demontáže demokracie a její nahrazování liberální demokracií, pod jejímž pláštíkem se skrývají ideologie útočící na naši svobodu.
15. dubna 2019 vzplála část historické katedrály Notre-Dame, budeme pro dějiny generací, která ztratila Notre-Dame“
neztrácíme pouze Notre-Dame, ale že ztrácíme celou civilizaci, které je Notre-Dame symbolem a při tom se tváříme, že to buď nevidíme, nebo že nám to nevadí, nebo – bohužel – to vítáme. A proto je to horší, než jsem si myslel.
Souhlasíte s tím, že ti, kteří pracují a nedostávají subvence, dotují a živí nepracující a nepřizpůsobivé, „neziskové“ organizace, umělce, pseudovědce i pedagogy žijící ze státních grantů a subvencí?
Žijeme v nárokové společnosti charakterizované gigantickou mírou přerozdělování od lidí aktivních k neaktivním.
Evropský sociální model „nároků na všechno“ vyhovuje neaktivním, líným i vychytralým.
největším nepřítelem je úředník s razítkem a sadou formulářů.
mluvme o „evropské krizi“. Ideové, hodnotové, hospodářské, srozumitelněji by to obnažilo podstatu současného nedemokratického evropského nadnárodního vládnutí.
jak je možné, že „ti nahoře“ nevidí to, co vidíme my. Není přeci možné, aby „ti nahoře“ byli tak naivní či dokonce hloupí.
Témata, o kterých se bude mluvit a psát, jejich obsah i rozsah dnes v Evropě určují média.
Jednou z významných (a dominantních) příčin současné imigrační krize v západoevropském prostoru je pohodlný a štědrý evropský sociální model.
Autentické občanství znamená „mít někde svoji domácí adresu“, je přirozeným přimknutím se ke zděděné historii, tradicím, sociálním zvyklostem i odpovědnosti k budoucnosti.
umožnil chybný evropský integrační proces tím, s jakou důsledností útočil na národní stát
umělé integračního uskupení založeného na nadnárodním – nedemokratickém – vládnutí.
hybatelé světové politiky se i nadále, namísto řešení vážných a zásadních problémů současného světa, raději oddávají únikům z reality a „bojují se Sluncem“.
rezignaci na zdravý rozum, kritické hodnocení a racionální jednání – tedy hodnoty, které napomohly naší civilizaci k dosažení současné míry blahobytu a bezpečí.
indoktrinace mládeže je srovnatelná s manipulací a indoktrinací mládeže za komunismu v jeho pozdní éře. rozdíly mezi „starým“ komunismem a „novým europeismem“ již
Je stále ještě působivější ztotožňovat dnešní Rusko se Sovětským svazem, než si přiznat, že „Západ je nahý“ a hledat cesty, jak z toho ven.
větší pud sebezáchovy, ale vím, že Západ dnes vypadá tak, že jej už ztratil, návrat k národnímu státu a jeho demokratickým institucím
Ve Varšavě Donald Trump zdůraznil, že „do centra našich životů klademe víru a rodinu, ne vládu a byrokracii“, za což mu děkovaly davy vděčných Poláků.
Prague Pride nepovažuji za nevinné události. Jsou to nátlakové akce, jejichž smyslem je navodit ve společnosti atmosféru, že „jejich“ chování je normální, zatímco „my“ jsme nějak divní.
nátlak na majoritní společnost, abychom je nejen „tolerovali“, ale projevili jim „respekt“.
Prague Pride je důkazem, že starý dobrý svět evropských křesťanských hodnot se kolem nás hroutí a my si naivně myslíme, že se nic neděje.
Invaze migrantů do EU pokračuje úspěšně proto, že jim to EU vlastní mírou destrukce demokratické suverenity ve prospěch post-demokratické byrokracie i hloubkou svého hodnotového rozkladu prostě umožňuje.
politika německé vlády je multikulturního míchání ras, náboženství a kultur.
kdyby se ODS nebála mluvit otevřeně o krizi EU, nebezpečích spojených s vplynutím do „tvrdého jádra“, o migraci, o civilizační hrozbě s migrací spojené, o obraně tradičních hodnot před expanzí západní kulturní a hodnotové levicové revoluce, mohla významně posílit, protože by si „sáhla“ po hlasech, které nakonec skončily u Okamury.
Je Západ ochoten a má vůbec vůli k vlastnímu přežití?“;
naše civilizace „zbláznila“, a že vrátit ji – alespoň přibližně – zpět do jejího autentického civilizačního řečiště, bude úkol dlouhodobý, vyžadující mimořádnou odvahu
základní princip státní suverenity spočívající v právu rozhodnout svobodně o tom, kdo na jeho území bude vpuštěn a komu bude udělen azyl,
Návrh na automatické a povinné přesídlování migrantů, aniž by členský stát mohl takovému postupu oponovat, bezprecedentně ničí poslední zbytky státní suverenity.
Je neuvěřitelné, že česká politika k tomu mlčí.
O čem ještě můžeme rozhodovat, když už ne o tom, s kým budeme žít v naší zemi? Je trestuhodné, že občané nejsou informováni o hrozbě s tak závažnými důsledky.
Vždy, když v Německu přijde k moci malíř pokojů (nebo knihkupec), nebývá v Evropě příliš dobře. Německo je příliš malé pro svět, ale příliš velké pro Evropu.
zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, jejíž jsme součástí,
hlas zdravého rozumu, který obhajuje hodnoty tradiční rodiny, staví se proti zhoubnému multikulturalismu, nesdílí s elitami klimatický alarmismus, má odvahu nahlížet kriticky na současnou podobu evropského integračního modelu a to hlavní – na rozdíl od vládnoucích elit stojí na straně běžných občanů proti vlnám migrantů valících se do jejich zemí.
migranti změnili tvář předměstí velkých švédských měst, proměnili je v místa násilí, potyček a drog.
mediálního tlaku na nezávislé a svobodné myšlení.
Sorosem financované neziskové a nevládní organizace zastupují zájmy menšin a vnášejí do společnosti cizorodé názory multikulturalismu, feminismu, environmentalismu či genderismu a spolu se Sorosem se netají vášnivou podporou migrační invaze do euro-atlantického civilizačního prostoru.
jak vážná je krize naší civilizace a jak rychle se starý dobrý svět tradičních dobrých hodnot kolem nás hroutí.
Douglas Murray, britský žurnalista a autor knihy ‚Podivná smrt Evropy‘, tuto smutnou událost v Paříži komentoval slovy, že už navždy budeme pro dějiny generací, která ztratila Notre-Dame.
Podivná smrt Evropy https://www.databaze … 32?orderBy=new&str=2
Střet civilizací https://www.databaze … ret-civilizaci-51131

