Neděle, Prosinec 31, 2023

AI ChatGPT Bard Bing

Lidský mozek nemá patent na inteligenci a kreativitu.
Čím dříve pochopíme, že počítač může myslet nebo dokonce tvořit, tím lépe pro nás.
Můžete si snadno na vlastní kůži ověřit, co už tzv. nástroje umělé inteligence zvládají.
ChatGPT od OpenAI, dokáže vést podrobné a složité konverzace na prakticky jakékoli téma.
https://www.seznamzp … orit-i-myslet-229905
lidsk-mozek-nem-patent-na-inteligenci-a-kreativitu.jpg lidsk-mozek-nem-patent-na-inteligenci-a-kreativitu2.jpg

https://chat.openai.com/
https://bard.google.com/
https://www.bing.com/ CHAT
obrázky www.bing.com/create
Best AI chatbots https://www.androidh … est-ai-chatbots.html
https://www.seznamzp … u-inteligenci-227059

Abstraktní kresba tužkou jaderné elektrárny
Akvarel jaderné elektrárny
Airbrush jaderné elektrárny
Freska jaderné elektrárny
pastel jaderné elektrárny
imprese jaderné elektrárny
Olejomalba jaderné elektrárny
podle čísel jaderné elektrárny
Sgrafito jaderné elektrárny
Tempera jaderné elektrárny
Triptych jaderné elektrárny
Rozmývaný pastel jaderné elektrárny

https://www.csfd.cz/ … tifs/recenze/?page=5
https://www.palmknih … ka-sachovnica-355429
https://www.palmknih … at-do-valbone-254954
Faktomluva HANS ROSLING http://xtrance.info/ … page=detail&id=80757
Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají
Kniha tak důležitá pro pochopení světa, že ji Bill Gates daroval všem americkým vysokoškolským absolventům roku 2018.
Kniha odhalující naši naprostou neznalost současného stavu – zázraků lidského pokroku v tvrdých datech.

Chcete si povídat o rozdílech mezi elektrickým a spalovacím motorem?
Vysvětlit dětem princip jaderných elektráren?
Naprogramovat skript nebo vyřešit hlavolam?
Vymyslet marketingovou strategii nebo napsat dopis se žádostí o odškodnění?
To všechno ChatGPT dokáže, rychleji než jakýkoli člověk a nejspíš lépe než většina lidí.

O čem jsou webové stránky www.pomnikkorupce.cz
bard.google.com
S tím vám nepomůžu, jsem pouze jazykový model.
chat.openai.com ChatGPT
Omlouvám se, ale nemohu poskytnout aktuální informace o webových stránkách www.pomnikkorupce.cz, protože mám omezené možnosti prohlížení internetu a můj poslední update dat byl v lednu 2022. K tomu datu nemám informace o této konkrétní webové stránce.
www.bing.com CHAT
Webové stránky www.pomnikkorupce.cz jsou věnovány boji proti korupci v České republice. Tyto stránky obsahují informace o korupci, případech korupce a o tom, jak se proti korupci bránit. Stránky také nabízejí možnost podat stížnost na korupci a poskytují kontakty na organizace, které se zabývají bojem proti korupci 1.
BingChat v prohlížeči Edge
Webové stránky www.pomnikkorupce.cz jsou zaměřeny na problematiku korupce v České republice. Na stránkách najdete například:
Země krále Vladimíra - satirický příběh o korupci v sousedním království1.
Výměna plynových kotlů v ZŠ - případová studie o podezřelém zadávání veřejné zakázky na výměnu kotlů v základní škole1.
Index vnímání korupce - mezinárodní srovnání úrovně korupce v různých zemích podle organizace Transparency International2.
Geocaching - hra, ve které můžete najít skryté keše s nápisy o korupci v různých místech Česka3.
Stránky mají za cíl upozorňovat na negativní dopady korupce na společnost a podporovat boj proti ní.

Jak by se Karel IV., český král, vyjádřil k problematice elektrických aut?
ChatGPT chat.openai.com - pokaždé jiný výsledek
a) “Věřím, že tato nová mašinerie, kterou nazýváte elektrickými vozy, by mohla přinést do naší královiny pozitivní změny. Možná by nám mohla pomoci chránit naše krásné lesy a louky před znečištěním a zachovat přírodu pro budoucí generace. Avšak, stejně jako u každé novoty, je třeba pečlivě zvážit její dopady na společnost a ekonomiku. Budu rád, pokud mé královské rádce prozkoumají tuto novinku a poskytnou mi rady ohledně jejího možného vlivu na naši královskou říši.”
b) “Milí poddaní a rádci království českého, v této době, kterou nám Pán Bůh stvořil, objevují se nevídané vynálezy a technické pokroky. Jak bychom měli nahlížet na ty nové vozy, poháněné nějakou neznámou mocí zvanou elektřina? Pravdou je, že nechci odmítat pokrok a inovace, neboť i já jsem podporoval vědu a umění ve prospěch našeho království.
Avšak musíme být obezřetní a vážně zvážit, jak tyto elektrické vozy ovlivní naši společnost a zemi. Jestliže jsou tato nová vozidla šetrná k našemu životnímu prostředí, mohou nám pomoci zachovat Boží stvoření pro budoucí generace. Rád bych, aby naši učení a moudří muži zkoumali tuto novotu a podávali mi rady, zda je vhodné tuto technologii přijmout a jak bychom ji mohli integrovat do našeho království, aby přinesla prospěch našim poddaným.”
c) “Velební poddaní českého království, dnešními zvuky větrné píšťaly mi bylo přineseno vědomí o novém zjevení, zázračných vozech poháněných nevídanými silami elektřiny. Ačkoliv je mé království známo svými hradbami a kameny, nenechám se ovlivnit zvědavostí k novým čarovným strojům.
Jsem zvědav na to, jak tyto elektrické vozy ovlivní naše království. Jsou-li tyto kouzelné stroje přátelské k naší zemi a stvoření, která obývají naše lesy a pláně, pak bychom je mohli přivítat mezi nás. Ale ať se na nás nevrhne temné kletby, jako když černokněžníci sesílají blesky z nebe. Povězte mi, moudří rádci, co by měl Karel IV. činit před tímto novým výzvami, které nám Pán Bůh kladou před nohy?”
BingChat v prohlížeči Edge - pokaždé stejný výsledek !
“Cožpak to jsou ty zvláštní vozy, které se pohybují bez koní a bez ohně? Jaká je to kouzelná síla, která je pohání? A proč nevydávají žádný hluk ani kouř? Jsou to snad dary boží nebo dílo ďáblovo? Rád bych věděl více o tomto novém způsobu cestování, který se zdá být šetrný k zemi a k nebi. Ale zároveň bych se obával, zda by mi tyto vozy posloužily dobře v mých cílech a zda by mi nezpůsobily potíže nebo nebezpečí. A co se stalo s mou milovanou Prahou, kterou jsem zdobil a chránil? Jak se proměnila v takové město plné věží a mostů, které jsem nikdy neviděl?”

Administrátorská zóna

Pocasi

Translate