Karanténa 2.0
Přežije naše svoboda éru pandemie?
Rozděluje přátele a dělá z nich nepřátele. Rozděluje kolegy v práci na ty, kteří do práce chodí rádi a na milovníky „houmofisu“.
Vyvolává napětí v rodinách mezi obávajícími se a údajně nezodpovědnými.
Rozděluje lidi na ulicích na usmívající se a mračící se, na klidné a vylekané.
Vytvořil také novou realitu umělou, kterou představují zejména obrázky v médiích.
Vytvořit co největší drama a pomocí něho změnit svět.
Přejeme si, aby stát nás neviděl a aby se nám do životů pletl co nejméně.
Mnoho nenormálností se již stalo normálnostmi.
Většina těch, kteří onemocněli, se však vyléčila. Řada lidí si navíc vytvořila vůči SARS-CoV-2 svou přirozenou imunitu.
Nemoc, nebo instrument k přeměně společnosti?
Proč v případě této nemoci zdraví lidé akceptují zjevné nesmyslné zdravotní procedury (jako je neustálé preventivní testování nebo – spíše symbolické než opravdu funkční – používání roušek),
Při jiných epidemiích – s vyšší smrtností a těžším průběhem – vyhledávají léčení pouze skutečně nemocní.
Hybné síly covidové globální hysterie jsou obestřeny podobným tajemstvím
Francii a všem evropským zemím je třeba vnutit radikální obnovu populace
Devadesáti procentům pozitivně testovaných lidí vůbec nic není a mezi nemocné být počítáni nemohou.
Velká chybovost testů je obecně přiznávanou skutečností.
Nejvyšší čas protestovat proti testování bezpříznakových jedinců
Je obtížné přesvědčivě oddělit úmrtí na covid od úmrtí s covidem.
Připravenost“ na přijímání zaváděných restriktivních zásahů bez jakýchkoli protestů,
Bez nich se prý nedá nic změnit. Říkal jsem mu, že nejsme revolucionáři, snad jen rebelové.
Tento strach se stává určujícím fenoménem dění ve společnosti, a to usnadňuje vládnutí a držení moci. Umožňuje vládě ve jménu boje proti této nemoci navrhovat zcela mimořádná opatření suspendující občanská práva.
Dostávat obyvatelstvo do stavu existenčního ohrožení, a poté je zase svými opatřeními jakoby zachraňovat.
Svobodu neomezeně utrácet veřejné prostředky bez ohledu aniž by museli skládat účty a být voláni k odpovědnosti.
Protidemokratické pokrokářské projekty jako zrušení údajně nehygienické hotovosti, je možné zavádět rozsáhlé sledování občanů,
ideologické priority jako je omezení turismu a letecké dopravy, lze likvidovat průmyslovou výrobu
Velký kapitál je přesvědčen, že to bude on, kdo bude těžit z rozvratu volného trhu a z masivní regulace,
žijeme v konečnosti (Endlichkeit) a v éře vzácnosti (Knappheit) a že je proto volba (jakkoli nepříjemná) nevyhnutelnou součástí našeho života.
zneužívání pravomocí veřejného činitele se říká korupce.
Tragické je i to, že přírodní a technické vědy ztratily pro dnešní mladé generace do značné míry přitažlivost.
obskurních humanitních oborů, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění.
explozi neziskového sektoru a nejrůznějších aktivistických uskupení, která vyvíjejí tlak na posílení přerozdělovacích
S výjimkou Izraele a České republiky školy nikde nebyly zcela uzavřeny.
To, s jakou necitlivostí, bezohledností i agresivitou česká vláda v době koronavirové epidemie nakládala plošně s českým školstvím, rodiči, učiteli, ale především se žáky a studenty, je neomluvitelné.
řada významných epidemiologů a odborníků dlouhodobě upozorňovala na fakt, že nemoc Covid-19 se dětí do 13 let fakticky netýká, že má u nich (pokud vůbec) naprosto lehký průběh. Především proto lze pro českého ministra školství Plagu jen stěží najít pochopení či slova omluvy.
kvůli počítačům nesportuje a nečte,
ve škole učí respekt k ostatním, porovnávání sebe sama se svými vrstevníky, zlepšování svých výkonů na základě vůle být lepší než ostatní, nebo se ostatním alespoň vyrovnat.
distančního vzdělávání nařízeného vládou a katastrofálním důsledkem povinné karantény.
ochotni vzdát se své svobody, a nechat ze sebe udělat ovce za to, že budeme uchováni, a vyhneme se rizikům?
šílené čtyřiadvaceti hodinové zprávy České televize a dalších médií vylekaly statisíce,
Lékařům, je přece jasné, že člověk kvůli tomuto strašení a stresu ztrácí imunitu“
roušky mohou – částečně – bránit šíření standardní kapénkové infekce, ale kteří vědí i to, že bývá příčinou těžkých covidových stavů sekundární bakteriální infekce a z ní plynoucí zápaly plic. Této infekci roušky nejen nebrání, mohou dokonce přispívat ke zrychlené kultivaci těchto bakterií.
Lišíme se – rouškaři a nerouškaři – tím, jakou váhu a důležitost dáváme ve svých životech svobodě a jakou bezpečí.
Vítězí strach, strach před nemocí a smrtí, ale jak říká jedna stará moudrost: „Strach nezabrání smrti. Strach zabrání životu“.
Bojujme proti strachu tím, že budeme bojovat s těmi, kteří strach šíří.
To nevyžaduje revolucionáře, to chce normálně se chovajícího svobodného člověka.
Nejsme ve válce a naši politici nejsou naši velitelé.
Současná epidemie covidu vznikla v éře jiné nemoci, v éře hlubokého rozkladu západní společnosti, v éře radikálního odmítání základních stavebních kamenů západní civilizace, trhu, parlamentní demokracie, klasického pojetí svobody a demokracie.
Trump roušku neměl, Biden roušku měl. Trump nechce ani migranty, ani nevěří doktríně globálního oteplování, Biden migranty chce a v globální oteplování věří.
případ omezování svobody pohybu,
osmdesátiletý bych mohl říci, že se mne to už moc netýká, ale divím se těm mladším, že se více nebouří. Neboť těch se to týkat bude.

Sebedestrukce západu
Vdnešních Spojených státech amerických už nyní velmi zřetelně nastává to, co v příštích letech čeká i nás.
fenomén bourání soch a fatálního přepisování historie
„Americká kulturní revoluce může zničit neméně než před 100 lety revoluce ruská“.
zbavit občany a celé národy jejich svobody a podřídit je globálnímu vládnutí a nekontrolované moci samozvaných elit“.
Strach z globální pandemie se pak stal tou nejsnadnější cestou „k zastrašení lidstva a jeho podřízení globální kontrole“.
multikulturalismem, hájícím právo na masovou migraci.
za sebou mimořádnou zkušenost žití v komunismu.
tažení zelené ideologie, kterou u nás mnozí dlouho viděli jen jako velmi bohulibé „čistění potůčků a studánek“.
Právě na likvidaci národního státu je založena veškerá politika menšin, multikulturní svět
dnes žádají pravý opak – multikulturalitu již i uvnitř každého jednoho státního celku. To je revoluční zvrat dosavadního uspořádání světa, proto to napětí, násilí, konflikty současného světa.
bude těžké docílit např. v NBA (v Národní basketbalové asociaci), která má mezi svými členy jen 20% bělochů, ač je bělochů v celé zemi zhruba 60
rozhodla německá CDU, že od roku 2025 bude na všech úrovních této strany ve všech volených funkcích zastoupení mužů a žen 50:50,
nezadržitelně se šíří do Evropy, nejvíce připomíná čínskou kulturní revoluci.
Je to jenom záminka pro nás dobře známý, starý, tolikrát zkrachovalý projekt levicové utopie, pod záminkou boje proti rasismu požadují zničení světa, v němž vyrostli.
Pokrytectví, absence jakéhokoliv pevného přesvědčení a hodnot, bezpáteřnost a manipulace jsou bohužel převládajícími charakteristikami elit, které dnešním západním zemím stojí v čele.
nepotřebují žádné krvavé revoluce. Moci dosahují postupně v součinnosti s establishmentem. Ten jim už dávno předal do rukou výchovu nových generací na univerzitách,
napříč politickým spektrem, dávno je extrémní environmentalismus, genderová ideologie a LGBT agenda na dnešním Západě pro všechny nezpochybnitelným politickým axiomem.
vládnoucí elity jsou ochotny obětovat radikálnímu levicovému revolucionářství i takové základní demokratické principy, jako je svoboda slova a svoboda svědomí,
Nejnověji se na černé listině „rasistů“ ocitl mimo jiné W. Churchill, ba dokonce i tvůrce indického státu Mahátmá Gándhí.
neomarxistická levice, jež po úspěšném pochodu institucemi již dávno ovládla mozek západního světa – univerzity, akademie a vědecké ústavy.
zavádění cenzury, omezování svobody, netoleranci vůči odlišnému názoru, morální a profesní likvidaci politických protivníků.
Všechny je rozkládá feminismus, genderismus, homosexuální manželství a absurdní práva sexuálně úchylných osob, masová migrace, multikulturalismus a podpora tzv. neziskových organizací a nadnárodních struktur.
doporučení, aby lidé přestali používat slova jako „manželka“, „přítelkyně“ či slova obsahují v angličtině slovo „man“
Aféra kolem komentářů chorvatského šachisty Řadiče.
Google nechala odstranit z YouTube jeho video, jelikož se v něm objevily věty „černý není schopen čelit tlaku bílého“ a „černý musí prohrát“, protože cenzurní robot, „nakrmený“ příslušným softwarem progresivistického Googlu, vyhodnotil tyto věty jako „rasistické“.
likvidaci křesťanských morálních zásad
střední vrstvy západního světa zejména z menších měst a vesnic, jež lpí na tradičních hodnotách, jako je standardní rodina a národ.
finální utopie, jíž je společnost (absolutní) rovnosti a (absolutní) sociální spravedlnosti, řízená progresivními elitami a zbavená iracionálních přežitků jako je náboženství či národní a kulturní identita.
mají-li lidu svých zemí vnutit masovou migraci (jež se rovná dobrovolné sebevraždě) a zelenou ideologii, musí jej zbavit paměti, je proto nutno v duchu feminismu a antirasismu přepsat dějiny
Proto mnohá literární díla minulosti, která jsou vyřazována z knihoven a jejichž případná nová vydání jsou patřičně „upravována“.
desetitisíce těchto novodobých barbarů se každým rokem přesouvají z univerzit do politických, hospodářských a kulturních struktur západního světa.
pokud nedojde ke kontrarevoluci na univerzitách, kde před padesáti lety kulturní revoluce vypukla, Západ je pravděpodobně odsouzen k zániku.
Dvacet let nás před jedovatou setbou kulturní revoluce chránila železná opona. Nyní jí musíme čelit sami s pomocí zdravého rozumu, silné dávky antiideologické skepse a našich bohatých historických zkušeností s totalitní vládou.
Západní civilizace se otřásá v základech.
Společnost HBO stáhla ze své nabídky film Jih proti Severu
otevřelo dveře multikulturalismu, feminismu, genderismu, ekologismu, homosexualismu, antikapitalismu a – imigrantismu.
finanční reparace určená všem lidem černé pleti ve formě zaručeného měsíčního příjmu a garantovaného bydlení
přeměna věznic a detenčních center v rekreačně-terapeutická střediska,
o státech amerických hovořit spíše jako o rozdělených, než spojených,
korporací financujících právě probíhající barevnou revoluci v USA.
zánik Evropy svobodných národů a vznik plnohodnotného nadnárodního státu
odporu katolíků vůči směru, kterým katolickou církev kormidluje papež František.
chtějí profitovat z rozpadu společenského řádu, aby vybudovali svět bez svobody:
Solve et Coagula, Rozpusť a spoj! jak učí zednářské přísloví?
Jaký má být řád, vzešlý z chaosu pandemie, uměle vyvolávaných rasových sporů, masové migrace, levicí vyvolané kulturní války, boření pomníků a přepisování dějin podle vzorců politické korektnosti? Do jakého světa nás má uvést Velký restart?
Budeme tomu jen nečinně přihlížet, nebo se společně vzchopíme k obraně civilizačních hodnot, umožňujících důstojný život svobodných občanů ve svobodné společnosti?
přistoupení k EU – a povinnému přejímání všech šíleností nově se rodícího socialistického superstátu – už nešlo zabránit.
Přibyl však organizovaný soustavný útok na klasickou rodinu, a na identitu – dokonce tu nejpřirozenější intimní, pohlavní.
Feministické, genderové, ekologické a nyní také už rasové šílení připomíná doby po nástupu bolševické revoluce
Škola, politické neziskovky, sociální sítě, tlak okolí, to vše z nich dělá „soudruhy“ jejich západních přátel, kteří se zpěvem revolučních písní na rtech kráčejí do otroctví.
Většina mladých, zvláště těch narozených po roce 2000 (tzv. mileniálové), touto devizou nedisponuje.
V zemích střední Evropy, kde stále ještě žijí generace, které mají pamět a mohou srovnávat:
Udržování „dluhového blahobytu“, proto jedna šílenost stíhá a přebíjí druhou, současně snižují práh citlivosti celé populace
skutečnosti jen vychylují kyvadlo dramaticky vysoko na jednu stranu, ale tendence k rovnováze je nezničitelný zákon nejen ve fyzice
„když je revoluce v ulicích, dělají se nejlepší obchody“). Mají k dispozici všechna velká média
(trvání Bruselu na přijetí „služebního zákona“, který fixuje „Deep State“ bez ohledu na volební výsledky nebylo o ničem jiném).
(autorky nástroje na mrzačení dětských duší pomocí Harryho Pottera),
britské řetězce přestaly kupovat thajský kokos, protože ořechy v Thajsku prý nesklízejí urvaní vesničané, ale makakové, cvičené opičky. Tohle nevymyslíš.
Proto se neděsím, ale spíš ze srdce se raduji z každé další šílenosti, hodnotovou i materiální dekadenci hroutícího se Západu. Východ (na místě celném Rusko) tuhle zničující hru za Putina odmítl.
Čím hůře, tím lépe. Čím větší přestřelení (overkill), tím více si i lidé politiku jinak nesledující budou ťukat na čelo.
Všechna ta protipřirozená blbna LGBT+ vedou válku proti normální (odjakživa existující) rodině, kterou tvoří muž-žena-dítě.
Legální vraždění dětí v matčině lůně a legalizaci vražd starých
Západ mezitím popřel křesťanství, jež z něj učinilo dominantní civilizaci, a líbá nohy islámským dobyvatelům na veselé cestě k „podvolení“ a sebezničení.
na turnajích, kde hrají zatím jen dvě z šedesáti oficiálně uznávaných pohlaví, zejí hlediště při ženských zápasech prázdnotou,
Přece když rovnost ve všem, tak ve všem. Jaképak rozlišování na mužský a ženský (o těch dalších osmapadesáti nemluvě) sport?
všichni dohromady, společné šatny a kvóty na minimální počet žen (normálních, lesbických, černých a zelených). To bude zábava! Corning soon, už brzy!
ďáblova (opak renesanční „božské“) komedie, kterou tak dlouho a usilovně zeleno-duhovo-rudě připravovali, přece teprve startuje!
Takhle konečně alespoň všichni zírají, co produkuje tahle totalitářská levičácká menšina. skrýt je za „následky koronakrize“
V dobách, kdy se ještě (dokonce i ve Francii) točily skvělé filmy, které nyní míří do trezorů (my starší jsme na to zvyklí), přišel do kin (dokonce i k nám) snímek Bestie musí zemřít.
Jde o snahu zbořit starý svět, zděděný od předchozích generací, a na jeho místě vybudovat nový „pokrokovější“, „spravedlivější“, „dokonalejší“.
feminismus, agenda sexuálních menšin, humanrightismus, multikulturalismus, environmentalismus, globalismus či NGO-ismus.
Zpochybňovány jsou křesťanské hodnoty, rodina, pohlaví, autorita, řád, národní stát a vůbec ty nejvíce samozřejmé danosti.
Má vymizet základní pojem o tom, co je, a co není normální. Má být zastřena hranice mezi dobrem a zlem.
Může se tato kdysi velká, vznešená a krásná civilizace ještě někdy postavit na nohy?
Proto při nedávné „pandemii“ vlády vyvolávaly pocity strachu, který jim dovolí snadnější manipulaci společnosti.
V tom jim vydatně pomáhala média, jež mají manipulaci občanů jako hlavní cíl, hašteření o problémy, které problémy nejsou (71 pohlaví?!).
Ray Bradbury sice v roce 1951 neznal dnešní americké bourání soch, ale předvídal spalování knih, jako důvod spalování knih zvolil to, že jejich obsahy mohou urážet jednotlivé menšiny, což si stát nemůže dovolit.

Sobota, Květen 1, 2021

Wikipedie

Licence: https://commons.wiki … ountry-specific_tags
{{Self-photographed}}
{{Anonymous-EU}}
{{PD-author|Anonymous}}
{{PD-UKGov}}
{{PD-anon-70-EU}}
{{PD-old-auto|deathyear=1945}}

Pátek, Duben 16, 2021

wget

for /L %%I in (0,1,24) do (
    wget "http://www.vocinelweb.it/template/temp%%I/temp%%I.zip"
)

- download img0.png through img100.png

for /L %%I in (0,1,100) do (
    wget "http://download/img%%I.png"
)

- download img000.png through img100.png

for /L %%I in (0,1,100) do (
    set "idx=00%%I"
    wget "http://download/img!idx:~-3!.png"
)

GRATULACE
Retro noviny http://archiv.ucl.cas.cz/index.php

Blahopřání
Redakce novin posílá
gratulaci do Suché Hory,
kde se dnes
manželům Chovančákovým
narodil syn Jozef.

https://www.palmknih … a/zvrhla-veda-160685

Zwentendorf u Dunaje

zwentendorf.jpg
Tato jaderná elektrárna, jejíž stavba přišla na víc než miliardu eur, po dokončení nikdy nebyla uvedena do provozu.

V roce 1972 tady začali stavět a čtyři roky na to byla elektrárna hotová a připravená ke spuštění. Tehdejší kancléř Bruno Kreisky ovšem v reakci na protesty vyhlásil referendum, v němž Rakušané rozhodli, že elektrárna nebude spuštěna. V hlasování ale rozhodovaly spíš sympatie či antipatie k tehdejšímu kancléři. Konzervativci hlasovali proti spuštění, protože kancléře neměli rádi, naopak levicově orientovaní hlasovali pro její spuštění, protože nechtěli, aby kancléř skončil. Kreisky v referendu sice prohrál, ale v čele vlády zůstal a v dalších volbách znovu zvítězil.

Zaměstnanci ještě několik let do elektrárny denně docházeli a plnili své úkoly, jako by reaktor fungoval. Až do roku 1985 tak Zwentendorf připomínal Potěmkinovu vesnici.
V Rakousku máme takové rčení. Vybírat mezi jádrem a uhlím je jako volit mezi morem a cholerou.
Protože i se stavbou jaderky jsou spojené obří emise oxidu uhličitého. Místo jaderky poté v rakousku postavili šest velkých uhelných elektráren, které vyráběly elektřinu více než 30 let.

Úterý, Duben 6, 2021

Přečteno 12

Rozum proti kovidové panice (Václav Klaus)
Korona falešný poplach
Oxygenátor https://www.expondo. … ace-kysliku-10250436
Některá odvětví, jako je letectví či turismus a kultura jsou zcela obětovány. Ještě nikdy ve své historii lidstvo takovýmto sebedestruktivním způsobem nereagovalo na žádnou epidemii.
Politici a vlády rychle pochopili, že tento radikální přístup k omezení společenských a ekonomických aktivit státní mocí pod záminkou boje proti pandemii obrovsky zvyšuje jejich moc a usnadňuje vládnutí.
K ovládnutí slouží strach z neznámé nemoci, který je usilovně šířen od prvopočátku oficiálními kanály na národní i mezinárodní úrovni.
nesnaží se obyvatelstvo uklidnit a bránit panice, ale naopak strach a paniku samy aktivně vytvářejí.
Mnohým se zdá, že tato epidemie může nahradit revoluci, rozbít starý svět a uskutečnit starý levicový sen – vytvořit nového člověka a novou společnost.
ideologie v koronaviru vidí nástroj “resetu” západní společnosti atd.
V atmosféře vehementně šířeného strachu z neznámé nemoci a v jeho důsledku omezování občanských práv ve prospěch státní moci
Účinnost vakcíny je 95%, neznatelný či lehký průběh infekce koronavirem rovněž v asi 95%.
média a sociální sítě byly zneužity k vygenerování toxické davové “virální paniky” a následně “virální psychózy”, která zparalyzovala v globálním měřítku celý svět.
“Virální paniku i virální psychózu” ovšem nezpůsobil virus, nýbrž člověk.
zdravotní riziko (morbidita i mortalita) při infekci virem SARS-CoV-2 je významně menší než u mnoha jiných onemocnění,
Téměř bez mrknutí oka jsme odevzdali na oltář strachu a moci právo shromažďovací, právo volného pohybu a pobytu, právo svobodně se sdružovat, právo svobodně a odpovědně pečovat o své vlastní zdraví, právo na zdravé sociální kontakty i společenský život, dokonce částečně i “právo” pracovat.
Dříve se říkalo “vymývat mozky”, dnes používáme termíny jako dezinformační kampaně, “hoaxy” nebo “fake news”.
Denně nám plícemi projde na 30 miliard virů, zažívacím traktem miliardy bakterií, každou minutu náš imunitní systém identifikuje a zničí stamilióny rakovinových či jinak pro organismus nebezpečných buněk a biologických “nepřátel”.
Zkoušíme poměřovat nikoliv jablka s hruškami, ale okurky s náhradními díly na osobní automobil.
Nechci být prorokem špatných zpráv, ale musíme prostě počítat s tím, že za obrovské peníze vyvinuté vakcíny budou mít pouze dílčí a dočasný efekt.
Je nepřijatelné, aby vakcinace byla povinné. A je také nepřijatelné, aby ti, kteří vakcinováni nebudou, byli jakýmkoliv způsobem omezováni,
Je třeba vystoupit ze světa strachu a “virální psychózy” a začít “normálně” žít. Ohleduplně vůči druhým, zvláště pak těm ohroženým, ale také k sobě a našim dětem, kterým nechceme přenechat svět naplněný strachem bez budoucnosti.
že hlavní cíl v epidemii je, aby osoby ohrožené těžkým průběhem nemoci neumíraly.
Sledování sociálních sítí vede k naprosté povrchnosti, přes obrázky nebo jednotlivé věty nelze vyjádřit všechny myšlenky, pocity a názory.
Pomoci může jen obnovení klasických sociálních kontaktů a pak slušná diskuse.
O epidemii uměle vyvolávaného strachu. Ve jménu ochrany zdraví národa v ní dochází k překrucování faktů. Dochází v ní k zatajování informací občanům a jednostranné prezentaci pokroucených dat. Zda je tato druhá epidemie horší než epidemie viru, ukáže až čas.
První signál, že něco není v pořádku, bylo plošné povinné nošení roušek i venku. Na absurdní nařízení dohlíželi kromě policistů i fízlové z řad uvědomělých občanů.
Náměstek ministerstva zdravotnictví před časem prohlásil, že umírat na Covid je stejné jako umírat na rakovinu. Na rakovinu u nás zemře průměrně 72 lidí denně. Tedy asi 27 000 ročně. Ročně je diagnostikováno 85 000 nových případů rakoviny. Ne pouze v jedné sezóně, ale každý rok. Při počtu zemřelých 27 000 každý rok
Žijeme ale v nenormální době. Kdybychom žili v době normální, “potvrzených případů” by bylo jen 20% z půl milionu, tedy nějakých sto tisíc. Za devět měsíců. Přibližně 370 denně. Takovými malými čísly by se ale nedalo strašit lidi, nebyl by důvod k plošným zákazům. V době chřipkových epidemií onemocní až milion lidí v ČR. U této epidemie onemocnělo zatím sto tisíc lidí. Desetkrát méně.
Covid-19 lze s chřipkou srovnávat. Nechci zabíhat do podrobností, ale obě nemoci mohou mít lehký i vážný průběh. Obě umí vyrobit zápal plic, obě mohou skončit na ventilátoru a úmrtím.
Obě mohou postihnout srdeční sval a centrální nervový systém. Obě se projevují horečkami, bolestmi těla, kašlem, delší únavou. Covid
Neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by roušky byly účinné v potlačení epidemie Covidu.
Základní vakcinologické pravidlo zní: prodělání nemoci poskytuje kvalitnější ochranu než očkování.
A jestli si myslíte, že skončíme u jednoho či dvou kol očkování, jste na omylu, přátelé. V záloze máme ještě “nebezpečné” mutace viru. Ty vás pěkně popoženou k opakovanému očkování.
Pomocí strachu se lidé lépe ovládají, negativní výsledek testu má platnost jen v řádu hodin.
Strach a stres má zhoubný vliv i na imunitní systém.
Virtuální svět pohlcuje více a více mysl reálných lidí, kteří už žijí jen pro virtuální realitu.
Vyjít z virtuálních “bublin” na společné náměstí bude velký problém.
Chřipka se – na rozdíl od viru působícího covid – netestuje
Je absurdní určit pomocí testů skupinu pozitivních lidí, a s těmi pak nakládat jako s nemocnými.
Společnost si nevšímá skutečně nemocných lidí, ale pozitivně testovaných ano.
Míchání kategorií nakažený a nemocný, to je medicínsky naprostý nesmysl. Jednou doufám vyplave na povrch, jak to všechno bylo.
Pomineme-li infarkty, umře vesměs každý starý člověk na zápal plic. I když pacient umírá na nádor; tak nakonec je jeho odchod nejčastěji komplikován zápalem plic.
A zápal plic v prvních stadiích u staršího člověka nemusíte na první pohled poznat. On je jen unavený, ani tu teplotu nemusí mít. Vláda svou uzávěrou de facto zrušila spoustu situací, kdy by příbuzný při návštěvě poznal začínající zápal plic.
Spotřeba piva na osobu, spousta lidí kouří, žije nezdravě, má vysokou hladinu cholesterolu… To jsou hlavní zabijáci společnosti, která se ale místo nich radši bojí jen málo nebezpečného viru.
Náš skutečný život se vlivem atmosféry kolem covidu přesunul na internet. Na každého z nás mají velké firmy v čele s Googlem vytvořený algoritmus. Mají vás dokonale přečteného. Loni o tom vznikl zajímavý film Sociální dilema. Světlo na konci tunelu bohužel nevidím, odpíráním létání, hrozbami v práci. Nakonec si nějakou vakcínu necháte píchnout, abyste měl klid. Rezignujete pod obrovským tlakem, stejně jako se rezignovalo za komunistů.
Autor remdesiviru, pan Ing. Tomáš Cihlář vystudoval chemii v Praze a potom pracoval ve Výzkumném ústavu organické chemie a biochemie, je dnes náměstkem ředitele americké farmaceutické firmy Gilead, ve které byly realizovány i všechny objevy profesora Holého.
https://www.kosmas.cz/knihy/281531/virus-ze-ktereho-silime/
vystrašení značné části občanů až do ztráty zdravého rozumu.
společenský a hospodářský rozvrat, který bude mít ve svých druhotných, terciélních a dalších následcích na svědomí víc mrtvých, psychicky narušených a nemocných, než samotná epidemie.
Příležitosti využít strachu ve svůj prospěch se totiž již chopily zájmové skupiny, které chtějí učinit z lidí poslušné stádo, technologicky hlídané na každém kroku, s násilně vynuceným vzorem chování a jednání, stádo co nejméně samostatně myslících konzumentů vnucovaného životního stylu, zboží a zábavy.
Toto nebezpečí je o to větší, že drtivá část mladé generace jednak na vlastní kůži nezažila nesvobodu a její nenápadné, plíživé počátky, nezažila postupný vliv celkové atmosféry zákazů, příkazů a jediných správných postojů na myšlení člověka, vliv atmosféry, která vede k autocenzornímu názoru, že co není povoleno, je prostě zakázáno.
Jinak řečeno, mladá generace je mnohem ochotnější vyměnit svobodu za technicky skvěle vybavenou klec.
Společnost tvořená rodinami se kvůli sociálnímu státu rozpadla, mladí Gottwaldové mluví o restartu, resetu či rovnou otevřeně o přerozdělení bohatství.
Myslím, že zlo plynoucí z restrikcí je už dnes větší než zlo plynoucí ze samotné nemoci.
Státní moloch selhal. Už není ochráncem, je jen dozorcem a drábem, důvod existence státu se tím v mnoha oblastech vypařil.
V minulosti se dluhy často “řešily” válkou nebo inflací. Ekonomika klečí na kolenou, internetová ekonomika prudce roste. Korona udělala z bohatých ultra bohaté.
Proti klasické teorii brutálně rostou akcie, a to i podniků, které nikdy nevykázaly zisk, obří firmy požírají menší. Směřujeme do světa, v němž bude na celé planetě jen pár nadnárodních e-shopůo==========
Z medicínského hlediska je totiž zřejmé, že se nejedná o pandemii, ohrožující život velkého počtu lidí, ale “jen” o těžší formu chřipky, proti níž lze uplatnit standardní postupy, nevybočují z rámce běžných protichřipkových opatření.
Nebýt koronaviru, patrně se dnes primárně zabýváme otázkou, jak zatočit s globálním oteplováním. Také v tomto případě nejde zpolitizovaným vědcům a pseudovědeckým politikům o naše zdraví, ani o kvalitu životního prostředí, ale o kontrolu – pokud možno globální – nad tím, co vyrábíme, co jíme, kam a za čím cestujeme či kolik máme dětí. Obě ideologie – ekologismus i covidismus – mají k sobě myšlenkově blízko, útočí na samotné principy svobodné společnosti.
Společenské a hospodářské změny jsou natolik rozsáhlé a život měnící, že si lze jejich realizaci jen obtížně představit bez předchozího vyvolání paniky a zavedení “nouzového stavu”. A pro takové účely je “nekontrolovatelně se šířící smrtelný virus” jako stvořený.
kniha Klause Schwaba, nazvaná Covid-19: VELKÝ RESET Svět již nebude takový, jako dřív, protože již není déle “udržitelný”. “Globální problémy vyžadují globální řešení”, jen tak, tvrdí Schwab, lze předejít celosvětovému chaosu. Pod rouškou sociální spravedlnosti zde vzniká nový model centrálního plánování, které se od předchozích verzí liší jen tím, že je globální.
povinným nošením roušek a vyžadovanými rozestupy mezi lidmi. Právě tyto dva aspekty covidového režimu vytvářejí psychologické předpoklady pro ochotné přijetí nastupujících společenských změn.
firemní managementy i většina zaměstnanců jsou v bezprecedentní míře propojeni internetovou dálnicí, umožňující pracovat (nebo práci předstírat) z pohodlí našich ložnic. Totéž platí i pro velký počet zaměstnanců státní správy.
Vylidnění pracovišť i škol a nahrazení přirozeného mezilidského kontaktu pouhou virtuální simulací společenství však mají silný odlidšťující potenciál,
Propagační video WEF v němž usmívající se mladík oznamuje, že v roce 2030 nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. sdílená ekonomika. Od automobilů, pochopitelně bezuhlíkových, přes věci denní potřeby až po byty.
lživě vtlouká lidem do hlav flagrantní lež, že nakažený rovná se nemocný.
považují přijímaná opatření v lepším případě za přehnaná a v horším za absurdní, ale jen málokteří si dovolí veřejně vystoupit,
chřipková epidemie se stala záminkou pro drastická omezení svobody a podnět k dalekosáhlé kontrole a špiclování veřejnosti.
od šedesátých let minulého století posiluje stát, přibývá byrokracie, roste počet zákonů a dalších právních norem, které stále přísněji regulují soukromý i rodinný život občanů.
feministky se netají tím, že standardní rodina je přežitkem, jejž je třeba odstranit.
ponižující procedury na letištích, likvidací svobodné politické soutěže formou kvót, absurdní antidiskriminační zákony, ničení svobody projevu prostřednictvím politické korektnosti, neuvěřitelný zákaz vycházení, dokonce i zákaz cestování,
Nebýt internetu a počítačů nikdy by si vládnoucí elity nemohly dovolit zavřít školy, a bez internetu a televize by se strach a panika nemohly tak rychle šířit.
Západní civilizace se stala svým způsobem obětí vlastního úspěchu. Kapitalismus vytvořil obrovské bohatství, které umožnilo permanentní bujení státní byrokracie,
proto dochází v posledních desetiletích k neznámé míře potlačování lidské svobody, k obrovskému a agresivnímu vpádu státu do soukromí člověka, k potlačování, ne-li likvidaci institucí, na kterých byla založena demokratická společnost. Strach a síla státní moci mnoha lidem zabraňují svobodně myslet. A navíc se lidé bojí trestu či společenské ostrakizace.
Proto je naší občanskou povinností nenechat se umlčet. I proto vznikl tento sborník.
“covid s chřipkou srovnávat lze”, jenom si lidé nesmí “plést chřipku s nachlazením”.
nebezpečný je dopad na mladou generaci, která je bez zkušenosti s komunismem a která je proto až příliš snadno ochotna “vyměnit svobodu za technicky skvěle vybavenou klec”.
v minulosti při všech epidemiích izolovávali nemocné, teď jsou izolováni zdraví, karanténa znamená izolování nemocných, nikoli zdravých.
prof. Bhattacharya píše, že “je smrtnost covidu v řádu 0,2%” (tedy dva smrtelné případy z tisíce).
Je-li někdo Covid-19 pozitivní, nemocnice za něj denně dostává 2 331 Kč navíc proti běžné platbě. Pokud je pacient umístěn na intenzivní lůžko, pak nemocnice dostává za tohoto pacienta 59 054 Kč navíc.

Voda

Dneska žije na zemi přes 7 miliard lidí. V roce 2050 tady bude podle projekce OSN nějakých 9,3 miliard lidí, a abychom tyto lidi uživili, budeme potřebovat přibližně 2x tolik vody, co v současné době

Existují obrovské rozdíly mezi kontinenty.
Nejhůře je na tom Austrálie, odkud za rok odtečou necelé 4 centimetry vody, Jižní Amerika je vodní kontinent, za rok z ní, což je asi 17 milionů čtverečních kilometrů, odteče asi 66 centimetrů sloupce vody.
Loni uniklo z grónského ledovce 600 gigatun vody za jediný rok. To je nepředstavitelné číslo.
státy Beneluxu mají obrovské problém s vodu. Belgie vůbec největší v EU, nebo Holandsko, které má podzemní vody zasolené. Tyto země nemají pořádné, kvalitní podzemní vody. Holandsko dnes bere vodu z Rýna, a upravuje ji na pitnou vodu.
Evropská vodní charta - 12 paragrafů, vlastně přikázání.
V Kataru je největší spotřeba na obyvatele za den, tedy 650 litrů na obyvatele a den. Česko má v současné době 100 litrů. Sto procent kryje odsolování mořské vody, což je energeticky nesmírně náročná věc. Kdyby neměli ropu, tak to neutáhnou, a tento stát by nemohl existovat, protože by neodsolili, a tedy nevyrobili vodu.

Začíná tát dlouhodobě zmrzlá půda, což je dnes největší problém zejména Kanady a Ruska. V Jakutsku spadlo 100 domů jen proto, že pod nimi roztála věčná mrzlota. Z dlouhodobě zmrzlé půdy se uvolňuje další skleníkový plyn, a to čpavek, který reaguje s vodou, a vytváří žlutý led, což je chemicky metylhydrát, který je asi 22x účinnější, než oxid uhličitý!
Grónsko taje neuvěřitelně rychle, a překonává to všechna očekávání.
V Severním ledovém oceánu taje led. Jedna kanadská profesorka minulý rok napsala, že do 20 let tam nebude žádný led.

https://www.kupredud … i-z-dvaceti-procent/

Administrátorská zóna

Translate